Edukacja

Poprzez nowatorskie działania edukacyjne chcemy inspirować, dostarczać emocji i intrygować. Chcemy promować otwartość i wolność w sztuce oraz zachowania niedyskryminacyjne w obyczajach.

Chcemy uwrażliwiać uczestników naszych działań na kwestie społeczne i estetyczne, poruszając trudne tematy, kwestionując istniejący porządek i zachęcając ich do krytycznego myślenia już od najmłodszych lat. Łącząc rozmaite formy uczestnictwa, dążymy do tego, aby publiczność aktywnie mierzyła się z poruszanymi problemami. Produkujemy spektakle adresowane do różnych grup wiekowych.

Naszą ideą jest poszerzanie pola wiedzy i zainteresowań. Wyprowadzamy więc naukę poza terytorium uniwersyteckie, stwarzając możliwość uczestnictwa w wolnym dyskursie wszystkim poszukującym. Dlatego organizujemy warsztaty i wykłady z różnych dziedzin sztuki, nauki i wiedzy o świecie dla profesjonalistów i entuzjastów. Spotykamy się z artystami, z którymi rozmawiamy o sztuce i zachęcamy do jej uprawiania. Sztuka jest dla nas punktem wyjścia do rozumienia świata.

 

Sezon 2020/2021 w Świetlicy poświęcamy tematowi tolerancji. Naszym celem jest zwiększanie świadomości i podnoszenie wiedzy w
zakresie przeciwdziałaniu dyskryminacji, mowy nienawiści, utartym schematom oraz stereotypom. Chcemy poprzez nasze działania kształtować postawy
i zachowania związane z szeroko pojętą tolerancją.

Zajęcia edukacyjne w Nowym Teatrze są pomyślane w zgodzie z zasadą 3R (ang. reduce, reuse, recycle). Większość materiałów wykorzystanych podczas zajęć jest z recyklingu: jest to kolejny krok, który podejmujemy w ramach edukacji ekologicznej.

Akademia Tolerancji pdf

Dla szkół

Dla dzieci

Dla młodzieży

Dla dorosłych

Wyrażam zgodę na otrzymywanie newslettera zawierającego informacje handlowe dotyczące Nowego Teatru. Więcej.