Regulamin newsletterów Nowego Teatru

Regulamin newsletterów Nowego Teatru

 1. Regulamin określa zasady otrzymywania informacji w ramach newsletterów („Usługi”) udostępnianych przez Nowy Teatr z/s w Warszawie 02-513, przy ul. Madalińskiego 10/16 („Teatr”).
 2. Usługi obejmują ogólny newsletter Teatru oraz newsletter Nowej Księgarni.
 3. Korzystanie z Usług jest dobrowolne oraz nieodpłatne.
 4. Z Usług można skorzystać poprzez:
  - podanie w formularzu swojego adresu e-mail na stronie Teatru
  - wyrażenie w formularzu zgody na wysyłkę newslettera oraz treść tego Regulaminu
 5. Usługi są dostępne dla osób posiadających aktywną pocztę elektroniczną oraz przeglądarkę WWW („Użytkownik”).
 6. Użytkownik w każdym momencie ma prawo zrezygnować z Usługi poprzez kliknięcie linka w stopce newslettera lub kontakt z Teatrem za pośrednictwem strony WWW Teatru.
 7. Użytkownik nie może  wykorzystywać Usługi dla celów niezgodnych z prawem lub dobrymi obyczajami.
 8. Informacje dotyczące ochrony danych osobowych, modyfikacji i usunięcia danych dostępne są w Polityce prywatności Teatru.
 9. Regulamin dostępny jest na stronie WWW Teatru w formie umożliwiającej jego zapisanie na komputerze Użytkownika.
 10. Reklamacje w sprawach dotyczących Usługi należy składać pisemnie na adres Teatru lub poprzez pocztę elektroniczną na adres wskazany na stronie WWW Teatru.
 11. Teatr może zmienić Regulamin z przyczyn technologicznych lub w przypadku zmian w prawie.
 12. Zmiany w Regulaminie wejdą w życie w terminie podanym w informacji o jego zmianie, nie wcześniej jednak niż w ciągu 14 dni od ich ogłoszenia. Regulamin będzie wiązać Użytkownika, o ile w terminie 14 dni od dnia otrzymania informacji o zmianie Użytkownik nie dokona rezygnacji z Usługi.

Wyrażam zgodę na otrzymywanie newslettera zawierającego informacje handlowe dotyczące Nowego Teatru. Więcej.
Akceptuję treść regulaminu newsletterów Więcej.