Szczegółowie informacje BIP Nowego Teatru - BIP Nowy Teatr

Zakres działalności Nowego Teatru obejmuje w szczególności:

 1. przygotowywanie i prezentowanie różnorodnych form artystycznych, w szczególności: teatralnych, muzycznych, filmowych, wystawienniczych i performatywnych, samodzielnie lub w koprodukcji z innymi instytucjami artystycznymi i instytucjami kultury;

 2. prezentowanie różnorodnych form artystycznych i wydarzeń gościnnych;

 3. prezentowanie własnych projektów artystycznych poza siedzibą MCK, w tym również poza granicami kraju;

 4. czynny udział w krajowych i międzynarodowych festiwalach i imprezach kulturalnych i artystycznych oraz organizacja platform wymiany i współpracy kulturalnej i artystycznej z zagranicą;

 5. gromadzenie zbiorów sztuki współczesnej;

 6. prowadzenie biblioteki i archiwum wydawnictw o sztuce i kulturze oraz ośrodka informacji z dziedziny kultury i sztuki;

 7. archiwizacja działalności kulturalnej i artystycznej MCK oraz zarządzanie archiwum;

 8. produkcja filmowa i fonograficzna , samodzielnie lub w koprodukcji, w szczególności dokonywanie nagrań dla celów fonograficznych i video oraz rozpowszechnianie nagrań i filmów na różnych nośnikach i różnymi kanałami komunikacji i dystrybucji ( np. w Internecie );

 9. prowadzenie działań związanych z nowymi technologiami;

 10. prowadzenie działalności wydawniczej, samodzielnie lub we współpracy;

 11. prowadzenie działalności impresaryjnej, samodzielnie lub we współpracy;

 12. prowadzenie działalności edukacyjnej, zarówno dla dzieci, jak i dorosłych, z dziedziny kultury, sztuki, humanistyki i nauk społecznych;

 13. działalność stypendialna dla artystów, w szczególności stypendia i rezydencje;

 14. działalność społeczna, w szczególności debaty publiczne, warsztaty i inne działania;

 15. prowadzenie przestrzeni otwartej dla społeczności lokalnej;

Nowy Teatr jest samorządową instytucją kultury działającą na podstawie:

 1. Ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizacji i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2001 r. Nr 13, poz 123 z późn. zm.)

 2. Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.)

 3. Ustawy z dnia 15 marca 2002 r. o ustroju m. st. Warszawy (Dz. U. Nr 41, poz. 361 z późn. zm.)

 4. Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.)

 5. Ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz.U. z 2009 r. Nr 152, poz. 1223, z późn. zm.)

 6. Statutu Nowego Teatru

Dyrektorka 
Karolina Ochab
t: (+48) 22 379 33 00, 
f: (+48) 22 379 33 01, 
sekretariat@nowyteatr.org

Dyrektor Artystyczny
Krzysztof Warlikowski
t: (+48) 22 379 33 00
f: (+48) 22 379 33 01
anna.blazejewska@nowyteatr.org

Wicedyrektorka 
Urszula Kropiwiec
t: (+48) 22 379 33 00
f: (+48) 22 379 33 01
urszula.kropiwiec@nowyteatr.org

Wicedyrektor programowy
Piotr Gruszczyński
t: (+48) 22 379 33 00
f: (+48) 22 379 33 01
piotr.gruszczynski@nowyteatr.org

Główna Księgowa
Joanna Ostromecka
t:(+48) 22 379 33 44
f:(+48) 22 379 33 01
joanna.ostromecka@nowyteatr.org

 

 • Program działania, który jest załącznikiem do umowy w sprawie warunków organizacyjno-finansowych działalności instytucji kultury oraz program działania instytucji kultury na lata 2022-2025 Przeczytaj pdf
 • Regulamin newsletterów Pobierz docx

Wyrażam zgodę na otrzymywanie newslettera zawierającego informacje handlowe dotyczące Nowego Teatru. Więcej.
Akceptuję treść regulaminu newsletterów Więcej.