Posłuchaj, zobacz, poczuj

Zajęcia, które za pomocą połączonych metod improwizacji teatralnej i warsztatów antydyskryminacyjnych uwrażliwią uczestników na problemy z akceptacją, tolerancją, empatią i szacunkiem do drugiego człowieka.

Świetlica Nowego Teatru Warsztaty antydyskryminacyjne dla grup szkolnych w wieku 15+ Bilety: 5 zł

Zajęcia, które za pomocą połączonych metod improwizacji teatralnej i warsztatów antydyskryminacyjnych uwrażliwią uczestników na problemy z akceptacją, tolerancją, empatią i szacunkiem do drugiego człowieka.

Świetlica Nowego Teatru Warsztaty antydyskryminacyjne dla grup szkolnych w wieku 15+ Bilety: 5 zł

Współczesna improwizacja teatralna czerpie pełnymi garściami z metod Violi Spolin, która pomagała w XX wieku w Chicago emigrantom, samotnym matkom, osobom opresjonowanym w rodzinach, posługując się nowatorskimi, jak na tamte czasy, metodami. To nie tylko praca w grupie, ale też słuchanie, szacunek, brak hierarchiczności oraz przekonanie, że życie w społeczeństwie nie może być oparte na ideologii dominacji, uprzedzeniach, chciwości i nieuczciwości. Wykorzystując wymyślone przez siebie gry, Spolin stworzyła system edukacyjny, który za pomocą gier i zabaw rozwija umiejętności współpracy, uczy ludzi słuchać siebie nawzajem. Nie są to gry, w których ludzie wygrywają lub przegrywają, ale uczą się współdziałać ze sobą na równych zasadach.  

Chcemy, by nasze warsztaty nie tylko dostarczały wiedzy, ale stanowiły okazję do osobistej refleksji nad własnymi postawami, a także dawały praktyczne umiejętności, wpływając tym samym na realną zmianę społeczną. Wierzymy, że suma pojedynczych działań ma wielki potencjał i siłę kreowania bardziej sprawiedliwej i włączającej rzeczywistości, w której każdy i każda z nas będzie czuć się bezpiecznie.

Prowadzenie Kinga Karp, Joanna Pawluśkiewicz  
Warsztaty trwają 2h
Zapisy: warsztaty@nowyteatr.org

Prowadzące warsztaty są członkiniami Obozu dla Puszczy.

Zobacz także

Wyrażam zgodę na otrzymywanie newslettera zawierającego informacje handlowe dotyczące Nowego Teatru. Więcej.