Oczy, uszy duszy

Helena Świegocka, Anna Rochowska

Instalacja performatywna będąca wynikiem półrocznej pracy pedagożek teatru - Heleny Świegockiej i Anny Rochowskiej - z młodzieżą z dwóch warszawskich ośrodków: Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci Słabowidzących im. Zofii Galewskiej oraz Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Głuchych im. Jana Siestrzyńskiego.

Świetlica Nowego Teatru Warsztaty do instalacji z Markiem Idzikowskim i Heleną Świegocką
03.12, 16:00-18:00
04.12, 16:00-18:00
Wstęp wolny, warsztaty tłumaczone na PJM
Zapisy: helena.swiegocka@nowyteatr.org
Wstęp wolny
Grupa młodzieży w sali gimnastycznej w różnych pozach, przyglądają im się dwie osoby widoczne od tyłu

Instalacja performatywna będąca wynikiem półrocznej pracy pedagożek teatru - Heleny Świegockiej i Anny Rochowskiej - z młodzieżą z dwóch warszawskich ośrodków: Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci Słabowidzących im. Zofii Galewskiej oraz Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Głuchych im. Jana Siestrzyńskiego.

Świetlica Nowego Teatru Warsztaty do instalacji z Markiem Idzikowskim i Heleną Świegocką
03.12, 16:00-18:00
04.12, 16:00-18:00
Wstęp wolny, warsztaty tłumaczone na PJM
Zapisy: helena.swiegocka@nowyteatr.org
Wstęp wolny

Mówię, nikt nie rozumie:
Widzę, oni nie widzą!
(…)
Czucie i wiara silniej mówi do mnie (…)

          (Adam Mickiewicz, Romantyczność)

Instalacja czynna:
2 grudnia 17:00-20:00
3, 4 grudnia 12:00-20:00

Do współpracy zaproszeni zostali również artyści Małgorzata Wrzosek i Marek Idzikowski.

Romantyzm to epoka, która podkreślała indywidualizm jednostki, jej wyjątkowość, a jednocześnie dążyła do utrzymania jedności narodu, wzmacniała tożsamość kulturową i solidarność społeczeństwa polskiego. Indywidualizm szedł tu w parze ze wspólnotowością, różnice z podobieństwami, bunt i sprzeciw z dążeniem do pokoju i równości. Dysharmonia prowadząca do harmonii.

W jakim punkcie historii jesteśmy jako ludzie w 200 lat po opublikowaniu manifestu polskiego Romantyzmu – Ballad i romansów Mickiewicza? Na ile sztuka może jeszcze być tą twórczą siłą zdolną do przeniknięcia „jądra natury” i „tajemnic serca”, o których mówił Maurycy Mochnacki?

Podczas warsztatów prowadzonych od maja do października w szkołach próbowaliśmy odczytać mickiewiczowskie Ballady i romanse na nowo. Sprawdzaliśmy, jak te romantyczne teksty rezonują w nas dzisiaj, co znaczą? Jak szekspirowskie „oczy duszy” patrzą na nas teraz? 

W listopadzie wraz z obiema grupami przenieśliśmy się do przestrzeni teatru, by poszukać między nami powiązań, punktów stycznych, zastanowić się nad pojęciem wspólnoty i wspólnotowości.

Kim jestem?

Co to w ogóle znaczy, że jestem?

Z czym przychodzę? Co chcę przekazać dalej? Co chcę zostawić?

Jak smakuje Miłość?

Wspólnie podjęliśmy próbę stworzenia świata, który wyrasta z ziarna „czucia i wiary”.

I do tego świata Cię zapraszamy. Przyjdź, poczuj, i współtwórz go z nami dalej.

Dofinansowanie z programu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego „Ballady i romanse”

____

Warsztaty do instalacji:
03.12,16:00-18:00
04.12, 16:00-18:00

Wstęp wolny

Prowadzenie: Marek Idzikowski i Helena Świegocka
Warsztaty tłumaczone na PJM. Dostępne dla osób w spektrum autyzmu, z niepełnosprawnościami intelektualnymi, niepełnosprawnościami wzroku.Wejście do sali warsztatowej jest na poziomie -1. Brak windy i podjazdu.

Liczba miejsc ograniczona. Zapisy u koordynatorki dostępności: helena.swiegocka@nowyteatr.org lub 693 681 122

Informacje

  • Koncepcja projektu: Helena Świegocka
  • Opieka merytoryczna i prowadzenie warsztatów: Anna Rochowska, Helena Świegocka
  • Koncepcja wizualno-dźwiękowa i dramaturgia instalacji performatywnej: Marek Idzikowski, Anna Rochowska, Helena Świegocka, Małgorzata Wrzosek
  • Koordynacja projektu: Maria Kilińska
  • Uczestniczki i uczestnicy warsztatów
    Wiktoria Biernat, Sandra Bronikowska, Mateusz Choim, Anna Cichosz, Amelia Filipkowska, Anna Hajkowska, Oliwia Idziak, Paweł Jarota, Karol Kapkowski, Aleksandra Kielińska, Julia Kocon, Oliwia Krukowska, Kamil Młynarski, Natalia Pacyga, Ewelina Pagieła, Łukasz Skiba, Patryk Skiba, Daria Smolińska, Matylda Studzińska, Michał Wałecki, Krystian Wasik, Antoni Zawisza
  • Tłumaczenie PJM podczas warsztatów: Kinga Chmielewska, Marta Kalinowska, Emilia Szuchniewicz/ Fundacja Kultury Bez Barier

Instalacja jest dostępna dla osób G/głuchych, niedosłyszących, niewidomych, niedowidzących, w spektrum autyzmu i o nadwrażliwości sensorycznej, z niepełnosprawnościami intelektualnymi.

Jeśli chcesz skorzystać ze wsparcia asystenta w dotarciu do Teatru z najbliższego otoczenia i/lub podczas poruszania się po instalacji – zgłoś się do naszej koordynatorki dostępności: helena.swiegocka@nowyteatr.org, 693 681 122

Przedsięwzięcie grantowe „Nowy bez barier”, finansowane w ramach projektu „Kultura bez barier” realizowanego przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach Działania 4.3 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury – państwowego funduszu celowego 

Zobacz także

Wyrażam zgodę na otrzymywanie newslettera zawierającego informacje handlowe dotyczące Nowego Teatru. Więcej.
Akceptuję treść regulaminu newsletterów Więcej.