24.10

Szukamy specjalistki / specjalisty ds. komunikacji

24.10

Szukamy specjalistki / specjalisty ds. komunikacji

Nowy Teatr poszukuje od grudnia 2022 lub w terminie ustalonym indywidualnie specjalistki / specjalisty  ds. komunikacji

Osoba, której szukamy:

 •  swobodnie porusza się w środowisku mediów społecznościowych, a także nowych mediów;
 • zna zagadnienia promocji w instytucji kultury oraz nowe technologie;
 • poprawnie posługuje się polszczyzną;
 • zna język angielski (swobodnie w mowie i piśmie)
 • zna pakiet Microsoft Office;
 • ma doświadczenie w pracy z mediami;
 • potrafi pracować w zespole;
 • posiada zdolności komunikacyjne i negocjacyjne;
 • jest kreatywna;
 • jest odpowiedzialna, dokładna i dobrze zorganizowana;
 • posiada zmysł estetyczny;
 • śledzi aktualne trendy w sztuce;

Dodatkowym atutem będzie:
 

 • doświadczenie pracy w publicznej instytucji kultury;
 • posiadanie wypracowanych relacji z redakcjami z dziedziny kultury;
 • podstawowa znajomość programu Adobe InDesign;
 • doświadczenie we współpracy z projektantami graficznymi, znajomość procesów publikacji druków;
 • zainteresowanie Audience Development.

Do obowiązków Specjalistki / Specjalisty będzie należało:
 

 • media relations;
 • kontakt z artystami;
 • koordynacja prac nad komunikacją poszczególnych projektów;
 • realizacja komunikacji w mediach społecznościowych;
 • planowanie kampanii;
 • koordynacja i nadzór nad przebiegiem prac graficznych;
 • kontakt z drukarniami i koordynacja procesu drukowania;
 • zakup powierzchni reklamowych;
 • koordynacja kolportażu materiałów reklamowych;
 • rozliczanie projektów i archiwizacja.

Oferujemy:

 • pracę w dynamicznie działającej instytucji;
 • zatrudnienie na podstawie umowy o pracę, na początek na okres próbny (3 miesiące);
 • bezpłatne wejścia na wydarzenia organizowane w teatrze;
 • szkolenia;
 • pakiet świadczeń socjalnych;
 • tolerancyjne, równościowe środowisko pracy;
 • wynagrodzenie miesięczne podstawowe w wysokości 5120 złotych brutto

CV oraz krótki list motywacyjny (do 1000 znaków) prosimy wysyłać na adres: promocja@nowyteatr.org do 24 października 2022.
Skontaktujemy się z wybranymi osobami w celu przeprowadzenia dalszego etapu rekrutacji.

Prosimy o załączenie do zgłoszeń następującej klauzuli:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w CV oraz liście motywacyjnym dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji prowadzonego przez Nowy Teatr z siedzibą w Warszawie przy ul. Madalińskiego 10/16.”

Informujemy, że po przesłaniu CV na adres Teatru administratorem Pani/Pana danych osobowych będzie Nowy Teatr z siedzibą w Warszawie, przy ul. Madalińskiego 10/16, 02-513 Warszawa, wpisany do Rejestru Instytucji Kultury prowadzonego przez Urząd m.st. Warszawy pod nr RIA 113/85 (dalej: „Teatr”). Inspektorem Ochrony Danych Osobowych Nowego Teatru jest Pani Dorota Flinker, e-mail: iodo@nowyteatr.org. Teatr będzie przetwarzać dane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO, wyłącznie w celach związanych z procesem rekrutacji na stanowisko specjalisty/tki ds. komunikacji, przy czym przetwarzanie będzie się odbywać zgodnie z zasadami wymienionymi w art. 5 RODO. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do przeprowadzenia i zamknięcia procesu rekrutacji na stanowisko specjalisty/tki ds. komunikacji lub cofnięcia przez Panią/Pana zgody. Zgodnie z RODO, przysługuje Pani/Panu prawo do: dostępu do danych oraz otrzymania ich kopii; sprostowania (poprawiania) danych; żądania usunięcia, ograniczenia lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania; wniesienia skargi do organu nadzorczego. Z tych praw może Pani/Pan skorzystać, kontaktując się z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych Nowego Teatru. Podanie danych i wyrażenie zgody na ich przetwarzanie jest dobrowolne, jednak brak zgody na ich przetwarzanie może spowodować niemożliwość uwzględnienia Pani/Pana w procesie rekrutacji. W każdej chwili przysługuje Pani/Panu prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych, ale cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano zgodnie z prawem przed jej wycofaniem.

Zobacz także

 • Aktualność

  Paweł Mykietyn laureatem Europejskiej Nagrody Filmowej

  Paweł Mykietyn został laureatem tegorocznej Europejskiej Nagrody Filmowej przyznawanej przez Europejską Akademię Filmową za muzykę do filmu „IO” Jerzego Skolimowskiego

 • Aktualność

  List protestacyjny wobec odwołania Moniki Strzępki ze stanowiska dyrektorki Teatru Dramatycznego

  Nasz zdecydowany sprzeciw i najgłębsze obrzydzenie budzą argumenty użyte w „Rozstrzygnięciu nadzorczym o odwołaniu Moniki Strzępki ze stanowiska dyrektorki Teatru Dramatycznego” i podważeniu ...

 • Aktualność

  Ulgi w Nowym

  Co miesiąc specjalne ceny biletów na wybrane spektakle dla studentów, nauczycieli i seniorów.

 • Aktualność

  50-lecie pracy artystycznej Ewy Dałkowskiej

  4 października 2022 Ewa Dałkowska obchodzi jubileusz 50 lat pracy artystycznej.  Ostatnie 14 lat to czas w Nowym Teatrze. Jesteśmy dumni, że Pani Ewa jest w naszym zespole.  Informacja o jubileuszu ...

Wyrażam zgodę na otrzymywanie newslettera zawierającego informacje handlowe dotyczące Nowego Teatru. Więcej.
Akceptuję treść regulaminu newsletterów Więcej.