Nowy Teatr oraz Art Stations Foundation by Grażyna Kulczyk ogłaszają nabór projektów do drugiej edycji choreograficznego programu produkcyjnego, w ramach którego w sezonie artystycznym 2020/2021 planowana jest realizacja dwóch premier. Program jest dedykowany polskim artystom tańca (pod uwagę brane jest obywatelstwo/miejsce stałej rezydencji dowolne), którzy są w stanie udokumentować co najmniej trzy wcześniejsze autorskie prace choreograficzne.

Projekty wyłonione do realizacji otrzymają:

 • budżet produkcyjny (z przeznaczeniem na honoraria realizatorów oraz koszty produkcji, takie jak  zakup / wypożyczenie / wykonanie rekwizytów, kostiumów, scenografii, dopożyczenie sprzętu oraz stworzenie dedykowanych materiałów promocyjnych)

80.000 PLN brutto / duża scena

60.000 PLN brutto / mała scena

Realizacja programu i premiery planowane są na jesień 2020 i zimę 2021.

 • trzytygodniową rezydencję produkcyjną w Art Stations Foundation w Poznaniu w lipcu-sierpniu 2020 lub w innym terminie w zależności od możliwości i po uzgodnieniu z fundacją (w ramach rezydencji zapewniamy przestrzeń do pracy oraz pokrycie kosztów podróży i noclegów artystów)
   
 • maksymalnie dziesięciodniową rezydencję produkcyjną w Nowym Teatrze prowadzącą bezpośrednio do premiery spektaklu (rezydencja zapewnia przestrzeń do pracy, nie uwzględnia kosztów podróży oraz noclegów artystów / koszty te mogą być uwzględnione w budżecie produkcyjnym)
   
 • niezbędną profesjonalną pomoc techniczną i opiekę produkcyjną oraz przedpremierową koordynację promocji spektaklu

Wyprodukowane spektakle mogą wejść na stałe do repertuaru Nowego Teatru. Warunki dalszej eksploatacji prac będą przedmiotem odrębnej umowy z Nowym Teatrem.

Aplikacje do programu powinny zawierać:

 • koncepcję spektaklu (nie więcej niż 3 strony A4) w  języku angielskim zawierającą planowaną listę realizatorów oraz informację, o który budżet aplikujący się ubiega.
   
 • CV (w języku angielskim) wraz z dossier artystycznym prezentującym dotychczasowy dorobek aplikującego (wraz z linkami do rejestracji wcześniejszych prac).

Termin nadsyłania aplikacji: 31.12.2019

Aplikacje powinny być przesłane drogą elektroniczną: choreografia@nowyteatr.org

Wybór projektów do realizacji przebiegnie dwuetapowo – na podstawie nadesłanych zgłoszeń i w drugim etapie, rozmów z wybranymi artystami.

Komisja będzie się składać z przedstawicieli obu partnerskich instytucji – Karoliny Ochab, Joanny Nuckowskiej, Piotra Gruszczyńskiego, Joanny Leśnierowskiej (kuratorka projektu) oraz zaproszonych ekspertów zewnętrznych – Marty Keil (Instytut Sztuk Performatywnych) i Matthieu Goeury (Kunstencentrum Vooruit)
Decyzja Komisji zostanie ogłoszona do połowy lutego 2020 roku.

Przeczytaj tekst kuratorski o Poszerzaniu Pola Poszerzanie pola 2019 pdf

Regulamin naboru i udziału w programie Poszerzanie pola Pobierz pdf

Zobacz także

 • Aktualność

  Rekrutacja do modułu Producent / Kurator w LNPT SWPS i Nowego Teatru

  Właśnie rozpoczął się moduł dramaturgiczny Laboratorium Nowych Praktyk Teatralnych, nowatorskiego, autorskiego programu edukacyjnego łączącego myślenie o kulturze, sztuce i świecie społecznym z teorią i, przede wszystkim, z praktyką teatralną. Cykl szkoleń LNPT realizowany jest od dziesięciu lat pod kierownictwem prof. Krystyny Duniec na Uniwersytecie SWPS we współpracy z Nowym Teatrem w Warszawie.

 • Aktualność

  Odwołane "Wyjeżdżamy"

  Z przykrością informujemy, że ze względu na chorobę osoby z zespołu, musimy odwołać spektakle „Wyjeżdżamy” 1-5 grudnia. W zamian zagramy 3-5 grudnia „Koniec” także w reżyserii Krzysztofa Warlikowskiego.

 • Aktualność

  Wspomnienie o Zygmuncie Malanowiczu

  Zygmunt Malanowicz odszedł 4 kwietnia 2021. Przedstawiamy fragmenty wspomnień twórczyń i twórców oraz osób związanych i współpracujących z aktorem.

 • Aktualność

  Nowy Teatr na EXPO 2020 w Dubaju

  Nowy Teatr oraz dokonania jego artystek i artystów prezentowane są w Pawilonie Polskim na EXPO 2020 w Dubaju.

Wyrażam zgodę na otrzymywanie newslettera zawierającego informacje handlowe dotyczące Nowego Teatru. Więcej.