Nowy Teatr oraz Art Stations Foundation by Grażyna Kulczyk ogłaszają nabór projektów do drugiej edycji choreograficznego programu produkcyjnego, w ramach którego w sezonie artystycznym 2020/2021 planowana jest realizacja dwóch premier. Program jest dedykowany polskim artystom tańca (pod uwagę brane jest obywatelstwo/miejsce stałej rezydencji dowolne), którzy są w stanie udokumentować co najmniej trzy wcześniejsze autorskie prace choreograficzne.

Projekty wyłonione do realizacji otrzymają:

 • budżet produkcyjny (z przeznaczeniem na honoraria realizatorów oraz koszty produkcji, takie jak  zakup / wypożyczenie / wykonanie rekwizytów, kostiumów, scenografii, dopożyczenie sprzętu oraz stworzenie dedykowanych materiałów promocyjnych)

80.000 PLN brutto / duża scena

60.000 PLN brutto / mała scena

Realizacja programu i premiery planowane są na jesień 2020 i zimę 2021.

 • trzytygodniową rezydencję produkcyjną w Art Stations Foundation w Poznaniu w lipcu-sierpniu 2020 lub w innym terminie w zależności od możliwości i po uzgodnieniu z fundacją (w ramach rezydencji zapewniamy przestrzeń do pracy oraz pokrycie kosztów podróży i noclegów artystów)
   
 • maksymalnie dziesięciodniową rezydencję produkcyjną w Nowym Teatrze prowadzącą bezpośrednio do premiery spektaklu (rezydencja zapewnia przestrzeń do pracy, nie uwzględnia kosztów podróży oraz noclegów artystów / koszty te mogą być uwzględnione w budżecie produkcyjnym)
   
 • niezbędną profesjonalną pomoc techniczną i opiekę produkcyjną oraz przedpremierową koordynację promocji spektaklu

Wyprodukowane spektakle mogą wejść na stałe do repertuaru Nowego Teatru. Warunki dalszej eksploatacji prac będą przedmiotem odrębnej umowy z Nowym Teatrem.

Aplikacje do programu powinny zawierać:

 • koncepcję spektaklu (nie więcej niż 3 strony A4) w  języku angielskim zawierającą planowaną listę realizatorów oraz informację, o który budżet aplikujący się ubiega.
   
 • CV (w języku angielskim) wraz z dossier artystycznym prezentującym dotychczasowy dorobek aplikującego (wraz z linkami do rejestracji wcześniejszych prac).

Termin nadsyłania aplikacji: 31.12.2019

Aplikacje powinny być przesłane drogą elektroniczną: choreografia@nowyteatr.org

Wybór projektów do realizacji przebiegnie dwuetapowo – na podstawie nadesłanych zgłoszeń i w drugim etapie, rozmów z wybranymi artystami.

Komisja będzie się składać z przedstawicieli obu partnerskich instytucji – Karoliny Ochab, Joanny Nuckowskiej, Piotra Gruszczyńskiego, Joanny Leśnierowskiej (kuratorka projektu) oraz zaproszonych ekspertów zewnętrznych – Marty Keil (Instytut Sztuk Performatywnych) i Matthieu Goeury (Kunstencentrum Vooruit)
Decyzja Komisji zostanie ogłoszona do połowy lutego 2020 roku.

Przeczytaj tekst kuratorski o Poszerzaniu Pola Poszerzanie pola 2019 pdf

Regulamin naboru i udziału w programie Poszerzanie pola Pobierz pdf

Zobacz także

 • Aktualność

  Nowy Teatr On-line

  Uruchomiliśmy stałą ramówkę z materiałami audiowizualnymi na naszym profilu na Facebooku. Materiały do oglądania i słuchania dostępne są również na stronie w wydarzeniach z oznaczeniem "on-line". Zobacz aktualną ramówkę.

 • Aktualność

  Zamknięty plac

  Drodzy Goście, W związku ze zmianą stanu zagrożenia epidemicznego na stan epidemii, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 roku, zamykamy plac przed Nowym Teatrem. Otwarte ...

 • Aktualność

  Otwarta Nowa Księgarnia

  Nowa Księgarnia wciąż działa, a jednocześnie prosi o przestrzeganie zasady dezynfekcji rąk płynem z podajnika w łączniku przy wejściu do Teatru oraz odpowiedzialne zachowanie. O dostępność ...

 • Aktualność

  Pomoc sąsiedzka – Twój gest ma znaczenie

  Ze względu na ryzyko zakażenia koronawirusem powinniśmy ograniczać wyjścia z domu. Dotyczy to zwłaszcza osób starszych i z obniżoną odpornością, w tym przewlekle chorych. Dlatego miasto ruszyło z akcją zachęcającą mieszkańców do pomocy osobom, które najpilniej potrzebują wsparcia.

Wyrażam zgodę na otrzymywanie newslettera zawierającego informacje handlowe dotyczące Nowego Teatru. Więcej.