Teatr bez barier Deklaracja Dostępności

Teatr bez barier Deklaracja Dostępności

Adres:
Nowy Teatr
ul. Madalińskiego 10/16
02-513 Warszawa

Nowy Teatr znajduje się przy ulicy Madalińskiego około 200 metrów od skrzyżowania z Puławską. Wejście do teatru znajduje się ok. 10 metrów za skrzyżowaniem z ulicą Sandomierską.

www.nowyteatr.org

Jeden gest fot. Maurycy Stankiewicz

Dojazd:

Tramwaj - przystanek tramwajowy Dworkowa przy ul. Puławskiej. Tramwaje odchodzą w stronę Placu Zbawiciela oraz w stronę Parku Królikarnia nr 4, 10, 18, 35. 

Autobus - przystanek autobusowy Dworkowa przy ul. Puławskiej. Autobusy odchodzą w stronę ul. Rakowieckiej nr 138, 195, 222 oraz ul. Dolnej nr 195, 222. Autobus nr 138 w stronę ul. Bokserskiej zatrzymuje się na przystanku Dworkowa przy ulicy Madalińskiego. Wszystkie połączenia autobusowe realizowane są pojazdami niskopodłogowymi.

Metro - ok. 1, 2 km od stacji Racławicka, ok. 1,2 km od stacji Pole Mokotowskie.

Informacja o działalności:

Pobierz: Informacja o działalności Nowego Teatru w ETR pdf

Przedprzewodnik po teatrze:

Pobierz: Przedprzewodnik po Nowym Teatrze w ETR pdf

Dostępność architektoniczna (opracowała: Helena Świegocka)

Nowy Teatr zajmuje teren dawnego warsztatu MPO przy ulicy Madalińskiego. Hala, w której prezentowane są przedstawienia, budynek biurowy oraz plac, na którym się mieszczą zostały zmodernizowane w 2016 roku i dostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnościami.

Dostęp na plac wewnętrzny teatru

 • brama wjazdowa dla samochodów, dostępna również dla pieszych, od. ul. Melsztyńskiej
 • brama dla pieszych od ul. Melsztyńskiej, wysokość progu: 2,3 cm (stalowa płoza, po której jeździ brama)
 • brama wjazdowa dla samochodów, dostępna również dla pieszych, od ul. Madalińskiego; wysokość progu: 2,3 cm (stalowa płoza, po której jeździ brama); fragment nawierzchni przed bramą wykonany jest z kamiennej kostki brukowej o różnicach pomiędzy poszczególnymi kostkami ok. 1 cm
 • plac jest dostępny dla osób poruszających się na wózku
 • przy fasadzie głównego budynku znajdują się lampy wmontowane w nawierzchnię, które wieczorem mogą być włączane
 • wejście z placu do głównego budynku teatru jest przez automatycznie rozsuwane drzwi o szerokości 1,5 m, drzwi są szklane z grafitowymi, grubymi szprosami

Parking

 • wjazd od ul. Melsztyńskiej
 • dla osób z niepełnosprawnościami wyznaczone są dwa miejsca postojowe
 • istnieje możliwość podjazdu pod wejście główne do teatru – w takim przypadku prosimy o kontakt z koordynatorem dostępności
 • parking jest bezpłatny
 • aby skorzystać z miejsca parkingowego, należy podjechać w stronę słupków; jeśli słupki nie opuszczą się automatycznie, należy zadzwonić domofonem znajdującym się przy wjeździe
 • otoczenie teatru znajduje się w strefie płatnego parkowania miejskiego

Wejście główne do teatru od ulicy Madalińskiego

 • automatycznie rozsuwane drzwi o szerokości 1,5m; drzwi są szklane z grafitowymi, grubymi szprosami
 • fragment nawierzchni przed wejściem wykonany jest z kamiennej kostki brukowej
 • wejście jest z poziomu chodnika, nie ma progów
 • w budynku po prawej stronie od wejścia znajduje się tablica tyflograficzna z mapą terenu teatru (zarówno rozkład pomieszczeń w budynku głównym, jak i rozkład wewnętrznego placu)
 • nad wejściem głównym znajduje się znacznik TOTUPOINT®

Budynek główny teatru

 • na lewo od wejścia głównego znajduje się przejście do schodów prowadzących:
  - na górę do pokoju ochrony oraz do części biurowej (dostępnej tylko dla pracowników teatru);
  - na dół do toalet oraz szafek do przechowywania niedużego bagażu; toalety nie mają podziału na płeć – w toalecie po lewej stronie są muszle i pisuary, w toalecie po prawej stronie są muszle i różowa skrzyneczka; w korytarzu na dole są duże lustra
 • na prawo od wejścia znajduje się przestronne foyer, w którym jest kasa, bar, księgarnia oraz wejście na salę teatralną i widownię
 • w foyer nie ma różnicy poziomów, nawierzchnia jest płaska i o gładkiej fakturze
 • przestrzeń foyer jest dostępna dla osób poruszających się na wózkach: stoliki w barze rozmieszczone są szeroko; meble z książkami w księgarni są mobilne (np. gdyby przejścia pomiędzy nimi okazały się za wąskie na wózek elektryczny, pracownicy księgarni mogą zmienić ich układ)
 • w foyer są duże okna
 • na wprost głównego wejścia znajdują się drzwi wyjściowe na wewnętrzny plac teatru; drzwi rozsuwają się automatycznie na szerokość 1,5 m, są szklane i mają grafitowe szerokie szprosy; na lewo od drzwi na ścianie zawieszona jest tablica z planem terenu teatru
 • podczas demontażu scenografii foyer może służyć za przestrzeń manewrową wózka widłowego – przestrzeń jest wtedy wygradzana słupkami z taśmami; przestrzeń kasy, baru i księgarni pozostaje dostępna

Sala teatralna

 • wejście na salę teatralną jest z foyer przez podwójne, otwierane drzwi o szerokości 180 cm
 • nad wejściem znajduje się znacznik TOTUPOINT®
 • osoby poruszające się na wózku mogą zająć miejsce w pierwszym rzędzie (krzesła z widowni są demontowane) lub przesiąść się na krzesło
 • na sali zainstalowana jest pętla indukcyjna

Kasa

 • do kasy można podejść z dwóch stron; wysokość blatu od frontu wynosi 106 cm, wysokość blatu bocznego 76 cm
 • jedno stanowisko w kasie ma zainstalowaną pętlę indukcyjną; do tego stanowiska dojście jest tylko od frontu
 • tłumacz migowy online dostępny jest w godzinach pracy kasy: 
  od wtorku do piątku w godzinach od 11.00 do 19.00
  w sobotę w godzinach od 12.00 do 18.00
  w niedzielę na 3 godziny przed spektaklem.
 • w kasie jest też możliwość porozumiewania się za pomocą tekstu pisanego

Toaleta

 • na prawo od księgarni znajdują się dwie toalety dostosowane dla osób z niepełnosprawnościami
 • drzwi do toalet mają szerokość 90 cm
 • światło w toaletach włącza i wyłącza się automatycznie
 • drzwi otwierane są za pomocą klamki
 • pomiędzy drzwiami do toalet na ścianie znajduje się tabliczka tyflograficzna z planem toalet
 • w toaletach znajdują się przewijaki
 • w toaletach znajduje się różowa skrzyneczka z artykułami higieny intymnej
 • w toaletach po prawej stronie od wejścia na ścianie znajduje się sznurek połączony z systemem alarmowym w razie konieczności wezwania pomocy
 • nad toaletami zainstalowany jest znacznik TOTUPOINT®

Szatnia

 • szatnia w teatrze jest mobilna, rozstawiana każdorazowo na wydarzenie:
  jeśli wydarzenie odbywa się na sali teatralnej szatnia jest obsługiwana przez pracowników biura obsługi widza
  jeśli wydarzenie odbywa się na sali prób/świetlicy – szatnia jest samoobsługowa
 • szatnia nie ma lady; otoczona jest słupkami z taśmą

Bar

 • główna lada baru ma wysokość 120,5 cm
 • po prawej stronie baru znajduje się lada o wysokości 92,5 cm

Sala prób

 • sala prób to mała scena teatru
 • wejście na salę prób jest zależne od rodzaju wydarzenia:
  wejście z poziomu wewnętrznego placu bez różnicy poziomów przez drzwi o szerokości 90 cm z możliwością otworzenia ich na szerokość 1,5 m
  wejście z poziomu foyer i sali teatralnej
 • widownia na sali prób nie jest zamontowana na stałe i zależy od rodzaju wydarzenia
 • na sali zainstalowana jest pętla indukcyjna

Świetlica Nowego Teatru

 • w Świetlicy odbywają się małe spektakle, warsztaty, spotkania
 • świetlica jest osobnym budynkiem, znajduje się na wewnętrznym placu, po lewej stronie od wejścia głównego
 • nad wejściem zamontowany jest znacznik TOTUPOINT®
 • drzwi wejściowe mają szerokość 90 cm, otwierane są na zewnątrz za pomocą klamki, natomiast od wewnątrz za pomocą dźwigni antypanicznej
 • w świetlicy nie ma różnicy poziomów
 • nie ma zamontowanej widowni; osoby zajmują miejsca zależnie od rodzaju wydarzenia
 • toaleta: jedna, drzwi o szerokości 90 cm

Do foyer, baru, księgarni oraz na plac wewnętrzny teatru można wchodzić z psami. Wyjątkiem są sytuacje, gdy grany jest spektakl na Sali teatralnej (nie dotyczy Sali prób, Świetlicy).

Na wydarzenia organizowane przez teatr można wchodzić z psem przewodnikiem/psem asystującym.

Zapewniamy asystę w dotarciu do teatru z najbliższego otoczenia i podczas poruszania się po przestrzeniach teatru. Potrzebę asysty najlepiej zgłosić na dzień przed planowanym wydarzeniem.

Sprzęt do odbioru audiodeskrypcji rozdawany jest przez obsługę widowni przy wejściu na salę, w której odbywa się wydarzenie.

Dodatkowa dostępność każdego wydarzenia opisana jest na stronie teatru przy danym wydarzeniu (np. PJM, audiodeskrypcja, napisy PL dla niesłyszących).

Audiodeskrypcje do spektakli: (A)pollonia, Francuzi, Kabaret warszawski zostały opracowane dzięki dotacji z MKiDN.

Słuchawki

Dzięki celowej dotacji miasta st. Warszawy kupiliśmy 20 słuchawek do audiodeskrypcji. 

Koordynatorka dostępności
Zgłoszenia indywidulanych widzów oraz grup zainteresowanych udziałem w konkretnych spektaklach z udogodnieniami prosimy kierować do Heleny Świegockiej (e-mail: bezbarier@nowyteatr.org, tel. +48 693 681 122), która jest odpowiedzialna za udzielanie pomocy i informacji na temat dostępności teatru i jego wszelkich aktywności osobom z niepełnosprawnościami. 

Deklaracja dostępności

Informacje ogólne

Nowy Teatr zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Nowy Teatr.

 • Data publikacji strony internetowej: 2019-09-06
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2023-05-10

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

 • część grafik nie posiada tekstów alternatywnych
 • materiały wideo bez audiodeskrypcji i alternatywy tekstowej
 • błędy w strukturze nagłówków (pominięcia poziomów)
 • zbyt niski kontrast niektórych elementów strony
 • część elementów interaktywnych strony nie jest możliwa do obsłużenia przy pomocy samej klawiatury lub obsługa tych elementów jest utrudniona (rozwijane podmenu w widoku mobilnym, filtry na podstronie Kalendarz)
 • w serwisie występują treści znajdujące się na animowanym tle; brak możliwości zapauzowania, zatrzymania, bądź ukrycia animacji w tle
 • linki bez treści tekstowej i dostępnej dla czytników ekranu nazwy na podstronie Kalendarz
 • przyciski odtwarzaczy audio i wideo nie posiadają dostępnej dla czytników ekranu nazwy

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Data sporządzenia deklaracji: 2023-01-25
 • Data ostatniego przeglądu deklaracji: 2024-03-31

Deklarację sporządzono na podstawie badania przeprowadzonego przez podmiot zewnętrzny: Utilitia Sp. z o.o.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Ewa Vedral, ewa.vedral@nowytetar.org. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu (+48) 22 379 33 16. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Informacje na temat procedury

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, nastąpi najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie może złożyć skargę w sprawie zapewniania dostępności cyfrowej strony internetowej lub elementu strony internetowej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Raport o stanie zapewnienia dostępności 2021 Dostępność (raport) - Pobierz pdf

Międzynarodowe Centrum Kultury Nowy Teatr realizuje przedsięwzięcie grantowe pn. NOWY BEZ BARIER w ramach projektu „Kultura bez barier” realizowanego przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach Działania 4.3 Programu Operacyjnego Wiedza-Edukacja-Rozwój 2014-2020 Informacja o celu przedsięwzięcia docx

Wyrażam zgodę na otrzymywanie newslettera zawierającego informacje handlowe dotyczące Nowego Teatru. Więcej.
Akceptuję treść regulaminu newsletterów Więcej.