30.08.2024

Warszawski Deszcz. Społeczne archiwum klimatyczne

Szukamy opowieści, zdjęć, filmów lub pamiątek związanych z ekstremalnymi zjawiskami pogodowymi

Stwórz z nami Społeczne Archiwum Klimatyczne. Szukamy opowieści, zdjęć, filmów lub pamiątek związanych z ekstremalnymi zjawiskami pogodowymi w naszym mieście. Czekamy do 30 sierpnia 2024

Stwórz z nami Społeczne Archiwum Klimatyczne. Szukamy opowieści, zdjęć, filmów lub pamiątek związanych z ekstremalnymi zjawiskami pogodowymi w naszym mieście. Czekamy do 30 sierpnia 2024

Najbliższe spektakle

Napisz: warsztaty@nowyteatr.org
Zadzwoń: 786 848 396 i umów się na rozmowę

Archiwa ekstremalnych warunków pogodowych staną się impulsem do rozmów na temat wyzwań klimatycznych i metod radzenia sobie z trudnościami, które mogą czekać nasze społeczeństwo. Chcemy dotrzeć do inspirujących zdjęć i opowieści o komitetach samopomocy, metodach radzenia sobie z niedogodnościami wywołanymi wysokimi opadami i dużym mrozem (np. dyżury odśnieżania osiedli, użycie miotaczy ognia do odmrażania szyn tramwajowych). Zgromadzone materiały (archiwalia, fotografie, materiały wideo, opowieści) staną się „portretem pamięciowym kataklizmów".
Archiwa będziemy gromadzić dzięki publicznej zbiórce, ale także wywiadom etnograficznym wśród lokalnej społeczności, kwerendzie historycznej i badaniom.

Zachowanie świadectw przeszłości, zapewnienie do nich szerokiego dostępu oraz przełożenie ich na metodologię prowadzenia rozmów o przyszłości będzie niezbędnym warunkiem pogłębiania świadomego uczestnictwa w kulturze, ma też walor wzmacniania poczucia tożsamości i więzów społecznych.

Chcemy zajrzeć w przyszłość jednocześnie pamiętając o kontekstach historii. Metodologia z tym związana, zwana Futures Literacy, jest zakorzeniona w dyscyplinie przewidywania, takiej jak np. studia nad przyszłością. Pozwala kształtować polityki i systemy, które staną się formułą bardziej odporną na kryzysy i nagłe zmiany. Może pomóc w projektowaniu optymistycznych prognoz, zgodnych z oczekiwaniami społeczeństw, które finalnie pozwolą uzyskać przewagę nad niestabilnością i lękiem. To kluczowa kompetencja, pozwalająca lepiej zrozumieć rolę przeszłości we wszelkich przejawach działalności ludzkiej.

Archiwalia, które zbierzemy zostaną wydane w formie publikacji internetowej i stanowić będą źródło wiedzy historycznej oraz związanej ze zmianami klimatycznym.
 

W ramach projektu zaprosimy także na spotkania z osobami eksperckimi – warsztaty i wykłady związane z funkcjonowaniem w mieście w dobie wyzwań i kryzysów. Będziemy rozmawiać o przyszłości miast oraz potencjalnych zmianach, które przełożą się na inne obszary życia i wpłyną na dobrostan ludzi. Tematami będą m.in. bioróżnorodność, samowystarczalność roślin w mieście i samowystarczalność osób zamieszkujących metropolie w kontekście żywieniowym i energetycznym. Zaprosimy lokalną społeczność do czynnego poznawania dziedzictwa przyrodniczego czy metod na retencję małą w mieście.

Opracujemy również scenariusze warsztatów i karty pracy z młodzieżą, które udostępnimy na zasadzie wolnej licencji. Efektem tych namysłów będą makiety, wizualizacje i koncepcje wykorzystania potencjału miasta do działań zrównoważonych i adaptacyjnych.


Szukamy opowieści, zdjęć, filmów lub pamiątek związanych z ekstremalnymi zjawiskami pogodowymi w naszym mieście.
Napisz: warsztaty@nowyteatr.org
Zadzwoń: 786 848 396 i umów się na rozmowę
Czekamy do 30 sierpnia 2024

NCK_INTERWENCJE

Partner

Centrum Archiwistyki Społecznej

Informacje

Fotografie wykorzystane w identyfikacji: Zbyszek Siemaszko / Narodowe Archiwum Cyfrowe oraz Adam Stępień / Agencja Wyborcza.pl
Identyfikacja graficzna: Aleksander Znosko

Kalendarz

Sierpień 30

Warszawski Deszcz. Społeczne archiwum klimatyczne

Szukamy opowieści, zdjęć, filmów lub pamiątek związanych z ekstremalnymi zjawiskami pogodowymi
Akcje

Zobacz także

Wyrażam zgodę na otrzymywanie newslettera zawierającego informacje handlowe dotyczące Nowego Teatru. Więcej.
Akceptuję treść regulaminu newsletterów Więcej.