Sesja pitchingowa dla artystów Głuchych i z niepełnosprawnościami

Generation After 6. Showcase / Generation After. Showcase

Sesja Pitchingowa dla artystów i artystek Głuchych lub z niepełnosprawnościami, które_rzy ze względu na bariery sektora kultury mają ograniczone możliwości uczestniczenia w głównym nurcie i obiegu sztuki.

Niebieska grafika z rozciągniętymi i zniekształconymi ziemskimi globusami

Sesja Pitchingowa dla artystów i artystek Głuchych lub z niepełnosprawnościami, które_rzy ze względu na bariery sektora kultury mają ograniczone możliwości uczestniczenia w głównym nurcie i obiegu sztuki.

W tym roku Generation After Showcase współpracuje z British Council w ramach projektu Europe Beyond Access, który ma na celu wspieranie i celebrowanie twórczości nowej, wyjątkowej generacji europejskich artystów i artystek performatywnych, którzy identyfikują się jako Głusi lub z niepełnosprawnościami.

Wspólnie zdecydowaliśmy się zorganizować open call dla artystów i artystek Głuchych lub z niepełnosprawnościami, które_rzy ze względu na bariery sektora kultury mają ograniczone możliwości uczestniczenia w głównym nurcie i obiegu sztuki.

WYNIKI 

Z ogromną przyjemnością przedstawiamy 6 projektów, które zostaną zaprezentowane przez twórczynie i twórców w ramach Sesji pitchingowej na Generation After Showcase: Nowe Geografie.

  • Tatiana Cholewa z projektem "Przejście"
  • Katarzyna Żeglicka z projektem "Dzikorosła"
  • Joanna Pawlik z projektem "Schody"
  • Adam Stoyanov & Marta Abramczyk z projektem "Umysłowe więzienie"
  • Daniel Kotowski z „Feelist”
  • Paulina Wróblewska & Tomasz Wojewoda z projektem "Dla nas nie zabraknie krzeseł"

Sesja odbędzie się 3 września o godzinie 11.00 w Akademia Teatralna im. Aleksandra Zelwerowicza w Warszawie.

Projekty wybrane zostały przez Jury w składzie:

Ewa Ayton - Dyrektorka Departamentu Kultury i Sztuki, British Council Polska
Olga Drygas - kuratorka Generation After Showcase, Nowy Teatr
Helena Świegocka - koordynatorka dostępności, Nowy Teatr
Filip Pawlak - moderator sesji pitchingowej

Trzeciego dnia Generation After Showcase zorganizujemy dedykowaną sesję pitchingową.  Zgromadzonym krajowym i międzynarodowym kuratorom, programatorom i dyrektorom najważniejszych instytucji teatralnych i choreograficznych zostanie przez artystki i artystów zaprezentowanych 6 projektów. Te krótkie prezentacje pozwolą twórcom i twórczyniom poszukać instytucji chętnych do prezentacji gotowych prac lub znaleźć krajowych lub międzynarodowych koproducentów do prac, które są obecnie w przygotowaniu. Po każdej prezentacji będzie chwila na pytania i odpowiedzi oraz szansa na spotkanie z krajowymi i międzynarodowymi delegatami podczas śniadania networkingowego.

OPEN CALL 

OPEN CALL Sesja pitchingowa dla artystów Głuchych i z niepełnosprawnościami docx

Open call był skierowany do artystów i artystek, którzy_e:

• określają się jako osoby Głuche lub z niepełnosprawnością* [poniżej więcej na temat tego, co rozumiemy przez niepełnosprawność]

• doświadczyli_ły w swojej karierze barier mających wpływ na ich rozwój artystyczny

• mieszkają obecnie w Polsce – w naborze roli nie grają wiek, wykształcenie, obywatelstwo itp.

Językiem roboczym Generation After Showcase jest język angielski – artyści lub ich producent_ka powinni być w stanie zaprezentować prezentację w tym języku. Zapewnimy tłumaczenie dla tych, którzy posługują się Polskim Językiem Migowym lub nie czują się komfortowo mówiąc po angielsku.

Zgłoszenia będą oceniane przez jury w składzie: reprezentacji British Council, Nowego Teatru oraz niezależny moderator sesji pitchingowej.

Osoby muszą być dostępne przez jeden lub dwa dni w sierpniu i wrześniu, aby wziąć udział w Generation After Showcase. Dokładne daty i miejsca podane są poniżej:

• 20 sierpnia o godz. 12.00 – szkolenie wspierające w przygotowaniu pitchu, w formie zdalnej (maks. 120 min)

• 3 września o godz. 11.00 w Warszawie – sesja pitchingowa podczas Generation After Showcase

Jeden projekt może być prezentowany w sesji pitchingowej przez 1 lub 2 osoby.

Logistyka

Wybrane projekty otrzymają:

- Sesja szkoleniowa w formie zdalnej oferująca porady, jak zaprezentować mocny pitch delegatom międzynarodowym.

- Podróż do/z Warszawy na sesję pitchingową

- Nocleg w Warszawie w nocy z 2 na 3 września.

- Zapewnienie dojazdu, w tym opłacenie dodatkowych kosztów, takich jak transport dostosowany do potrzeb osób z niepełnosprawnościami, wsparcie asystenta, tłumacz języka migowego itp.

Aplikacja

W ramach aplikacji poprosimy o przesłanie:

1. Listu motywacyjnego (do 500 słów), dzięki któremu dowiemy się o Twojej pracy i tym, jak udział w sesji pitchingowej wspomoże Twój rozwój artystyczny

2. Opisu projektu, który chcesz zaprezentować (maksymalnie 500 słów)

3. Opis barier, z jakimi się zmierzyłeś_aś rozpoczynając karierę artystyczną

4. Aktualne CV lub biogram

5. Przykłady Twojej dotychczasowej pracy. Można je załączyć jako pliki (do sześciu zdjęć lub fragment wideo/audio, nie dłuższy niż dwie minuty) lub portfolio/strona internetowa.

Aplikacja powinna być przygotowana w języku polskim lub w Polskim Języku Migowym.

W odniesieniu do punktów 1, 2 i 3: istnieje możliwość przesłania zgłoszenia w formie wideo w języku polskim lub w polskim języku migowym (maksymalnie 10 minut łącznie).

Termin składania wniosków upływa 7 sierpnia 2022 r.

Zgłoszenia prosimy przesyłać na adres showcase@nowyteatr.org

*Co rozumiemy przez niepełnosprawność i osoby z niepełnosprawnością?

Ponieważ zdajemy sobie sprawę, że perspektywy i doświadczenia osób związane z niepełnosprawnością są bardzo szerokie, mamy właśnie szerokie i inkluzywne podejście do tego, co oznacza niepełnosprawność.

Niektóre osoby codziennie spotykają się z barierami architektonicznymi, technicznymi, komunikacyjnymi czy mentalnymi; inne mogą doświadczać niepełnosprawności intelektualnej, fizycznej czy stanu zdrowia, które nie są widoczne dla pozostałych lub które wolą zachować dla siebie; jeszcze inni nie uważali się za osoby z niepełnosprawnością, dopóki nie wydarzyło się coś, co skłoniło ich do zastanowienia się nad tym.

Jeśli uważasz, że jesteś osobą z niepełnosprawnością zgodnie z tą szeroką definicją, weź udział w niniejszym open call’u i złóż wniosek.

Informacje

Organizatorzy:
Nowy Teatr
British Council
Europe Beyond Access

Współpraca:
Akademia Teatralna w Warszawie

Generation After Showcase: Nowe Geografie współorganizowane jest z Samorządem Województwa Mazowieckiego.


Nowy Teatr jest finansowany przez Miasto Stołeczne Warszawa.

Zobacz także

Wyrażam zgodę na otrzymywanie newslettera zawierającego informacje handlowe dotyczące Nowego Teatru. Więcej.
Akceptuję treść regulaminu newsletterów Więcej.