Alexander Kluge. Przegląd filmów.

Alexander Kluge (ur. 1932) należy do najważniejszych, choć wciąż mało znanych w Polsce, mistrzów kina niemieckiego. Kluge to mentor i przywódca pokolenia ’68, sygnatariusz słynnego Manifestu z Oberhausen, ikona filmu autorskiego i twórca przekonany o ogromnej odpowiedzialności za losy ojczyzny i jej historycznego dziedzictwa, jaka spoczywa na barkach reżysera filmowego.

Alexander Kluge jest też filozofem, krytykiem kulturalnym, pisarzem i producentem telewizyjnym. Należy do tego samego pokolenia co Adorno, Habermas i Fassbinder. Był jednym z pierwszych przedstawicieli nowego kina niemieckiego (Neuer Deutscher Film). Renoma Klugego jako filmowca opiera się na 20 filmach powstałych w latach 1966-1983. Głównym tematem jego twórczości jest konflikt między rzeczywistością chronioną przez rozum a antyrealizmem uczuć. Harun Farocki określił holistyczną koncepcję twórczości Klugego jako „zespolenie” – za pomocą kolażu łączy on ze sobą przeróżne elementy, fotografie, obrazy, materiały archiwalne i zainscenizowane scenki, posługuje się kontrapunktem i śródtytułami. W ten sposób tworzy pole do interpretacji dla aktywnego widza, który ostatecznie składa cały film w jedną całość w swojej głowie.

20.11 19:00 Artyści pod kopułą cyrku: bezradni, 1968, 103 min.

Złoty Lew w Wenecji w 1968 roku. Parabola sztuki i polityki oraz ich wzajemnych związków, sytuacji artystów i publiczności. Za pomocą metafory i motywu cyrku Kluge rozprawia się z historia X muzy w Niemczech.

Wprowadzenie: prof. Ryszard Kluszczyński

21.11 19:00 Mocny Ferdynand, 1976, 91 min.

Przykład kina opowiadającego, rzadki w twórczości Klugego. Reżyser przedstawia historię człowieka opętanego ideą totalnego porządku. Przezabawna satyra na niemiecką obsesję społecznej kontroli.

22.11 19:00 Patriotka, 1979, 121 min.

Głównym wątkiem filmu jest utopijne pragnienie bohaterki odnalezienia „patriotycznej” wersji historii Niemiec w imię sprzeciwu wobec oficjalnej narracji o dziejach ojczyzny. Ten abstrakcyjny i odważny eksperyment formalny należy do najbardziej znanych filmów w twórczości Klugego.

Po filmie rozmawiać będą: dr hab. Iwona Kurz i Przemysław Czapliński

23.11 19:00 Pożegnanie z dniem wczorajszym, 1966, 88 min.

Film opiera się na autentycznych doświadczeniach Helgi Rosenfeld, uciekinierki z NRD, która padła ofiarą kulturowych różnic, szukając lepszego życia w RFN. W brawurowo zagranej roli głównej siostra reżysera – Alexandra Kluge.

Komentarz po filmie: dr Ewa Fiuk

24.11 19:00 Potęga uczuć, 1983, 115 min.

Autorski esej artysty, heterogeniczny kolaż składający się z dwudziestu sześciu wątków. Reżyser podejmuje w nim problematykę kulturowego fenomenu opery oraz zastanawia się nad znaczeniem uczuć w życiu ludzkim.

Wszystkie filmy z napisami w języku polskim.

Organizatorzy: Goethe-Institut, Centrum Sztuki Współczesnej Łaźnia, Nowy Teatr 

Zobacz także

Wyrażam zgodę na otrzymywanie newslettera zawierającego informacje handlowe dotyczące Nowego Teatru. Więcej.