Kierunek - Białoruś

Spotykamy się, żeby wyrazić naszą solidarność z Białorusinami. Naszymi gośćmi będą Paweł Passini, Patrycja Dołowy, Iwan Wyrypajew, Jana Szostak, Sławomir Sierakowski.

Wydarzenie on-line Transmisja na żywo 10 listopada o godzinie 18.00 czasu warszawskiego na facebooku Nowego Teatru.

Spotykamy się, żeby wyrazić naszą solidarność z Białorusinami. Naszymi gośćmi będą Paweł Passini, Patrycja Dołowy, Iwan Wyrypajew, Jana Szostak, Sławomir Sierakowski.

Wydarzenie on-line Transmisja na żywo 10 listopada o godzinie 18.00 czasu warszawskiego na facebooku Nowego Teatru.

Od sierpnia Białoruś protestuje przeciwko Łukaszence. Cały świat obiegły zdjęcia i nagrania z akcji pokojowych, na których Białorusini żądają uwolnienia wszystkich więźniów politycznych oraz odejścia rządzącego od 26 lat dyktatora od władzy. Spotykamy się, żeby porozmawiać o białoruskim społeczeństwie obywatelskim, środowisku artystycznym, które poparło protesty, reakcji świata, w tym Polski, na łamanie praw człowieka w Białorusi. 

Spotykamy się, żeby wyrazić naszą solidarność z Białorusinami.

Podczas pierwszego wydarzenia o białoruskim społeczeństwie obywatelskim oraz o tym, dzięki czemu mieszkańcy Białorusi stają się skonsolidowanym narodem porozmawiamy z reżyserem Iwanem WyrypajewemMaryną Dashuk, białoruską producentką teatralną. Iwan Wyrypajew również zaprezentuje własne wiersze.

Spotkanie odbędzie się w języku rosyjskim.

Rozmowę poprowadzi ukraiński dziennikarz Żenia Klimakin.

24 listopada o 18:00 odbędzie się drugie spotkanie.

Sytuację w Białorusi, gdzie od sierpnia trwają protesty przeciwko reżimowi Aleksandra Łukaszenki, omówimy z Janą Shostak i Sławomirem Sierakowskim.

Rozmowę poprowadzi dziennikarz Żenia Klimakin.

Jana Shostak – polsko-białoruska aktywistka, artystka intermedialna. W swojej działalności artystycznej łączy wiele mediów, porusza się m.in. w obszarach performance, sztuki wideo, sztuki internetu. Tworzy sztukę społecznie zaangażowaną. Promuje używanie feminatywów.

Sławomir  Sierakowski – polski publicysta, socjolog, krytyk literacki i teatralny, wydawca, założyciel i redaktor naczelny pisma „Krytyka Polityczna”, internetowego „Dziennika Opinii” oraz Wydawnictwa Krytyki Politycznej, współtwórca REDakcji.

Spotkanie odbędzie się w języku polskim.

Koordynacja: Maryna Dashuk

Informacje

Partnerem wydarzenia jest portal НОВАЯ ПОЛЬША www.novayapolsha.pl oraz studio produkcyjne WEDA www.weda.org.pl

Zobacz także

Wyrażam zgodę na otrzymywanie newslettera zawierającego informacje handlowe dotyczące Nowego Teatru. Więcej.