Generation After 6. Showcase

Generation After. Showcase

Generation After. Showcase prezentuje najnowsze zjawiska polskiej sceny teatralnej przedstawicielom i programatorom najważniejszych festiwali i instytucji teatralnych z Europy, Azji i Ameryki.

Najbliższe spektakle

 • Generation After 6. Showcase Teatr
  01.09CZW
 • Generation After 6. Showcase Teatr
  02.09PT
 • Generation After 6. Showcase Teatr
  03.09SOB
 • Przejdź do kalendarza

Generation After. Showcase prezentuje najnowsze zjawiska polskiej sceny teatralnej przedstawicielom i programatorom najważniejszych festiwali i instytucji teatralnych z Europy, Azji i Ameryki.

Najbliższe spektakle

 • Generation After 6. Showcase Teatr
  01.09CZW
 • Generation After 6. Showcase Teatr
  02.09PT
 • Generation After 6. Showcase Teatr
  03.09SOB
 • Przejdź do kalendarza

GENERATION AFTER SHOWCASE: NOWE GEOGRAFIE
1-3 WRZEŚNIA 2022, WARSZAWA

 

Jeśli szukać Warszawy, znajdzie się ją – jak to określał ironicznie Sławomir Mrożek – „na wschód od zachodu i na zachód od wschodu”. Z tego miejsca przyglądamy się temu, co znane, szukamy w tym szans i ograniczeń, zadajemy pytania: Gdzie obecnie żyjemy? Jak postrzegamy innych? W którą stronę przemieszcza się nasza mentalna mapa i jak zmienia się geografia regionu?

W swoich założeniach integracja regionalna podąża drogą ewolucyjną, ma zapewnić jej uczestnikom czas na stopniowe pogłębianie do tej pory obcej kultury. Zwykle w procesie tym szczególną uwagę koncentrujemy na historii. W rzeczywistości, choć bez wątpienia niezbędna, wyznacza ona jedynie punkty początkowe kolejnych etapów integracji, a równie ważnym zadaniem stojącym przed jej uczestnikami – i przy tym, jak się wydaje, co najmniej równie trudnym – jest współistnienie razem w świecie, dzielenie się wiedzą i doświadczeniem. Dlatego by wymyślić nową historię, trzeba wyrysować nowe mapy.

W tym roku, rozszerzając spektrum zaproszonych do udziału w Generation After Showcase twórców i twórczyń o osoby z Ukrainy i Białorusi, chcemy zarysować za pomocą działań performatywnych cztery warunki geografii nowej Europy – takiej, w której nie da się pominąć przepływów pomiędzy różnymi do tej pory historiami: suwerenność integrującą, nową narrację o Europie Środkowej, zaufanie społeczne i tworzenie zrastających się infrastruktur.  Zaproszeni do udziału artyści i artystki podejmują się „rewizji” starych podziałów oraz „starych mediów” - tego, co ostatnie wydarzenia zmieniły w naszym postrzeganiu życia społeczno-kulturalnego, a za cel stawiają sobie wyznaczenie nowego - proponują i testują oryginalne rozwiązania, kreślą nową, lotną mapę.

PROGRAM WKRÓTCE 
Obserwuj festiwalowy instagram, by być na bieżąco. 

Kalendarz

Wrzesień 01

Generation After 6. Showcase

Teatr

Wrzesień 02

Generation After 6. Showcase

Teatr

Wrzesień 03

Generation After 6. Showcase

Teatr

Zobacz także

Wyrażam zgodę na otrzymywanie newslettera zawierającego informacje handlowe dotyczące Nowego Teatru. Więcej.