Generation After 6. Showcase

Generation After. Showcase

Organizowany przez Nowy Teatr po raz 6., Generation After. Showcase prezentuje najnowsze zjawiska polskiej sceny teatralnej przedstawicielom i programatorom najważniejszych festiwali i instytucji teatralnych z Europy, Azji i Ameryki.

Niebieska grafika z rozciągniętymi i zniekształconymi ziemskimi globusami

Organizowany przez Nowy Teatr po raz 6., Generation After. Showcase prezentuje najnowsze zjawiska polskiej sceny teatralnej przedstawicielom i programatorom najważniejszych festiwali i instytucji teatralnych z Europy, Azji i Ameryki.

GENERATION AFTER SHOWCASE: NOWE GEOGRAFIE
1-3 WRZEŚNIA 2022, WARSZAWA

 

Jeśli szukać Warszawy, znajdzie się ją – jak to określał ironicznie Sławomir Mrożek – „na wschód od zachodu i na zachód od wschodu”. Z tego miejsca przyglądamy się temu, co znane, szukamy w tym szans i ograniczeń, zadajemy pytania: Gdzie obecnie żyjemy? Jak postrzegamy innych? W którą stronę przemieszcza się nasza mentalna mapa i jak zmienia się geografia regionu?

W swoich założeniach integracja regionalna podąża drogą ewolucyjną, ma zapewnić jej uczestnikom czas na stopniowe pogłębianie do tej pory obcej kultury. Zwykle w procesie tym szczególną uwagę koncentrujemy na historii. W rzeczywistości, choć bez wątpienia niezbędna, wyznacza ona jedynie punkty początkowe kolejnych etapów integracji, a równie ważnym zadaniem stojącym przed jej uczestnikami – i przy tym, jak się wydaje, co najmniej równie trudnym – jest współistnienie razem w świecie, dzielenie się wiedzą i doświadczeniem. Dlatego by wymyślić nową historię, trzeba wyrysować nowe mapy.

W tym roku, rozszerzając spektrum zaproszonych do udziału w Generation After Showcase twórców i twórczyń, chcemy zarysować za pomocą działań performatywnych cztery warunki geografii nowej Europy – takiej, w której nie da się pominąć przepływów pomiędzy różnymi do tej pory historiami: suwerenność integrującą, nową narrację o Europie Środkowej, zaufanie społeczne i tworzenie zrastających się infrastruktur.  Zaproszeni do udziału artyści i artystki podejmują się „rewizji” starych podziałów oraz „starych mediów” - tego, co ostatnie wydarzenia zmieniły w naszym postrzeganiu życia społeczno-kulturalnego, a za cel stawiają sobie wyznaczenie nowego - proponują i testują oryginalne rozwiązania, kreślą nową, lotną mapę.

PROGRAM

1.09.2022

14.00-18.00 REJESTRACJA
Nowy Teatr

16.00 ODPOWIEDZIALNOŚĆ Michał Zadara
Centrala/Teatr Powszechny
100 min / Teatr

18.00 AMANDO Paweł Sakowicz
Muzeum Narodowe
40 min / Taniec

19.00 TOM NA WSI Wojtek Rodak
TR Warszawa
120 min / Teatr

21.30 CYBER ELF Magda Szpecht
Nowy Teatr
60 min / Wykład performatywny

22.30 WELCOME DRINK

2.09.2022

11.00 NON-NORMATIVE CASE Katarzyna Żeglicka
Nowy Teatr
90 min / Wykład performatywny

14.00 LE JEU DE MASSACRE Barbara Kinga Majewska, Ramona Nagabczyńska
STUDIO teatrgaleria
45 min / Performans

16.00 KRZYKUCHA. STAND UP (FOR YOUR RIGHTS) COMEDY Jana Shostak
Komuna Warszawa
60 min / Performans

18.00 OPOWIEŚCI NIEMORALNE Jakub Skrzywanek
Teatr Powszechny
180 min / Teatr

21.00 TRZY EPIZODY Z ŻYCIA RODZINY Markus Öhrn
Nowy Teatr
140 min / Teatr / program dodatkowy


3.09.2022

11.00 PITCH BREAKFAST
Akademia Teatralna
90 min / Spotkanie

13.00 PROJEKT PROMO: EVEN YOUNGER GENERATION
Akademia Teatralna
90 min / Performans

15.00 UŚMIECHNIĘTY Jagoda Szelc
Nowy Teatr
 90 min / Teatr / program dodatkowy

15.00 DER SZTUREM. CWISZYN / BURZA. POMIĘDZY Damian Josef Neć
Teatr Żydowski
60 min  / Teatr / program dodatkowy

16.00 RADIO MARIIA Roza Sarkisian
Teatr Poszechny
70 min / Teatr / program dodatkowy

17.00 HAMER Justyna Sobczyk
STUDIO teatrgaleria
60 min / Teatr

20.00 SERCE Wiktor Bagiński
TR Warszawa
120 min / Teatr

22.30 MINISTRANCI Piotr Froń
Nowy Teatr
30 min / Performans

23.00 FAREWELL PARTYObserwuj festiwalowy instagram, by być na bieżąco. 

Informacje

Generation After Showcase: Nowe Geografie jest współorganizowany z Województwem Mazowieckim. 

Zobacz także

Wyrażam zgodę na otrzymywanie newslettera zawierającego informacje handlowe dotyczące Nowego Teatru. Więcej.
Akceptuję treść regulaminu newsletterów Więcej.