BUNTOWNICY I NOMADZI - GŁOSY BIAŁORUSI

Wystawa towarzyszy premierze spektaklu "1.8 M" w reżyserii Iwana Wyrypajewa.

Foyer Nowego Teatru Wstęp wolny

Wystawa towarzyszy premierze spektaklu "1.8 M" w reżyserii Iwana Wyrypajewa.

Foyer Nowego Teatru Wstęp wolny

Biało-czerwono-biała flaga Białorusi ma swoją burzliwą historię, a jej używanie zakazywane było już kilkakrotnie w ciągu ostatnich stu lat. Dziś używanie choćby zestawu kolorów bieli i czerwieni uważane jest za polityczną deklarację i gest sprzeciwu wobec dyktatury Łukaszenki. Właśnie te kolory noszą protestujący na ulicach białoruskich miast, noszą też artyści otwarcie sprzeciwiający się reżimowi. Polityka państwa od lat się nie zmienia, a podział przestrzeni artystycznej na oficjalną (zideologizowaną i podporządkowaną państwu) oraz opozycyjną wobec władzy nadal pozostaje aktualny.

Oprócz konceptualnego sprzeciwu wobec zideologizowanych instytucji państwowych ważną taktyką stało się otwarte deklarowanie swojego stanowiska przez artystów. Nie tylko poprzez działania twórcze, ale także osobiste: na poziomie zarówno fizycznym, jak i politycznym. Białoruscy twórcy i twórczynie są więźniami politycznymi, są zwalniani z pracy za swoje poglądu, trafiają na tajne „czarne listy”. Sytuacja jest dramatyczna.

Projekt BUNTOWNICY I NOMADZI - GŁOSY BIAŁORUSI to przestrzeń dla wyrażenia oporu i potrzeby zmian. Buntownicy i nomadzi – to oni budują oddolną, białoruską tożsamość. Powstałe w ramach Festiwalu ECLAT krótkie wypowiedzi artystyczne odzwierciedlają obecną sytuację w Białorusi. Wykorzystując środki artystyczne twórcy i twórczynie dają wybrzmieć głosom, dają im możliwość bycia (u)słyszanym: w Europie i na świecie. Pokazując sztukę, nagłaśniamy problem.

Na wystawę składają się dwie prace video: "Echa - głosy z Białorusi", "Muzyka protestów", a także akcja, w której można wysłać pocztówkę do więźniów politycznych w Białorusi. Lista osób aresztowanych znajduje się na stronie Политзаключённый — мой друг. Бери и дружи уже сейчас! (politzek.me)

KATALOG PRACY "ECHA": Echa - głosy z Białorusi pdf

Informacje

Współpraca: WEDA Dom Artystyczny

Zobacz także

Wyrażam zgodę na otrzymywanie newslettera zawierającego informacje handlowe dotyczące Nowego Teatru. Więcej.