Babylon

Jäckie Rydz

Babylon był grzechem. Babylon był rajem. Jak może wyglądać reprodukcja queerowego pokolenia / społeczeństwa?

PĘTLA INDUKCYJNA Bilety: 45 zł, 35 zł

Babylon był grzechem. Babylon był rajem. Jak może wyglądać reprodukcja queerowego pokolenia / społeczeństwa?

PĘTLA INDUKCYJNA Bilety: 45 zł, 35 zł

Performans mówi o możliwościach queerowej reprodukcji, w którym trzy transpłciowe performerxx przywłaszczają sobie narracje antygenderowych, chrześcijańskich ruchów w Europie. Podzielony jest na trzy części odwołujące się do hegemonicznych figur reprodukcyjnych w zachodnim społeczeństwie: matki, dziwki i narzeczonej. Performerxx kwestionują, badają ich reprodukcyjną rolę w społeczeństwie i popkulturze, sięgając do estetyki kościoła chrześcijańskiego oraz tekstów kultury współczesnej. Babylon stawia pytanie, jak może wyglądać reprodukcja queerowego pokolenia/społeczeństwa? A twórcxx poszukują alternatywnych, wspólnotowych modeli opieki.

W trakcie performansu pojawi się pulsujące światło, przypominające stroboskopowe - informacja ważna dla osób szczególnie czułych na bodźce.

Babylon jest koprodukcją polsko-niemiecką, po pokazach w Nowym Teatrze zostanie zaprezentowany w studio NAXOS we Frankfurcie w lipcu 2023 w ramach festiwalu ITI Academy x Theater der Welt.

Projekt powstaje w ramach programu Change-Now!, którego liderem jest Akademia Teatralna w Warszawie - współorganizator performansu.
Finansowany jest przez Erasmus+, Fundację Współpracy Polsko-Niemieckiej, Akademię Teatralną w Hesji, Nowy Teatr w Warszawie i studio NAXOS we Frankfurcie.

ZMIANA-TERAZ! (CHANGE-NOW!) to międzynarodowy program edukacyjny, którego liderem jest Akademia Teatralna w Warszawie. Celem jest opracowanie nowych propozycji kształcenia i praktyk teatralnych opartych na zasadach demokratycznych, podmiotowych i zespołowych (niekiedy odległych od tradycyjnego modelu nauczania), odpowiadających na dynamiczne przekształcenia społeczne i zmieniające się warunki pracy w kulturze, uwzględniających przeobrażenia, które zachodzą w środowisku teatralnym po pandemii. Istotnym elementem programu jest realizacja spektakli młodych twórców, powstałych we współpracy z renomowanymi warszawskimi teatrami, bazująca na efekcie synergii: wymianie dobrych praktyk i wzajemnym uczeniu się.

www.changenow.at.edu.pl

Performans stanowi część projektu „Zmiana-Teraz!” sfinansowanego z funduszy Komisji Europejskiej w ramach programu Erasmus+. Performans odzwierciedla jedynie stanowisko jego autorów i Komisja Europejska oraz Narodowa Agencja Programu Erasmus+ nie ponoszą odpowiedzialności za jej zawartość merytoryczną.

Babylon śpiewnik / PL pdf

Informacje

Jäckie Rydz (on/ona) jest polsko-niemieckim autorem, performerem i scenografem. W swoich poszukiwaniach artystycznych koncentruje się na fenomenach społecznych z perspektywy queerowej poprzez splot kapitalizmu, religii chrześcijańskiej i popkultury. Jego interdyscyplinarne podejście artystyczne łączy immersyjna scenografie z tekstami poetyckimi i performansem postdramatycznym. Jäckie prezentowała swoje produkcje w Berlinie, Wiedniu, Warszawie, Frankfurcie, Luksemburgu i Giessen. Po uzyskaniu dyplomu w dziedzinie scenografii na Uniwersytecie Sztuk Pięknych w Berlinie, studiuje obecnie w ramach programu magisterskiego Stosowanych Studiów Teatralnych w Giessen. Jäckie jest stypendystką programu ChangeNow! od 2021 roku oraz stypendystką Akademii Międzynarodowego Instytutu Teatralnego w ramach festiwalu Theater der Welt (‚teatr świata‘) 2023.

Martix Navrot (on/jego, xe/xem) – performer, queerowy raper i poeta, badacz AI i prototyp XR. 1/2 artystycznego queerowego duetu Eternal Engine. Pracuje z mediami takimi jak 3D, wideo, zestawy vj, tekst, krzyk, AV, VR, AI, a także z rzeczywistymi obiektami lub wykładami performatywnymi. Zanurzony w tematach badawczych, takich jak kwantowe środowiska queer, techgnoza i podświadomość sieci neuronowych, cyberfeminizm, psychodeliczny rap. W latach 2016-2019 członkini podziemnej queerowej feministycznej grupy performerskiej Pussymantra. Ostatnie projekty: Xenon x PLK (Fundacja Galerii Foksal) Insider na wystawie Discomfort of the Evening w Zachęcie, Enter The Chamber w Galerii Skala, Queer Realities (w trakcie), Performance Tellurian Insider na S_P_I_T Queer Performance Festival w Wiedniu, Xenon x Aemix na HackLab CTM 2023 w Berlinie, Metaverse Consulting na Unsound: Bubbles 2022 w Krakowie. W 2022 roku znalazł się na liście European Change Makers of 2022 publikowanej corocznie przez We Are Europe – projekt Creative Europe.

Nikolas Stäudte (bez zaimków) Studiowałx niemiecki jako język obcy i teatrologię stosowaną oraz działa w różnych kontekstach współpracy w dziedzinie teatru, performansu i filmu. Ostatnio częściej na scenie, Nikolas pracujx jako os. performerska z kolektywami takimi jak She She Pop i service not included - badając ruch na przecięciu performansu i happeningu. W przeszłości Nikolas stworzyłx także kostiumy do kilku perfomansów tanecznych i tradycyjnych.

Mateusz Korsak (on/jego) polski aktor, twórca wizualny. Interesuje się transhumanizmem, relacją człowieka z siecią. 2019-2021 współtworzył serię animacji Close Collective. Pracował nad wideo/vr m.in. w Teatrze Starym w Krakowie, Powszechnym w Warszawie, Teatrze Wielkim czy Teatrze we Freiburgu.

Teresa Fazan (ona/jej) – badaczka, autorka tekstów, absolwentka Wydziału Filozofii na Uniwersytecie Warszawskim i Gender Studies na Uniwersytecie Środkowoeuropejskim. Publikuje teksty krytyczne, pracuje przy produkcji wydarzeń badawczych i kulturalnych, a także współpracuje z artystkami jako dramaturżka.

Koncept, tekst, scenografia: Jäckie Rydz
Osoby performerskie: Martix Navrot, Jäckie Rydz, Nikolas Stäudte
Muzyka: Martix Navrot
Kostiumy: Nikolas Stäudte
Dramaturgia, tekst Śpiewnika: Teresa Fazan
Wizuale: Mateusz Korsak
Asysta Artystyczna: Ada Branecka
Produkcja Nowy Teatr: Angelika Mizinska, Zuzanna Kubiak
Produkcja Frankfurt: Greta Klein
Promocja: Igor Sekuła
Inspicjentka: Marta Śmierzchalska
Napisy: Zofia Szymanowska
Kierownik techniczny: Tomasz Zin
Video: Maria Porzyc, Tomasz Jóźwin
Światło: Karol Białek 
Dźwięk: Wojciech Starowicz, Adrian Hutyriak, Olgierd Dobraszak

Zobacz także

Wyrażam zgodę na otrzymywanie newslettera zawierającego informacje handlowe dotyczące Nowego Teatru. Więcej.
Akceptuję treść regulaminu newsletterów Więcej.