Babylon

Jäckie Rydz

Babylon był grzechem. Babylon był rajem. Jak może wyglądać reprodukcja queerowego pokolenia / społeczeństwa?

PĘTLA INDUKCYJNA Bilety: 45 zł, 35 zł

Najbliższe spektakle

Babylon był grzechem. Babylon był rajem. Jak może wyglądać reprodukcja queerowego pokolenia / społeczeństwa?

PĘTLA INDUKCYJNA Bilety: 45 zł, 35 zł

Najbliższe spektakle

Performans mówi o możliwościach queerowej reprodukcji, w którym trzy transpłciowe performerxx przywłaszczają sobie narracje antygenderowych, chrześcijańskich ruchów w Europie. Podzielony jest na trzy części odwołujące się do hegemonicznych figur reprodukcyjnych w zachodnim społeczeństwie: matki, dziwki i narzeczonej. Performerxx kwestionują, badają ich reprodukcyjną rolę w społeczeństwie i popkulturze, sięgając do estetyki kościoła chrześcijańskiego oraz tekstów kultury współczesnej. Babylon stawia pytanie, jak może wyglądać reprodukcja queerowego pokolenia/społeczeństwa? A twórcxx poszukują alternatywnych, wspólnotowych modeli opieki.

Babylon jest koprodukcją polsko-niemiecką, której premiera odbędzie się w kwietniu 2023 w Nowym Teatrze. Następnie performans zostanie pokazany w studio NAXOS we Frankfurcie w lipcu 2023 w ramach festiwalu ITI Academy x Theater der Welt.

Projekt powstaje w ramach programu Change-Now!, którego liderem jest Akademia Teatralna w Warszawie - współorganizator performansu.
Finansowany jest przez Erasmus+, Fundację Współpracy Polsko-Niemieckiej, Akademię Teatralną w Hesji, Nowy Teatr w Warszawie i studio NAXOS we Frankfurcie.

ZMIANA-TERAZ! (CHANGE-NOW!) to międzynarodowy program edukacyjny, którego liderem jest Akademia Teatralna w Warszawie. Celem jest opracowanie nowych propozycji kształcenia i praktyk teatralnych opartych na zasadach demokratycznych, podmiotowych i zespołowych (niekiedy odległych od tradycyjnego modelu nauczania), odpowiadających na dynamiczne przekształcenia społeczne i zmieniające się warunki pracy w kulturze, uwzględniających przeobrażenia, które zachodzą w środowisku teatralnym po pandemii. Istotnym elementem programu jest realizacja spektakli młodych twórców, powstałych we współpracy z renomowanymi warszawskimi teatrami, bazująca na efekcie synergii: wymianie dobrych praktyk i wzajemnym uczeniu się.

www.changenow.at.edu.pl

Performans stanowi część projektu „Zmiana-Teraz!” sfinansowanego z funduszy Komisji Europejskiej w ramach programu Erasmus+. Performans odzwierciedla jedynie stanowisko jego autorów i Komisja Europejska oraz Narodowa Agencja Programu Erasmus+ nie ponoszą odpowiedzialności za jej zawartość merytoryczną.

Informacje

Jäckie Rydz (on/ona) jest polsko-niemieckim autorem, performerem i scenografem. W swoich poszukiwaniach artystycznych koncentruje się na fenomenach społecznych z perspektywy queerowej poprzez splot kapitalizmu, religii chrześcijańskiej i popkultury. Jego interdyscyplinarne podejście artystyczne łączy immersyjna scenografie z tekstami poetyckimi i performansem postdramatycznym. Jäckie prezentowała swoje produkcje w Berlinie, Wiedniu, Warszawie, Frankfurcie, Luksemburgu i Giessen. Po uzyskaniu dyplomu w dziedzinie scenografii na Uniwersytecie Sztuk Pięknych w Berlinie, studiuje obecnie w ramach programu magisterskiego Stosowanych Studiów Teatralnych w Giessen. Jäckie jest stypendystką programu ChangeNow! od 2021 roku oraz stypendystką Akademii Międzynarodowego Instytutu Teatralnego w ramach festiwalu Theater der Welt (‚teatr świata‘) 2023.

Martix Navrot (on/jego, xe/xem) – performer, queerowy raper i poeta, badacz AI i prototyp XR. 1/2 artystycznego queerowego duetu Eternal Engine. Pracuje z mediami takimi jak 3D, wideo, zestawy vj, tekst, krzyk, AV, VR, AI, a także z rzeczywistymi obiektami lub wykładami performatywnymi. Zanurzony w tematach badawczych, takich jak kwantowe środowiska queer, techgnoza i podświadomość sieci neuronowych, cyberfeminizm, psychodeliczny rap. W latach 2016-2019 członkini podziemnej queerowej feministycznej grupy performerskiej Pussymantra. Ostatnie projekty: Xenon x PLK (Fundacja Galerii Foksal) Insider na wystawie Discomfort of the Evening w Zachęcie, Enter The Chamber w Galerii Skala, Queer Realities (w trakcie), Performance Tellurian Insider na S_P_I_T Queer Performance Festival w Wiedniu, Xenon x Aemix na HackLab CTM 2023 w Berlinie, Metaverse Consulting na Unsound: Bubbles 2022 w Krakowie. W 2022 roku znalazł się na liście European Change Makers of 2022 publikowanej corocznie przez We Are Europe – projekt Creative Europe.

Nikolas Stäudte (bez zaimków) Studiowałx niemiecki jako język obcy i teatrologię stosowaną oraz działa w różnych kontekstach współpracy w dziedzinie teatru, performansu i filmu. Ostatnio częściej na scenie, Nikolas pracujx jako os. performerska z kolektywami takimi jak She She Pop i service not included - badając ruch na przecięciu performansu i happeningu. W przeszłości Nikolas stworzyłx także kostiumy do kilku perfomansów tanecznych i tradycyjnych.

Mateusz Korsak (on/jego) polski aktor, twórca wizualny. Interesuje się transhumanizmem, relacją człowieka z siecią. 2019-2021 współtworzył serię animacji Close Collective. Pracował nad wideo/vr m.in. w Teatrze Starym w Krakowie, Powszechnym w Warszawie, Teatrze Wielkim czy Teatrze we Freiburgu.

Teresa Fazan (ona/jej) – badaczka, autorka tekstów, absolwentka Wydziału Filozofii na Uniwersytecie Warszawskim i Gender Studies na Uniwersytecie Środkowoeuropejskim. Publikuje teksty krytyczne, pracuje przy produkcji wydarzeń badawczych i kulturalnych, a także współpracuje z artystkami jako dramaturżka.

Koncep, tekst, scenografia: Jäckie Rydz
Osoby performerskie: Martix Navrot, Jäckie Rydz, Nikolas Stäudte
Muzyka: Martix Navrot
Kostiumy: Nikolas Stäudte
Dramaturgia, tekst Śpiewnika: Teresa Fazan
Wizuale: Mateusz Korsak
Asysta Artystyczna: Ada Branecka
Produkcja Nowy Teatr: Angelika Mizinska, Zuzanna Kubiak
Produkcja Frankfurt: Greta Klein
Promocja: Igor Sekuła

Kalendarz

Kwiecień 01

Brak biletów

Babylon

Teatr

Kwiecień 02

Brak biletów

Babylon

Teatr

Zobacz także

Wyrażam zgodę na otrzymywanie newslettera zawierającego informacje handlowe dotyczące Nowego Teatru. Więcej.
Akceptuję treść regulaminu newsletterów Więcej.