375 0908 2334 - The body you are calling is currently not available

Igor Shugaleev

Świetlica Nowego Teatru Spektakl w języku białoruskim z polskim tłumaczeniem.
Czas trwania spektaklu: 1 godzina Bilety: 35 PLN
Czarno-białe zdjęcie z postacią lezącą na ziemi w pustym, surowym pomieszczeniu. Na ścianie wyświetla się godzina zegarowa 00:00.

Świetlica Nowego Teatru Spektakl w języku białoruskim z polskim tłumaczeniem.
Czas trwania spektaklu: 1 godzina Bilety: 35 PLN

Pomysł na performance zrodził się ze stanu protestu przeciwko przemocy, przeciwstawiania się długotrwałemu stresowi i strachowi oraz próby przezwyciężenia poczucia winy, w którym świadomie lub nie, żyją dziś Białorusini. Jest to rodzaj zaproszenia do wyobrażenia sobie bycia zatrzymanym na Białorusi, do fizycznego przejścia przez bezprawie, nielegalność i oburzenie, przez które przeszły dziesiątki tysięcy osób cywilnych - to przemoc, która trwa do dziś.

Performer tworzy stosunkowo bezpośredni sposób komunikacji z publicznością: utożsamiając się z zatrzymanym, symuluje sytuację cielesnego doświadczenia zbliżonego do tortur. Anonimowa ofiara, która poprzednio była jedynie newsem, poprzez doświadczenie fizyczne przestaje być informacją, staje się żywym człowiekiem.

Szukaliśmy sposobu, aby wyrazić grozę wydarzeń, które nas spotkały, opowiedzieć o odrętwieniu, strachu i jednocześnie pogardzie dla przemocy, o poczuciu winy za masową emigrację Białorusinów i swoją własną. Jak możemy poprzeć protest będąc artystami? Ten spektakl stanowi odpowiedź: ważne jest, żeby pozostać aktywnym, świadomym, nie obojętnym lub nieobecnym -  twórcy performansu. 

375 0908 2334:

375 - kod telefoniczny Republiki Białorusi

0908 to data wyborów prezydenckich, które zostały sfałszowane przez władze. Rozgoryczenie i niezadowolenie z wyników wyborów zaowocowało rewolucyjnym ruchem protestacyjnym, który trwa do dziś.

2334 to numer artykułu Kodeksu Administracyjnego "Naruszenie procedury organizowania lub przeprowadzania imprez masowych", na podstawie którego od sierpnia 2020 roku skazano ponad 40 tysięcy Białorusinów.

Projekt został stworzony również w celu zbierania pomocy finansowej dla ofiar przemocy i represji na Białorusi na konto charytatywne w Fundacji HUMANOS.

Strona internetowa performansu stanowi także źródło szczegółowej dokumentacji projektu:  https://marinadashuk.art/body

Informacje

  • Pomysł, wykonanie: Igor Shugaleev
  • Kurator, artysta: Sergey Shabohin
  • Artystka wideo: Aleksandra Kononczenko 
  • Producentka: Marina Dashuk 

Zobacz także

Wyrażam zgodę na otrzymywanie newslettera zawierającego informacje handlowe dotyczące Nowego Teatru. Więcej.
Akceptuję treść regulaminu newsletterów Więcej.