Spotkania

Słownik (Vocabulary / Словник / Слоўнік)

Otwarty stół o migracji

W ostatnich latach widzimy jak się zmienia Polska dzięki migracji/integracji  nowych osób pochodzących z różnych krajów. Jedni migrują do pracy, inni - na studia, jeszcze inni - uciekając przed sytuacją polityczną. Każda historia jest inna. Aby w jakiś sposób wyjaśnić sprawę, zastanawiamy się teraz nad językiem, którym się posługujemy. Językiem, który nie jest naszym językiem ojczystym.  My -  to grupa, osób, którzy przeprowadzili się do Warszawy (Polski) kilka lub kilkanaście lat temu. Jesteśmy zintegrowani, mieszkamy w Warszawie na stałe, uczestniczymy w życiu społecznym. Język chcemy połączyć z własnym doświadczeniem: przeprowadzka, bariera językowa, trudności w odnalezieniu się w tożsamości migrantki/migranta, o post-migracyjnym społeczeństwie, o słowach, które określają (bądź nie) nasze doświadczenie, podmiotowość oraz emancypacja osób z zagranicy, mieszkających w Polsce na stałe. I przede wszystkim jak my siebie widzimy w tym kraju? 

Formuła Otwartego Stołu nawiązuje do wewnętrznej dyskusji w grupie zainteresowanych osób albo że politycznego zebrania, gdzie zainteresowana grupa rozważa “los swojego gatunku”. Celem tego spotkania nie jest wytworzenie nowych słów, lecz dyskusja i zastanawiania się nad sytuacją osób migrujących z naszej własnej perspektywy. 

Podczas otwartego stołu będziemy podążać formułą Słownika (word book), gdzie poprzez poszczególne słowa i pojęcia dzielimy się własnymi historiami, a jednocześnie układamy słowniczek pojęć. Każdy z zaproszonych gości i gościń Stołu przyjdzie z własnymi słowami, które w jakikolwiek sposób opisują i charakteryzują  jej/jego doświadczenie. Będą one punktem wyjścia do rozważania nad sytuacją migrujących, pracujących i mieszkających w Warszawie (w Polsce) na stałe osób.  

Otwarty stół będzie miał formułę dyskusji, do której będziemy zapraszać widzów. Siedząc razem za stołem każda i każdy będzie miała możliwość, zeby zabrać głos.

BY

У апошнія гады мы бачым, як Польшча змяняецца, дзякуючы міграцыі/інтэграцыі новых людзей з розных краін. Адны прыязджаюць на працу, іншыя - на вучобу, трэція - ратуючыся ад палітычнай сітуацыі. Кожная гісторыя адрозніваецца адна ад адной. Каб хоць неяк праясніць гэтую справу - паразважаем аб мове, якой мы карыстаемся. Аб мове, якая нам не родная. Мы - група людзей, якія пераехалі ў Варшаву (Польшчу) некалькі ці дзясятак гадоў таму. Мы інтэграваныя ў туташняе жыццё, мы стала жывем у Варшаве, удзельнічаем у грамадскім жыцці. Мы хочам спалучыць мову з уласным досведам: пераезд, моўны бар’ер, цяжкасці знайсці сябе ў ідэнтычнасці мігранта, гэта пра постмігрантскае грамадства, пра словы, якія вызначаюць (ці не) наш вопыт, пра суб’ектыўнасць і эмансіпацыю людзей, якія стала пражываюць ў Польшчы. І перш за ўсё - якімі мы бачым сябе ў гэтай краіне? 

Формула Адкрытага Стала - гэта ўнутраная дыскусія ў групе зацікаўленых асоб альбо палітычная сустрэча, дзе зацікаўленая група разважае пра «лёс свайго віду». Мэта гэтай сустрэчы — не генераваць новыя словы, але абмеркаваць і паразважаць аб становішчы мігрантаў з нашага пункту гледжання.

Падчас Адкрытага Стала мы будзем прытрымлівацца формулы Слоўніка (word book), дзе праз асобныя словы і паняцці падзелімся ўласнымі гісторыямі, а таксама складзем слоўнік тэрмінаў. Кожны і кожная з запрошаных гасцей Стала прыйдзе са сваімі словамі, якія апісваюць і характарызуюць яго/яе досвед. Гэтыя словы стануць адпраўной кропкай для разгляду становішча мігрантаў, якія стала працуюць і жывуць у Варшаве (Польшчы).

Адкрыты Стол будзе мець форму дыскусіі, на якую мы запрашаем гледачоў. Седзячы разам за сталом, кожны  будзе мець магчымасць выказацца.

Запрошаныя ўдзельнікі/удзельніцы:

Алена Бабакова  - журналістка, каардынатарка праектаў недзяржаўнага сектару, выкладчыца Віслаўскага ўніверсітэта. Папулярызатарка ведаў пра міграцыю. Нарадзілася ў Кіеве, 13 гадоў жыве ў Варшаве.

Вера Залуцкая - куратарка і каардынатарка праекта, аўтарка тэкстаў аб сучасным мастацтве. Рэдактарка ​​часопіса «Блок», удзельніца ZA*Grupa (замежныя мастакі і мастачкі, якія жывуць у Польшчы). Нарадзілася ў Гродне, 12 гадоў жыве ў Польшчы, цяпер - у Варшаве.

Ніна Бойчанка - каардынатарка даследчых праектаў, аспірантка Міждысцыплінарнай дактарантуры гуманітарных навук: памежжа, меншасці, міграцыі ў сацыялінгвістычным ракурсе Інстытута славістыкі Польскай Акадэміі Навук, сустваральніца ініцыятывы Badacze i Badaczki na granicy. Нарадзілася ў Кіеве, 8 гадоў жыве ў Польшчы.

Лукас Юрэтка - перакладчык. Вывучаў культуралогію, медыязнаўства, філасофію і габрэйскія даследаванні ў Патсдаме і Берліне. Паходзіць з сям'і польскіх эмігрантаў у Нямеччыне. Два гады таму вярнуўся ў Варшаву.

Юлія Крывіч - візуальная мастчка, удзельніца ZA*Grupa (замежныя мастакі і мастачкі, якія жывуць у Польшчы). Займаецца фатаграфіяй, адукацыяй, арганізацыяй культурных мерапрыемстваў і мерапрыемстваў у публічнай прасторы. Паходзіць з Дняпра, жыве і працуе ў Варшаве.

Алена Апчол - рэжысёрка, перформерка, выкладчыца, драматургіня і культуралагіня, куратарка мастацкіх праектаў, доктарка культуралогіі (гісторыя і тэорыя культуры). Паходзіць з Данбаса, паўтара гады жыве ў Варшаве. Зараз працуе ў Новым Тэатры і займаецца сацыяльнымі праектамі.

Гэта першая сустрэча з серыі «Слоўнік», дзе мы будзем літаральна «збіраць» паняцці і гісторыі. Пасля першай сустрэчы будзе падрыхтавана брашура з вынікамі і анонсам усяго праекта.

Сустрэча і словы будуць размешчаныя на спецыяльна створаным сайце ў выглядзе праекта «Слоўнік».

Сустрэча і праект будуць весціся на польскай мове.

* Мерапрыемства будзе запісана і апублікавана на каналах Nowy Teatr і ініцыятывы «Слоўнік». Удзельнічая ў мерапрыемстве, вы выказваеце згоду Тэатру на выкарыстанне выявы і выказванняў удзельнікаў сустрэчы падчас праекта “Слоўнік”. Мы можам папрасіць вас пацвердзіць вашую згоду, падпісаўшы пагадненне падчас сустрэчы.

Праект “Слоўнік” рэалізуецца ў рамках мастацкай стыпендыі горада Варшавы.


UA

В останні роки ми бачимо, як Польща змінюється завдяки міграції/інтеграції нових людей з різних країн. Одні мігрують на роботу, інші – на навчання, треті – тікають від політичної ситуації. Кожна історія різна. Щоб висвітлити ситуацію, ми вирішили поговорити про мову, яку вживаємо. Мову, яка не є нашою рідною. Ми група людей, які переїхали до Варшави (Польща) кілька чи десяток років тому. Ми інтегровані, постійно живемо у Варшаві, беремо участь у громадському житті. Ми пробуємо поєднати мову з власним досвідом: про переїзди, мовний бар’єр, усвідомлення себе в статусі мігранта/мігрантки, про постмігрантське суспільство, про слова, які відображають (чи ні) наш досвід, суб’єктивність та емансипацію людей з-за кордону, які постійно проживають у Польщі. І перш за все, якими ми бачимо себе в цій країні?

Формула Відкритого Столу вказує на внутрішню дискусю зацікавлених осіб або політичні збори, де група людей замислюється над “долею своєї громади”. Метою цієї зустрічі є не створення нових слів, скоріше обговорення та роздуми про становище мігрантів та мігранток з нашої власної перспективи. 

Під час Відкритого Столу ми будемо керуватися формулою “Словника” (word book), де через окремі слова та поняття спробуємо поділитися своїми історіями та одночасно скласти глосарій термінів. Кожна і кожен із запрошених гостей Відкритого Столу прийде зі своїми словами, які в певний спосіб описують та характеризують її/його досвід. Ці слова стануть відправною точкою для роздумів про становище мігранток/мігрантів, які працюють і живуть у Варшаві. 

Відкритий стіл матиме формулу дискусії, до якої ми хочемо запросити глядачів і глядачок. Сидячи за одним столом, кожен і кожна матиме можливість висловитися.

запрошені учасниці/учасники:

Олена Бабакова - журналістка, координаторка незалежних проектів, викладачка Університету «Вісла». Популяризаторка знань про міграцію. Народилася в Києві, 13 років живе у Варшаві.

Віра Залуцька - кураторка і координаторка проекту, авторка текстів про сучасне мистецтво. Редакторка журналу «Блок», члoнкиня ZA * Grupa (іноземні митці/мисткині, які проживають у Польщі). Народилася в Гродно, 12 років живе в Польщі, зараз у Варшаві.

Ніна Бойченко - координаторка дослідницьких проектів, аспірантка Міждисциплінарної докторантури гуманітарних наук: прикордоння, меншини, міграції в соціолінгвістичній перспективі Інституту славістики Польської академії наук, співавторка ініціативи Дослідники та дослідниці на кордоні. Народилася в Києві, 8 років живе в Польщі.

Лукас Юретко - перекладач. Вивчав культурологію, медіазнавство, філософію та єврейські дослідження в Потсдамі та Берліні. Походить із родини польських емігрантів у Німеччині. Два роки тому повернувся до Варшави.

Юлія Кривич - візуальна художниця, члoнкиня ZA* Grupa (іноземні митцімисткині, які проживають у Польщі). Займається фотографією, освітою, організацією культурних заходів та заходів у громадському просторі. Родом із Дніпра, живе та працює у Варшаві.

Олена Апчел - режисерка, перформерка, викладачка, драматургиня, культурологиня, кураторка мистецьких проектів, кандидатка мистецтвознавства (теорія та історія культури). Родом із Донбасу, півтора роки живе у Варшаві. Зараз працює в Театрі Новому та займається соціальними проектами.

Це перша зустріч із циклу «Словник», на яких ми будемо буквально «збирати» поняття та історії. Після першої зустрічі буде створена брошура з підсумками та анонсуванням цілого проекту.

Зустріч і слова будуть розміщені на спеціально створеній інтернет-сторінці у вигляді проекту «Словник».

Зустріч і проект проводитимуться польською мовою.

* Подія буде записана та опублікована на каналах Nowy Teatr та на інтернет-сторінці «Словник». Участь у заході прирівнюється до згоди на використання Театром зображення та висловів учасників і учасниць зустрічі у зв’язку з проектом “Словник”. Ми можемо попросити Вас підписати згоду на це, надану під час зустрічі.

Проект “Словник” реалізується в рамках мистецької стипендії міста Варшави.

RU 

В последние годы мы можем наблюдать, как Польша меняется благодаря миграции/интеграции людей из разных стран. Некоторые мигрируют, чтобы работать, другие - на учебу, третьи - чтобы избежать политической ситуации в своей стране. Каждая история отличается от другой. Чтобы как-то прояснить ситуацию, мы решили подумать о языке, на котором мы говорим. Язык, который не является нашим родным языком.  Мы - это группа людей, которые переехали в Варшаву (Польшу) несколько лет назад. Мы интегрированы, постоянно живем в Варшаве, участвуем в ее общественной жизни. Связываем язык с нашим собственным опытом: переезд, языковой барьер, трудности поиска себя в идентичности мигранта, о постмигрантском обществе, о словах, которые определяют (или не определяют) наш опыт, субъективность и эмансипацию людей иностранцев, постоянно живущих в Польше. И прежде всего, какими мы видим себя в этой стране? 

Формула Открытого Стола относится к внутренней дискуссии заинтересованных лиц или политические собрания, где группа людей задумывается “о судьбе своей общины”. Целью этой встречи является не создание новых слов, скорее обсуждение и размышление о положении мигрантов и мигранток c нашей собственной перспективы.

Во время открытого стола мы будем следовать формуле словаря. Через отдельные слова и понятия мы хотим поделиться своими историями и одновременно составить глоссарий терминов. Каждый из приглашенных гостей Стола придет со своими словами, которые каким-либо образом описывают и характеризуют его/ее опыт. Они станут отправной точкой для размышлений о положении мигрантов, работающих и постоянно живущих в Варшаве.

Открытый стол будет проходить в форме дискуссии, к которой мы приглашаем аудиторию. Сидя вместе за столом, каждый может взять слово.

приглашенные участники и участницы:

Елена Бабакова - журналистка, координаторка проектов сектора НПО, преподаватель Висленского университета. Она популяризирует знания о миграции.  Елена родилась в Киеве,  13 лет живет в Варшаве.

Вера Залуцкая - куратор и координатор проектов, автор текстов о современном искусстве. Редакторка журнала Blok, член ZA*Grupa (иностранные художники, живущие в Польше). Родилась в Гродно, 12 лет живет в Польше, в настоящее время в Варшаве.

Нина Бойченко - координаторка исследовательских проектов, аспирантка Междисциплинарной докторантуры по гуманитарным наукам: пограничные территории, меньшинства, миграции в социолингвистической перспективе Института славянских исследований Польской академии наук, соучредитель инициативы Badacze i Badaczki na granicy. Родилась в Киеве,  8 лет живет в Польше.

Лукас Юретко - переводчик. Изучал культурологию, медиа-исследования, философию и еврейские исследования в Потсдаме и Берлине. Происходит из семьи польских эмигрантов в Германии, вернулся в Варшаву два года назад. 

Юлия Кривич - визуальная художница, член ZA*Grupa (иностранные художники, живущие в Польше). Она работает в области фотографии, образования, организации культурных мероприятий и акций в общественном пространстве. Уроженка Днепра, живет и работает в Варшаве. 

Елена Апчел - режиссерка, перформерка, лекторка, драматургиня, культурологиня, кураторка артистических проектов, кандидатка искусствоведения (теория и история культуры).  Родом из Донбасса, полтора года живет в Варшаве. В настоящее время Елена работает в Nowy Teatr, где занимается социальными проектами.     

Это первая встреча из серии "Словарь", на которой мы будем буквально "собирать" понятия и истории. После первой встречи будет создана брошюра с кратким описанием и анонсом всего проекта.

Вся встреча и слова будут размещены на специально созданном сайте в виде проекта "Словарь". 

Встреча и проект будут проводиться на польском языке.

* Мероприятие будет записано и опубликовано на каналах Nowy Teatr и инициативы "Словарь". Участие в мероприятии равносильно согласию на использование Театром изображения и высказываний участников встречи в рамках проекта Словаря.  Мы можем попросить вас подтвердить данное согласие, подписав согласие, предоставленное во время встречи.

Проект "Словарь" реализуется в рамках артистической стипендии города Варшавы.

Wydarzenia archiwalne

Inne cykle

Kalendarz

Luty 27

ODWOŁANE Nowa książka: Michaś. Wywiad rzeka z Michałem Urbaniakiem Jacek Górecki

Literatura / Spotkania
Wstęp wolny

Marzec 02

Cyber Elf

Magda Szpecht
Instytut Kultury Miejskiej, Gdańsk
Brak biletów

Krum

Krzysztof Warlikowski
Teatr / Wiek 16+
English subtitles

Marzec 03

Brak biletów

Krum

Krzysztof Warlikowski
Teatr / Wiek 16+
Napisy w języku ukraińskim

Marzec 04

Nowa książka: Alternatywna Lista Lektur

Literatura / Spotkania
Wstęp wolny

Marzec 05

Brak biletów

Krum

Krzysztof Warlikowski
Teatr / Wiek 16+
Napisy w języku polskim

Marzec 06

Dyskusyjny Klub Teatralny: Krum

Anna Lewandowska, Piotr Gruszczyński
Spotkania
Wstęp wolny

Marzec 08

She was a friend of someone else

Gosia Wdowik
Points communs – Théâtre 95, Cergy (Francja)

MaMoMi

Iza Chlewińska
Teatr / Dla dzieci

MaMoMi

Iza Chlewińska
Teatr / Dla dzieci

Marzec 09

She was a friend of someone else

Gosia Wdowik
Points communs – Théâtre 95, Cergy (Francja)

MaMoMi

Iza Chlewińska
Teatr / Dla dzieci

MaMoMi

Iza Chlewińska
Teatr / Dla dzieci

Marzec 10

MaMoMi

Iza Chlewińska
Teatr / Dla dzieci

MaMoMi

Iza Chlewińska
Teatr / Dla dzieci

MaMoMi

Iza Chlewińska
Teatr / Dla dzieci

Marzec 11

Nowa książka: Ciała Annie Ernaux, Wydawnictwo Czarne

Literatura / Spotkania
Wstęp wolny

Marzec 14

Thriller

Paweł Sakowicz, Anna Smolar
Teatr

Marzec 15

Cyber Elf

Magda Szpecht
Bazaar Festival, Praga (Czechy)

Thriller

Paweł Sakowicz, Anna Smolar
Teatr

Marzec 16

Thriller

Paweł Sakowicz, Anna Smolar
Teatr
English subtitles

Marzec 17

Thriller

Paweł Sakowicz, Anna Smolar
Teatr

Marzec 18

Nowa książka: KUT – białoruska przyroda w obiektywach Sławy Mazaia i Aleksa Uhalnikawa

Literatura / Spotkania
Wstęp wolny

Marzec 22

Gdzie się kryją zmysły?

Renata Piotrowska-Auffret
Teatr

Marzec 23

Gdzie się kryją zmysły?

Renata Piotrowska-Auffret
Teatr

Gdzie się kryją zmysły?

Renata Piotrowska-Auffret
Teatr

Marzec 24

Gdzie się kryją zmysły?

Renata Piotrowska-Auffret
Teatr

Gdzie się kryją zmysły?

Renata Piotrowska-Auffret
Teatr

Expiria

Agnieszka Kryst
Teatr / Taniec

Expiria

Agnieszka Kryst
Teatr / Taniec

Marzec 25

Expiria

Agnieszka Kryst
Teatr / Taniec

Kwiecień 11

Brak biletów

PREMIERA Elizabeth Costello | J. M. Coetzee

Krzysztof Warlikowski
Teatr

Wyrażam zgodę na otrzymywanie newslettera zawierającego informacje handlowe dotyczące Nowego Teatru. Więcej.
Akceptuję treść regulaminu newsletterów Więcej.