Spotkania

Słownik (Vocabulary / Словник / Слоўнік)

Otwarty stół o migracji

W ostatnich latach widzimy jak się zmienia Polska dzięki migracji/integracji  nowych osób pochodzących z różnych krajów. Jedni migrują do pracy, inni - na studia, jeszcze inni - uciekając przed sytuacją polityczną. Każda historia jest inna. Aby w jakiś sposób wyjaśnić sprawę, zastanawiamy się teraz nad językiem, którym się posługujemy. Językiem, który nie jest naszym językiem ojczystym.  My -  to grupa, osób, którzy przeprowadzili się do Warszawy (Polski) kilka lub kilkanaście lat temu. Jesteśmy zintegrowani, mieszkamy w Warszawie na stałe, uczestniczymy w życiu społecznym. Język chcemy połączyć z własnym doświadczeniem: przeprowadzka, bariera językowa, trudności w odnalezieniu się w tożsamości migrantki/migranta, o post-migracyjnym społeczeństwie, o słowach, które określają (bądź nie) nasze doświadczenie, podmiotowość oraz emancypacja osób z zagranicy, mieszkających w Polsce na stałe. I przede wszystkim jak my siebie widzimy w tym kraju? 

Formuła Otwartego Stołu nawiązuje do wewnętrznej dyskusji w grupie zainteresowanych osób albo że politycznego zebrania, gdzie zainteresowana grupa rozważa “los swojego gatunku”. Celem tego spotkania nie jest wytworzenie nowych słów, lecz dyskusja i zastanawiania się nad sytuacją osób migrujących z naszej własnej perspektywy. 

Podczas otwartego stołu będziemy podążać formułą Słownika (word book), gdzie poprzez poszczególne słowa i pojęcia dzielimy się własnymi historiami, a jednocześnie układamy słowniczek pojęć. Każdy z zaproszonych gości i gościń Stołu przyjdzie z własnymi słowami, które w jakikolwiek sposób opisują i charakteryzują  jej/jego doświadczenie. Będą one punktem wyjścia do rozważania nad sytuacją migrujących, pracujących i mieszkających w Warszawie (w Polsce) na stałe osób.  

Otwarty stół będzie miał formułę dyskusji, do której będziemy zapraszać widzów. Siedząc razem za stołem każda i każdy będzie miała możliwość, zeby zabrać głos.

BY

У апошнія гады мы бачым, як Польшча змяняецца, дзякуючы міграцыі/інтэграцыі новых людзей з розных краін. Адны прыязджаюць на працу, іншыя - на вучобу, трэція - ратуючыся ад палітычнай сітуацыі. Кожная гісторыя адрозніваецца адна ад адной. Каб хоць неяк праясніць гэтую справу - паразважаем аб мове, якой мы карыстаемся. Аб мове, якая нам не родная. Мы - група людзей, якія пераехалі ў Варшаву (Польшчу) некалькі ці дзясятак гадоў таму. Мы інтэграваныя ў туташняе жыццё, мы стала жывем у Варшаве, удзельнічаем у грамадскім жыцці. Мы хочам спалучыць мову з уласным досведам: пераезд, моўны бар’ер, цяжкасці знайсці сябе ў ідэнтычнасці мігранта, гэта пра постмігрантскае грамадства, пра словы, якія вызначаюць (ці не) наш вопыт, пра суб’ектыўнасць і эмансіпацыю людзей, якія стала пражываюць ў Польшчы. І перш за ўсё - якімі мы бачым сябе ў гэтай краіне? 

Формула Адкрытага Стала - гэта ўнутраная дыскусія ў групе зацікаўленых асоб альбо палітычная сустрэча, дзе зацікаўленая група разважае пра «лёс свайго віду». Мэта гэтай сустрэчы — не генераваць новыя словы, але абмеркаваць і паразважаць аб становішчы мігрантаў з нашага пункту гледжання.

Падчас Адкрытага Стала мы будзем прытрымлівацца формулы Слоўніка (word book), дзе праз асобныя словы і паняцці падзелімся ўласнымі гісторыямі, а таксама складзем слоўнік тэрмінаў. Кожны і кожная з запрошаных гасцей Стала прыйдзе са сваімі словамі, якія апісваюць і характарызуюць яго/яе досвед. Гэтыя словы стануць адпраўной кропкай для разгляду становішча мігрантаў, якія стала працуюць і жывуць у Варшаве (Польшчы).

Адкрыты Стол будзе мець форму дыскусіі, на якую мы запрашаем гледачоў. Седзячы разам за сталом, кожны  будзе мець магчымасць выказацца.

Запрошаныя ўдзельнікі/удзельніцы:

Алена Бабакова  - журналістка, каардынатарка праектаў недзяржаўнага сектару, выкладчыца Віслаўскага ўніверсітэта. Папулярызатарка ведаў пра міграцыю. Нарадзілася ў Кіеве, 13 гадоў жыве ў Варшаве.

Вера Залуцкая - куратарка і каардынатарка праекта, аўтарка тэкстаў аб сучасным мастацтве. Рэдактарка ​​часопіса «Блок», удзельніца ZA*Grupa (замежныя мастакі і мастачкі, якія жывуць у Польшчы). Нарадзілася ў Гродне, 12 гадоў жыве ў Польшчы, цяпер - у Варшаве.

Ніна Бойчанка - каардынатарка даследчых праектаў, аспірантка Міждысцыплінарнай дактарантуры гуманітарных навук: памежжа, меншасці, міграцыі ў сацыялінгвістычным ракурсе Інстытута славістыкі Польскай Акадэміі Навук, сустваральніца ініцыятывы Badacze i Badaczki na granicy. Нарадзілася ў Кіеве, 8 гадоў жыве ў Польшчы.

Лукас Юрэтка - перакладчык. Вывучаў культуралогію, медыязнаўства, філасофію і габрэйскія даследаванні ў Патсдаме і Берліне. Паходзіць з сям'і польскіх эмігрантаў у Нямеччыне. Два гады таму вярнуўся ў Варшаву.

Юлія Крывіч - візуальная мастчка, удзельніца ZA*Grupa (замежныя мастакі і мастачкі, якія жывуць у Польшчы). Займаецца фатаграфіяй, адукацыяй, арганізацыяй культурных мерапрыемстваў і мерапрыемстваў у публічнай прасторы. Паходзіць з Дняпра, жыве і працуе ў Варшаве.

Алена Апчол - рэжысёрка, перформерка, выкладчыца, драматургіня і культуралагіня, куратарка мастацкіх праектаў, доктарка культуралогіі (гісторыя і тэорыя культуры). Паходзіць з Данбаса, паўтара гады жыве ў Варшаве. Зараз працуе ў Новым Тэатры і займаецца сацыяльнымі праектамі.

Гэта першая сустрэча з серыі «Слоўнік», дзе мы будзем літаральна «збіраць» паняцці і гісторыі. Пасля першай сустрэчы будзе падрыхтавана брашура з вынікамі і анонсам усяго праекта.

Сустрэча і словы будуць размешчаныя на спецыяльна створаным сайце ў выглядзе праекта «Слоўнік».

Сустрэча і праект будуць весціся на польскай мове.

* Мерапрыемства будзе запісана і апублікавана на каналах Nowy Teatr і ініцыятывы «Слоўнік». Удзельнічая ў мерапрыемстве, вы выказваеце згоду Тэатру на выкарыстанне выявы і выказванняў удзельнікаў сустрэчы падчас праекта “Слоўнік”. Мы можам папрасіць вас пацвердзіць вашую згоду, падпісаўшы пагадненне падчас сустрэчы.

Праект “Слоўнік” рэалізуецца ў рамках мастацкай стыпендыі горада Варшавы.


UA

В останні роки ми бачимо, як Польща змінюється завдяки міграції/інтеграції нових людей з різних країн. Одні мігрують на роботу, інші – на навчання, треті – тікають від політичної ситуації. Кожна історія різна. Щоб висвітлити ситуацію, ми вирішили поговорити про мову, яку вживаємо. Мову, яка не є нашою рідною. Ми група людей, які переїхали до Варшави (Польща) кілька чи десяток років тому. Ми інтегровані, постійно живемо у Варшаві, беремо участь у громадському житті. Ми пробуємо поєднати мову з власним досвідом: про переїзди, мовний бар’єр, усвідомлення себе в статусі мігранта/мігрантки, про постмігрантське суспільство, про слова, які відображають (чи ні) наш досвід, суб’єктивність та емансипацію людей з-за кордону, які постійно проживають у Польщі. І перш за все, якими ми бачимо себе в цій країні?

Формула Відкритого Столу вказує на внутрішню дискусю зацікавлених осіб або політичні збори, де група людей замислюється над “долею своєї громади”. Метою цієї зустрічі є не створення нових слів, скоріше обговорення та роздуми про становище мігрантів та мігранток з нашої власної перспективи. 

Під час Відкритого Столу ми будемо керуватися формулою “Словника” (word book), де через окремі слова та поняття спробуємо поділитися своїми історіями та одночасно скласти глосарій термінів. Кожна і кожен із запрошених гостей Відкритого Столу прийде зі своїми словами, які в певний спосіб описують та характеризують її/його досвід. Ці слова стануть відправною точкою для роздумів про становище мігранток/мігрантів, які працюють і живуть у Варшаві. 

Відкритий стіл матиме формулу дискусії, до якої ми хочемо запросити глядачів і глядачок. Сидячи за одним столом, кожен і кожна матиме можливість висловитися.

запрошені учасниці/учасники:

Олена Бабакова - журналістка, координаторка незалежних проектів, викладачка Університету «Вісла». Популяризаторка знань про міграцію. Народилася в Києві, 13 років живе у Варшаві.

Віра Залуцька - кураторка і координаторка проекту, авторка текстів про сучасне мистецтво. Редакторка журналу «Блок», члoнкиня ZA * Grupa (іноземні митці/мисткині, які проживають у Польщі). Народилася в Гродно, 12 років живе в Польщі, зараз у Варшаві.

Ніна Бойченко - координаторка дослідницьких проектів, аспірантка Міждисциплінарної докторантури гуманітарних наук: прикордоння, меншини, міграції в соціолінгвістичній перспективі Інституту славістики Польської академії наук, співавторка ініціативи Дослідники та дослідниці на кордоні. Народилася в Києві, 8 років живе в Польщі.

Лукас Юретко - перекладач. Вивчав культурологію, медіазнавство, філософію та єврейські дослідження в Потсдамі та Берліні. Походить із родини польських емігрантів у Німеччині. Два роки тому повернувся до Варшави.

Юлія Кривич - візуальна художниця, члoнкиня ZA* Grupa (іноземні митцімисткині, які проживають у Польщі). Займається фотографією, освітою, організацією культурних заходів та заходів у громадському просторі. Родом із Дніпра, живе та працює у Варшаві.

Олена Апчел - режисерка, перформерка, викладачка, драматургиня, культурологиня, кураторка мистецьких проектів, кандидатка мистецтвознавства (теорія та історія культури). Родом із Донбасу, півтора роки живе у Варшаві. Зараз працює в Театрі Новому та займається соціальними проектами.

Це перша зустріч із циклу «Словник», на яких ми будемо буквально «збирати» поняття та історії. Після першої зустрічі буде створена брошура з підсумками та анонсуванням цілого проекту.

Зустріч і слова будуть розміщені на спеціально створеній інтернет-сторінці у вигляді проекту «Словник».

Зустріч і проект проводитимуться польською мовою.

* Подія буде записана та опублікована на каналах Nowy Teatr та на інтернет-сторінці «Словник». Участь у заході прирівнюється до згоди на використання Театром зображення та висловів учасників і учасниць зустрічі у зв’язку з проектом “Словник”. Ми можемо попросити Вас підписати згоду на це, надану під час зустрічі.

Проект “Словник” реалізується в рамках мистецької стипендії міста Варшави.

RU 

В последние годы мы можем наблюдать, как Польша меняется благодаря миграции/интеграции людей из разных стран. Некоторые мигрируют, чтобы работать, другие - на учебу, третьи - чтобы избежать политической ситуации в своей стране. Каждая история отличается от другой. Чтобы как-то прояснить ситуацию, мы решили подумать о языке, на котором мы говорим. Язык, который не является нашим родным языком.  Мы - это группа людей, которые переехали в Варшаву (Польшу) несколько лет назад. Мы интегрированы, постоянно живем в Варшаве, участвуем в ее общественной жизни. Связываем язык с нашим собственным опытом: переезд, языковой барьер, трудности поиска себя в идентичности мигранта, о постмигрантском обществе, о словах, которые определяют (или не определяют) наш опыт, субъективность и эмансипацию людей иностранцев, постоянно живущих в Польше. И прежде всего, какими мы видим себя в этой стране? 

Формула Открытого Стола относится к внутренней дискуссии заинтересованных лиц или политические собрания, где группа людей задумывается “о судьбе своей общины”. Целью этой встречи является не создание новых слов, скорее обсуждение и размышление о положении мигрантов и мигранток c нашей собственной перспективы.

Во время открытого стола мы будем следовать формуле словаря. Через отдельные слова и понятия мы хотим поделиться своими историями и одновременно составить глоссарий терминов. Каждый из приглашенных гостей Стола придет со своими словами, которые каким-либо образом описывают и характеризуют его/ее опыт. Они станут отправной точкой для размышлений о положении мигрантов, работающих и постоянно живущих в Варшаве.

Открытый стол будет проходить в форме дискуссии, к которой мы приглашаем аудиторию. Сидя вместе за столом, каждый может взять слово.

приглашенные участники и участницы:

Елена Бабакова - журналистка, координаторка проектов сектора НПО, преподаватель Висленского университета. Она популяризирует знания о миграции.  Елена родилась в Киеве,  13 лет живет в Варшаве.

Вера Залуцкая - куратор и координатор проектов, автор текстов о современном искусстве. Редакторка журнала Blok, член ZA*Grupa (иностранные художники, живущие в Польше). Родилась в Гродно, 12 лет живет в Польше, в настоящее время в Варшаве.

Нина Бойченко - координаторка исследовательских проектов, аспирантка Междисциплинарной докторантуры по гуманитарным наукам: пограничные территории, меньшинства, миграции в социолингвистической перспективе Института славянских исследований Польской академии наук, соучредитель инициативы Badacze i Badaczki na granicy. Родилась в Киеве,  8 лет живет в Польше.

Лукас Юретко - переводчик. Изучал культурологию, медиа-исследования, философию и еврейские исследования в Потсдаме и Берлине. Происходит из семьи польских эмигрантов в Германии, вернулся в Варшаву два года назад. 

Юлия Кривич - визуальная художница, член ZA*Grupa (иностранные художники, живущие в Польше). Она работает в области фотографии, образования, организации культурных мероприятий и акций в общественном пространстве. Уроженка Днепра, живет и работает в Варшаве. 

Елена Апчел - режиссерка, перформерка, лекторка, драматургиня, культурологиня, кураторка артистических проектов, кандидатка искусствоведения (теория и история культуры).  Родом из Донбасса, полтора года живет в Варшаве. В настоящее время Елена работает в Nowy Teatr, где занимается социальными проектами.     

Это первая встреча из серии "Словарь", на которой мы будем буквально "собирать" понятия и истории. После первой встречи будет создана брошюра с кратким описанием и анонсом всего проекта.

Вся встреча и слова будут размещены на специально созданном сайте в виде проекта "Словарь". 

Встреча и проект будут проводиться на польском языке.

* Мероприятие будет записано и опубликовано на каналах Nowy Teatr и инициативы "Словарь". Участие в мероприятии равносильно согласию на использование Театром изображения и высказываний участников встречи в рамках проекта Словаря.  Мы можем попросить вас подтвердить данное согласие, подписав согласие, предоставленное во время встречи.

Проект "Словарь" реализуется в рамках артистической стипендии города Варшавы.

Wydarzenia archiwalne

Inne cykle

Kalendarz

Sierpień 30

Warszawski Deszcz. Społeczne archiwum klimatyczne

Szukamy opowieści, zdjęć, filmów lub pamiątek związanych z ekstremalnymi zjawiskami pogodowymi
Akcje

Sierpień 31

Ich heiße Frau Troffea

Sergey Shabohin / Igor Shugaleev
internationale tanzmesse nrw, Düsseldorf (Niemcy)

Wrzesień 02

Nowa książka: Magiczna rana Dorota Masłowska

Literatura / Spotkania
Wstęp wolny

Wrzesień 05

Generation After 8. Showcase

Teatr

Ich heiße Frau Troffea

Sergey Shabohin / Igor Shugaleev
Teatr
Napisy w języku polskim
English subtitles

Wrzesień 06

Generation After 8. Showcase

Teatr

Ich heiße Frau Troffea

Sergey Shabohin / Igor Shugaleev
Teatr
Napisy w języku polskim
English subtitles

Gadający samochód

Agnieszka Polska
Teatr
Napisy w języku polskim
Pętla indukcyjna

Wrzesień 07

Generation After 8. Showcase

Teatr

Threesome/Trzy

Teatr / Taniec / Wiek 16+
Napisy w języku polskim
Pętla indukcyjna

Gadający samochód

Agnieszka Polska
Teatr
Napisy w języku polskim
Pętla indukcyjna

Wrzesień 11

Nowa książka: 16 na Bourbon Bartosz Sadulski

Literatura / Spotkania
Wstęp wolny

Wrzesień 12

Publika

Maria Stokłosa, Aleks Borys | Poszerzanie pola
Taniec / Wiek 16+

Wrzesień 13

Publika

Maria Stokłosa, Aleks Borys | Poszerzanie pola
Taniec / Wiek 16+

Wrzesień 14

Elizabeth Costello | J.M. Coetzee

Krzysztof Warlikowski
Malta Festival 2024, Poznań

Tort z pięciolinii, czyli jak poczuć, zasmakować i zobaczyć dźwięk

Michalina Borczyńska, Edyta Ołdak
Warsztaty

Publika

Maria Stokłosa, Aleks Borys | Poszerzanie pola
Taniec / Wiek 16+

Wrzesień 16

Nabór do Młodej Orkiestry Nowego Teatru na sezon 2024/25

Akcje

Wrzesień 18

Nowa książka: Koncern autokracja. Dyktatorzy, którzy chcą rządzić światem Anne Applebaum

Literatura / Spotkania
Wstęp wolny

Wrzesień 20

Carte noire zwana pożądaniem

Rébecca Chaillon
Teatr

Wrzesień 21

Carte noire zwana pożądaniem

Rébecca Chaillon
Teatr
Napisy w języku polskim
English subtitles
Pętla indukcyjna

Wrzesień 26

Brak biletów

Elizabeth Costello | J.M. Coetzee

Krzysztof Warlikowski
Teatr
Napisy w języku polskim dla niesłyszących
Pętla indukcyjna

Wrzesień 27

Brak biletów

Elizabeth Costello | J.M. Coetzee

Krzysztof Warlikowski
Teatr
English subtitles
Napisy w języku francuskim
Pętla indukcyjna

Wrzesień 28

Uchwycić promień czyli krótka historia światła

dr hab. Jan Suffczyński, Edyta Ołdak
Warsztaty
Brak biletów

Elizabeth Costello | J.M. Coetzee

Krzysztof Warlikowski
Teatr
English subtitles
Napisy w języku francuskim
Pętla indukcyjna

Wrzesień 29

Elizabeth Costello | J.M. Coetzee

Krzysztof Warlikowski
Teatr
Audiodeskrypcja
English subtitles
Napisy w języku francuskim
Pętla indukcyjna

Październik 03

Elizabeth Costello | J.M. Coetzee

Krzysztof Warlikowski
Teatr
English subtitles
Napisy w języku francuskim

Październik 04

Elizabeth Costello | J.M. Coetzee

Krzysztof Warlikowski
Teatr
English subtitles
Napisy w języku francuskim

Wyrażam zgodę na otrzymywanie newslettera zawierającego informacje handlowe dotyczące Nowego Teatru. Więcej.
Akceptuję treść regulaminu newsletterów Więcej.