26.01

Zatrudnimy Zastępczynię/cę kierowniczki Działu Komunikacji ds. Rozwoju Publiczności

26.01

Zatrudnimy Zastępczynię/cę kierowniczki Działu Komunikacji ds. Rozwoju Publiczności

Oferujemy:

 • stabilne zatrudnienie w dynamicznie działającej instytucji kultury;
 • umowę o pracę w pełnym wymiarze etatu;
 • Wynagrodzenie w wysokości 5500 zł brutto.

Podstawowe obowiązki:

 • zarządzanie obszarami obejmującymi rozwój publiczności, m. in.: przygotowywanie i nadzór nad realizacją planu rozwoju publiczności;
 • nadzór nad organizacją i strategią sprzedaży biletów;
 • czuwanie nad wypełnianiem standardów obsługi widza;
 • badania publiczności i ich ewaluacja;
 • współpraca z wszystkimi jednostkami organizacyjnymi;
 • nadzór nad efektywnym gospodarowaniem powierzonym budżetem.

Oczekujemy:

 • doświadczenia w pracy z publicznością, najchętniej w instytucji kultury;
 • doświadczenia w zarządzaniu zespołem;
 • umiejętności analizy badań publiczności i wprowadzania rekomendacji;
 • umiejętności nawiązywania i podtrzymywania relacji;
 • pozyskiwania i utrzymywania kontaktów z odbiorami w obszarze różnych grup docelowych teatru;
 • dobrej organizacji pracy;
 • doskonałego posługiwania się polszczyzną;
 • znajomości języka angielskiego;
 • wysoko rozwiniętych zdolności komunikacyjnych i interpersonalnych;
 • zaangażowania, kreatywności, innowacyjnego podejścia;
 • znajomości nowoczesnych kanałów komunikacji offline i online;
 • dodatkowym atutem będzie znajomość systemów sprzedaży biletów.

Prosimy o nadsyłanie zgłoszeń (CV wraz z listem motywacyjnym) do 26 stycznia 2020 roku na adres: promocja@nowyteatr.org

W tytule prosimy o podanie nazwy stanowiska ZASTĘPCA KIEROWNICZKI DS. ROZWOJU PUBLICZNOŚCI. Skontaktujemy się z wybranymi osobami w celu przeprowadzenia dalszego etapu rekrutacji.

Prosimy o załączenie do zgłoszeń następującej klauzuli:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w CV oraz liście motywacyjnym dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji prowadzonego przez Nowy Teatr z siedzibą w Warszawie przy ul. Madalińskiego 10/16.”

Informujemy, że po przesłaniu CV na adres Teatru administratorem Pani/Pana danych osobowych będzie Nowy Teatr z siedzibą w Warszawie, przy ul. Madalińskiego 10/16, 02-513 Warszawa, wpisany do Rejestru Instytucji Kultury prowadzonego przez Urząd m.st. Warszawy pod nr RIA 113/85 (dalej: „Teatr”). Inspektorem Ochrony Danych Osobowych Nowego Teatru jest Pani Dorota Flinker, e-mail: iodo@nowyteatr.org. Teatr będzie przetwarzać dane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO, wyłącznie w celach związanych z procesem rekrutacji na stanowisko Zastępczyni/ca kierowniczki Działu Komunikacji ds. Rozwoju Publiczności, przy czym przetwarzanie będzie się odbywać zgodnie z zasadami wymienionymi w art. 5 RODO. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do przeprowadzenia i zamknięcia procesu rekrutacji lub cofnięcia przez Panią/Pana zgody. Zgodnie z RODO, przysługuje Pani/Panu prawo do: dostępu do danych oraz otrzymania ich kopii; sprostowania (poprawiania) danych; żądania usunięcia, ograniczenia lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania; wniesienia skargi do organu nadzorczego. Z tych praw może Pani/Pan skorzystać, kontaktując się z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych Nowego Teatru. Podanie danych i wyrażenie zgody na ich przetwarzanie jest dobrowolne, jednak brak zgody na ich przetwarzanie może spowodować niemożliwość uwzględnienia Pani/Pana w procesie rekrutacji. W każdej chwili przysługuje Pani/Panu prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych, ale cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano zgodnie z prawem przed jej wycofaniem.

Zobacz także

 • Aktualność

  Ulgi w Nowym

  Co miesiąc specjalne ceny biletów na wybrane spektakle dla studentów, nauczycieli i seniorów.

 • Aktualność

  Teatr od pierwszego wejrzenia

  Spotkania międzypokoleniowe dla osób pełnoletnich, które mają mniej niż 40 lat lub więcej niż 60 lat. Zgłoszenia do 31 sierpnia.

 • Aktualność

  Nowy bez barier

  Międzynarodowe Centrum Kultury Nowy Teatr realizuje przedsięwzięcie grantowe pn. NOWY BEZ BARIER w ramach projektu „Kultura bez barier” realizowanego przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach Działania 4.3 Programu Operacyjnego Wiedza-Edukacja-Rozwój 2014-2020.

 • Aktualność

  Peter Brook. Wspomnienie

  Peter Brook 1925 - 2022 Publikujemy wspomnienie Georges'a Banu

Wyrażam zgodę na otrzymywanie newslettera zawierającego informacje handlowe dotyczące Nowego Teatru. Więcej.
Akceptuję treść regulaminu newsletterów Więcej.