26.03

Powstał Zespół ds. monitorowania zachowań nieetycznych i przeciwdziałania przemocy

26.03

Powstał Zespół ds. monitorowania zachowań nieetycznych i przeciwdziałania przemocy

W skład zespołu wchodzą przedstawicielki i przedstawiciele głównych obszarów instytucji: zespołu aktorskiego, technicznego, produkcji i współpracy z zagranicą, jedna z osób zaufania oraz ekspert w dziedzinie mediacji i rozwiązywania sporów. To demokratyczne grono reprezentuje grupy, które zawsze blisko ze sobą współpracują, jednak często mają własną perspektywę widzenia różnych spraw. Ważne jest, by pracowniczki i pracownicy stali, doangażowani oraz gościnni – wiedzieli, że w teatrze funkcjonuje cały system proceduralnych zabezpieczeń, które mają na celu zapobieganie kryzysom i konfliktom oraz ich rozwiązywanie. Powołanie tego zespołu jest wyraźnym sygnałem, że w Nowym Teatrze nie ma miejsca na przemoc.  

Odwaga w przekraczaniu granic oraz wyjście poza strefę komfortu, o które często zabiegamy w teatrze artystycznym, nie może naruszać poczucia ludzkiej godności i osobistego bezpieczeństwa uczestniczek i uczestników procesu twórczego.

W Nowym Teatrze obowiązują także następujące uregulowania prawne: Kodeks etyki Zobacz pdf oraz Regulamin przeciwdziałania mobbingowi, molestowaniu seksualnemu i dyskryminacji Zobacz pdf. Wszyscy pracownicy uczestniczyli w obowiązkowych warsztatach antymobbingowych, planowane w marcu 2021 warsztaty komunikacji bez przemocy zostały przełożone ze względu na rosnącą skalę pandemii. Wybrane zostały osoby zaufania, do których można zwrócić się z prośbą o pomoc w sprawie konfliktowej lub jeśli było się świadkiem zachowań naruszających zasady współżycia społecznego. Przy okazji wyborów wszyscy pracownicy ponownie otrzymali skrócony opis ścieżki postępowania dla osoby, która czuje się dyskryminowana, mobbingowana lub molestowana. Przy tworzeniu zasad i organizowaniu warsztatów korzystamy z pomocy Moniki Klonowskiej, psycholożki, trenerki i konsultantki z wieloletnim doświadczeniem, współautorki projektu „Antymobbing i antydyskryminacja”.

Karolina Ochab
Krzysztof Warlikowski

Zobacz także

 • Aktualność

  Rekrutacja do modułu Dramaturgia SWPS

  Już 6 listopada rusza moduł „Dramaturgia” Laboratorium Nowych Praktyk Teatralnych SWPS i Nowego Teatru. Można jeszcze dołączyć.

 • Aktualność

  Nowy Teatr na EXPO 2020 w Dubaju

  Nowy Teatr oraz dokonania jego artystek i artystów prezentowane są w Pawilonie Polskim na EXPO 2020 w Dubaju.

 • Aktualność

  Nowy Teatr poszukuje osoby na stanowisko producentka / producent do działu produkcji i współpracy z zagranicą

  Na zgłoszenia czekamy do 17 października

 • Aktualność

  Apel teatrów w obliczu kryzysu humanitarnego

  Warszawskie teatry przyłączają się do apelu Gildii Polskich Reżyserek i Reżyserów Teatralnych: W obliczu kryzysu humanitarnego na terenach przygranicznych między Polską i Białorusią, domagamy ...

Wyrażam zgodę na otrzymywanie newslettera zawierającego informacje handlowe dotyczące Nowego Teatru. Więcej.