26.03

Powstał Zespół ds. monitorowania zachowań nieetycznych i przeciwdziałania przemocy

26.03

Powstał Zespół ds. monitorowania zachowań nieetycznych i przeciwdziałania przemocy

W skład zespołu wchodzą przedstawicielki i przedstawiciele głównych obszarów instytucji: zespołu aktorskiego, technicznego, produkcji i współpracy z zagranicą, jedna z osób zaufania oraz ekspert w dziedzinie mediacji i rozwiązywania sporów. To demokratyczne grono reprezentuje grupy, które zawsze blisko ze sobą współpracują, jednak często mają własną perspektywę widzenia różnych spraw. Ważne jest, by pracowniczki i pracownicy stali, doangażowani oraz gościnni – wiedzieli, że w teatrze funkcjonuje cały system proceduralnych zabezpieczeń, które mają na celu zapobieganie kryzysom i konfliktom oraz ich rozwiązywanie. Powołanie tego zespołu jest wyraźnym sygnałem, że w Nowym Teatrze nie ma miejsca na przemoc.  

Odwaga w przekraczaniu granic oraz wyjście poza strefę komfortu, o które często zabiegamy w teatrze artystycznym, nie może naruszać poczucia ludzkiej godności i osobistego bezpieczeństwa uczestniczek i uczestników procesu twórczego.

W Nowym Teatrze obowiązują także następujące uregulowania prawne: Kodeks etyki Zobacz pdf oraz Regulamin przeciwdziałania mobbingowi, molestowaniu seksualnemu i dyskryminacji Zobacz pdf. Wszyscy pracownicy uczestniczyli w obowiązkowych warsztatach antymobbingowych, planowane w marcu 2021 warsztaty komunikacji bez przemocy zostały przełożone ze względu na rosnącą skalę pandemii. Wybrane zostały osoby zaufania, do których można zwrócić się z prośbą o pomoc w sprawie konfliktowej lub jeśli było się świadkiem zachowań naruszających zasady współżycia społecznego. Przy okazji wyborów wszyscy pracownicy ponownie otrzymali skrócony opis ścieżki postępowania dla osoby, która czuje się dyskryminowana, mobbingowana lub molestowana. Przy tworzeniu zasad i organizowaniu warsztatów korzystamy z pomocy Moniki Klonowskiej, psycholożki, trenerki i konsultantki z wieloletnim doświadczeniem, współautorki projektu „Antymobbing i antydyskryminacja”.

Karolina Ochab
Krzysztof Warlikowski

Zobacz także

 • Aktualność

  Kontakt z sekretariatem teatru

  Ze względu na remont w budynku biurowym od 28 lipca do 4 sierpnia 2021, prosimy o kontakt z sekretariatem pod numerem: +48 784 393 725

 • Aktualność

  Wakacyjna przerwa w pracy kasy Teatru

  Kasa Teatru nieczynna w dniach 19 lipca - 9 sierpnia.

 • Aktualność

  Poszukujemy krawcowej-garderobianej / krawca-garderobianego

  Osoba, której szukamy: posiada umiejętność sprawnej obsługi maszyn krawieckich (stebnówka, owerlok) i zna podstawy kroju potrafi pracować pod presją czasu (przygotowanie kostiumów przed premierą, ...

 • Aktualność

  Dodatkowe miejsca na widowni

  Uruchamiamy sprzedaż dodatkowej puli biletów

Wyrażam zgodę na otrzymywanie newslettera zawierającego informacje handlowe dotyczące Nowego Teatru. Więcej.