05.12

Poszukujemy prawnika / prawniczki na samodzielne stanowisko w Dziale Prawnym

05.12

Poszukujemy prawnika / prawniczki na samodzielne stanowisko w Dziale Prawnym

Chcielibyśmy, aby osoba, którą zatrudnimy:

- interesowała się prawem autorskim i prawami pokrewnymi, lubiła je i znała się na nich, czyli wykazała się wiedzą i doświadczeniem praktycznym w tej dziedzinie;

- posiadała znajomość prawa cywilnego, w szczególności z zakresu zobowiązań, a także prawa zamówień publicznych i prawa pracy;

- była samodzielna i szybko podejmowała decyzje;

- była odpowiedzialna, bardzo dobrze zorganizowana, dokładna i skrupulatna;

- dobrze się komunikowała;

- miała otwartą głowę, była tolerancyjna i lubiła wyzwania;

- miała umiejętność pracy w zespole,

- posiadała co najmniej 2-latnie doświadczenie w pracy prawniczki/prawnika, chętnie na samodzielnym stanowisku;

Pozostałe wymagania:

- bardzo dobra znajomość angielskiego w mowie i piśmie, w tym świadczenie obsługi prawnej w języku angielskim (szczególnie w zakresie umów), mile widziane (ale niekonieczne) te same umiejętności w języku francuskim;

- doświadczenie w obsłudze prawnej instytucji kultury lub innej instytucji finansowanej z środków publicznych mile widziane.

Zakres obowiązków:

- przygotowywanie analiz, opinii i informacji prawnych, w szczególności z zakresu prawa autorskiego i praw pokrewnych, prawa zamówień publicznych, prawa pracy;

- sporządzanie umów, analizowanie i zmiany umów, udział w negocjacjach umów;

- udział w spotkaniach produkcyjnych;

- doradztwo prawne w bieżącej działalności instytucji kultury;

Oferujemy:

- pracę w kreatywnym i zgranym zespole;

- nowe i ciekawe doświadczenia;
- pracę w nowoczesnym, różnorodnym i przyjaznym miejscu;
- zatrudnienie na umowę o pracę.

CV prosimy przysłać na adres: sekretariat@nowyteatr.org do 5 grudnia br.

Prosimy o zawarcie w CV klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w CV oraz liście motywacyjnym dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji prowadzonego przez Nowy Teatr z siedzibą w Warszawie przy ul. Madalińskiego 10/16.”

Skontaktujemy się z wybranymi osobami, które zostaną zaproszone na rozmowę kwalifikacyjną. Proces rekrutacyjny przewiduje również zbadania umiejętności merytorycznych w zakresie prawa cywilnego, prawa autorskiego i praw pokrewnych i prawa zamówień publicznych.

Informujemy, że po przesłaniu CV na adres Teatru administratorem Pani/Pana danych osobowych będzie Nowy Teatr z siedzibą w Warszawie, przy ul. Madalińskiego 10/16, 02-513 Warszawa, wpisany do Rejestru Instytucji Kultury prowadzonego przez Urząd m.st. Warszawy pod nr RIA 113/85 (dalej: „Teatr”). Inspektorem Ochrony Danych Osobowych Nowego Teatru jest Pani Dorota Flinker, e-mail: iodo@nowyteatr.org. Teatr będzie przetwarzać dane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO, wyłącznie w celach związanych z procesem rekrutacji na stanowisko prawniczki/prawnika, przy czym przetwarzanie będzie się odbywać zgodnie z zasadami wymienionymi w art. 5 RODO. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do przeprowadzenia i zamknięcia procesu rekrutacji na stanowisko prawniczki/prawnika lub cofnięcia przez Panią/Pana zgody. Zgodnie z RODO, przysługuje Pani/Panu prawo do: dostępu do danych oraz otrzymania ich kopii; sprostowania (poprawiania) danych; żądania usunięcia, ograniczenia lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania; wniesienia skargi do organu nadzorczego. Z tych praw może Pani/Pan skorzystać, kontaktując się z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych Nowego Teatru. Podanie danych i wyrażenie zgody na ich przetwarzanie jest dobrowolne, jednak brak zgody na ich przetwarzanie może spowodować niemożliwość uwzględnienia Pani/Pana w procesie rekrutacji. W każdej chwili przysługuje Pani/Panu prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych, ale cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano zgodnie z prawem przed jej wycofaniem.

Zobacz także

 • Aktualność

  Prawykonanie Pawła Mykietyna Live!

  Polecamy transmisję koncertu Chóru Polskiego Radia Navigatio VITA. Mykietyn / Szymański

 • Aktualność

  Przerwa w pracy kasy

  Od 27 czerwca do 9 sierpnia 2020 kasa teatru będzie zamknięta.

 • Aktualność

  Zbliżamy. Do zobaczenia

  List z Nowego Teatru. Lato 2020

 • Aktualność

  Nowy Teatr Online

  Uruchomiliśmy stałą ramówkę z materiałami audiowizualnymi na naszym profilu na Facebooku. Materiały do oglądania i słuchania dostępne są również na stronie w wydarzeniach z oznaczeniem "on-line". Zobacz aktualną ramówkę.

Wyrażam zgodę na otrzymywanie newslettera zawierającego informacje handlowe dotyczące Nowego Teatru. Więcej.