24.11

Poszukujemy prawnika / prawniczki na samodzielne stanowisko w Dziale Prawnym

24.11

Poszukujemy prawnika / prawniczki na samodzielne stanowisko w Dziale Prawnym

Chcielibyśmy, aby osoba, którą zatrudnimy:

- interesowała się prawem autorskim i prawami pokrewnymi, lubiła je i znała się na nich, czyli wykazała się wiedzą i doświadczeniem praktycznym w tej dziedzinie;

- posiadała znajomość prawa cywilnego, w szczególności z zakresu zobowiązań, a także prawa zamówień publicznych i prawa pracy;

- była samodzielna i szybko podejmowała decyzje;

- była odpowiedzialna, bardzo dobrze zorganizowana, dokładna i skrupulatna;

- dobrze się komunikowała;

- miała otwartą głowę, była tolerancyjna i lubiła wyzwania;

- miała umiejętność pracy w zespole,

- posiadała co najmniej 2-latnie doświadczenie w pracy prawniczki/prawnika, chętnie na samodzielnym stanowisku;

Pozostałe wymagania:

- bardzo dobra znajomość angielskiego w mowie i piśmie, w tym świadczenie obsługi prawnej w języku angielskim (szczególnie w zakresie umów)

- doświadczenie w obsłudze prawnej instytucji kultury lub innej instytucji finansowanej z środków publicznych mile widziane.

Zakres obowiązków:

- przygotowywanie analiz, opinii i informacji prawnych, w szczególności z zakresu prawa autorskiego i praw pokrewnych, prawa zamówień publicznych, prawa pracy;

- sporządzanie umów, analizowanie i zmiany umów, udział w negocjacjach umów;

- udział w spotkaniach produkcyjnych;

- doradztwo prawne w bieżącej działalności instytucji kultury;

Oferujemy:

- pracę w kreatywnym i zgranym zespole;

- nowe i ciekawe doświadczenia;

- pracę w nowoczesnym, różnorodnym i przyjaznym miejscu;

- zatrudnienie na umowę o pracę;

- wynagrodzenie 5000-6350 zł brutto w zależności od stażu pracy i kompetencji.
 

CV prosimy przysłać na adres: sekretariat@nowyteatr.org do 11 grudnia br.

Skontaktujemy się tylko z wybranymi osobami.

Rozpoczęcie pracy styczeń 2021.

Prosimy o zawarcie w CV klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w CV oraz liście motywacyjnym dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji prowadzonego przez Nowy Teatr z siedzibą w Warszawie przy ul. Madalińskiego 10/16.”

Skontaktujemy się z wybranymi osobami, które zostaną zaproszone na rozmowę kwalifikacyjną. Proces rekrutacyjny przewiduje również zbadania umiejętności merytorycznych w zakresie prawa cywilnego, prawa autorskiego i praw pokrewnych i prawa zamówień publicznych.

Informujemy, że po przesłaniu CV na adres Teatru administratorem Pani/Pana danych osobowych będzie Nowy Teatr z siedzibą w Warszawie, przy ul. Madalińskiego 10/16, 02-513 Warszawa, wpisany do Rejestru Instytucji Kultury prowadzonego przez Urząd m.st. Warszawy pod nr RIA 113/85 (dalej: „Teatr”). Inspektorem Ochrony Danych Osobowych Nowego Teatru jest Pani Dorota Flinker, e-mail: iodo@nowyteatr.org. Teatr będzie przetwarzać dane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO, wyłącznie w celach związanych z procesem rekrutacji na stanowisko prawniczki/prawnika, przy czym przetwarzanie będzie się odbywać zgodnie z zasadami wymienionymi w art. 5 RODO. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do przeprowadzenia i zamknięcia procesu rekrutacji na stanowisko prawniczki/prawnika lub cofnięcia przez Panią/Pana zgody. Zgodnie z RODO, przysługuje Pani/Panu prawo do: dostępu do danych oraz otrzymania ich kopii; sprostowania (poprawiania) danych; żądania usunięcia, ograniczenia lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania; wniesienia skargi do organu nadzorczego. Z tych praw może Pani/Pan skorzystać, kontaktując się z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych Nowego Teatru. Podanie danych i wyrażenie zgody na ich przetwarzanie jest dobrowolne, jednak brak zgody na ich przetwarzanie może spowodować niemożliwość uwzględnienia Pani/Pana w procesie rekrutacji. W każdej chwili przysługuje Pani/Panu prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych, ale cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano zgodnie z prawem przed jej wycofaniem.

Zobacz także

 • Aktualność

  Rekrutacja do modułu Producent / Kurator w LNPT SWPS i Nowego Teatru

  Właśnie rozpoczął się moduł dramaturgiczny Laboratorium Nowych Praktyk Teatralnych, nowatorskiego, autorskiego programu edukacyjnego łączącego myślenie o kulturze, sztuce i świecie społecznym z teorią i, przede wszystkim, z praktyką teatralną. Cykl szkoleń LNPT realizowany jest od dziesięciu lat pod kierownictwem prof. Krystyny Duniec na Uniwersytecie SWPS we współpracy z Nowym Teatrem w Warszawie.

 • Aktualność

  Odwołane "Wyjeżdżamy"

  Z przykrością informujemy, że ze względu na chorobę osoby z zespołu, musimy odwołać spektakle „Wyjeżdżamy” 1-5 grudnia. W zamian zagramy 3-5 grudnia „Koniec” także w reżyserii Krzysztofa Warlikowskiego.

 • Aktualność

  Wspomnienie o Zygmuncie Malanowiczu

  Zygmunt Malanowicz odszedł 4 kwietnia 2021. Przedstawiamy fragmenty wspomnień twórczyń i twórców oraz osób związanych i współpracujących z aktorem.

 • Aktualność

  Nowy Teatr na EXPO 2020 w Dubaju

  Nowy Teatr oraz dokonania jego artystek i artystów prezentowane są w Pawilonie Polskim na EXPO 2020 w Dubaju.

Wyrażam zgodę na otrzymywanie newslettera zawierającego informacje handlowe dotyczące Nowego Teatru. Więcej.