15.01

Oświadczenie Nowego Teatru w sprawie odwołania prezentacji spektaklu „Proces” Krystiana Lupy w Nowym Jorku

15.01

Oświadczenie Nowego Teatru w sprawie odwołania prezentacji spektaklu „Proces” Krystiana Lupy w Nowym Jorku

Rozmowy na temat wyjazdu „Procesu” do Nowego Jorku rozpoczęły się w grudniu 2018 roku z inicjatywy i na zaproszenie NYU Skirball Center for the Performing Arts. Nowy Teatr ucieszony zaproszeniem, jak zawsze w tego rodzaju wypadkach, podał zapraszającemu pełen budżet wyjazdowy, czyli wynagrodzenie za spektakle (wynagrodzenia dla artystów, realizatorów i ekipy technicznej), koszt transportu osób i dekoracji, koszty techniczne w tym koszt wizyty technicznej, koszty diet oraz praw autorskich. Załącznikiem do budżetu była lista aktorów, ekipy technicznej oraz innych osób, których obecność podczas spektaklu na wyjeździe jest niezbędna. Lista ta stanowi podstawę dla organizatora do obliczenia kosztów hoteli i wiz.

Zasadą jest, że w wypadku wyjazdów zagranicznych Nowy Teatr nie pokrywa tych kosztów. Mogą być one opłacone przez zapraszającego, sponsorów i instytucje powołane do promowania kultury polskiej za granicą lub lokalne instytucje wspierające tego rodzaju działania. Zadaniem Teatru jest opracowanie logistyki wyjazdu i zapewnienie możliwości wykonania spektaklu na wyjeździe. Zadaniem zapraszającego jest zapewnienie środków finansowych oraz warunków techniczno-logistycznych do prezentacji spektaklu. W przypadku dużych produkcji, a co za tym idzie dużych budżetów, zwyczajowo zapraszający prosi o wsparcie polskie instytucje odpowiedzialne za promowanie polskiej kultury za granicą oraz lokalne organizacje wspierające tego rodzaju działania.

Skirball nawiązał rozmowy z kuratorem projektów teatralnych IAM, osobą, która przez ostatnie lata wielokrotnie była pierwszym kontaktem i pośrednikiem pomiędzy zapraszającymi instytucjami i Teatrem. Mieliśmy zatem podstawy sądzić, że IAM jest zaangażowany w organizację wyjazdu.

W lipcu 2019 roku otrzymaliśmy pisemne potwierdzenie prezentacji spektaklu od Skirball, co uruchomiło procedurę wizową. We wrześniu 2019 roku, po zmianie dyrekcji w IAM,  Dyrektorka Nowego Teatru została poinformowana przez kuratora teatralnego IAM, że prawdopodobnie Skirball nie uzyska wsparcia finansowego od Instytutu. Zaniepokojona brakiem kolejnych działań ze strony zapraszającego niezbędnych do organizacji wyjazdu, spotkała się z nową dyrektorką IAM. Uzyskała informację, że wyjazd „Procesu” do Nowego Jorku nie był zgłoszony i nie figuruje w planach IAM na rok 2020 oraz nie było oficjalnej prośby wsparcia od Skirball. W grudniu 2019 roku Teatr otrzymał ostatecznie informację od Skirball, że wyjazd jest uzależniony całkowicie od finansowania z IAM. 19 grudnia 2019 roku strona amerykańska otrzymała oficjalną informację od IAM, że Instytut nie wesprze wyjazdu „Procesu”. W konsekwencji zapraszający odwołał wyjazd.

Mimo prób ratowania prezentacji „Procesu” w Nowym Jorku nie udało nam się znaleźć funduszy na pokrycie kosztów. Jest nam ogromnie przykro, że wyjazd nie doszedł do skutku. Niemniej niezwykle dziwi nas stanowisko dyrektorki IAM, które pojawiło się w oświadczeniu z 14 stycznia 2020 roku, że „IAM nie był stroną w rozmowach pomiędzy organizatorami tego wydarzenia, tj. teatrem Skirball a Teatrem Nowym [poprawna nazwa to Nowy Teatr], które toczyły się bez udziału Instytutu”. Zgodnie z przedstawionym opisem, szczegółową chronologią, a także zaangażowaniem poszczególnych podmiotów na przestrzeni ostatnich miesięcy, Nowy Teatr nie ponosi żadnej odpowiedzialności za odwołanie wyjazdu spektaklu.

Zobacz także

 • Aktualność

  Prawykonanie Pawła Mykietyna Live!

  Polecamy transmisję koncertu Chóru Polskiego Radia Navigatio VITA. Mykietyn / Szymański

 • Aktualność

  Przerwa w pracy kasy

  Od 27 czerwca do 9 sierpnia 2020 kasa teatru będzie zamknięta.

 • Aktualność

  Zbliżamy. Do zobaczenia

  List z Nowego Teatru. Lato 2020

 • Aktualność

  Nowy Teatr Online

  Uruchomiliśmy stałą ramówkę z materiałami audiowizualnymi na naszym profilu na Facebooku. Materiały do oglądania i słuchania dostępne są również na stronie w wydarzeniach z oznaczeniem "on-line". Zobacz aktualną ramówkę.

Wyrażam zgodę na otrzymywanie newslettera zawierającego informacje handlowe dotyczące Nowego Teatru. Więcej.