30.05

OPEN CALL: Nieprzetłumaczalne / неперекладний / неперакладальна

30.05

OPEN CALL: Nieprzetłumaczalne / неперекладний / неперакладальна

Nieprzetłumaczalne / неперекладний / неперакладальна

UA / BY below >>

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY / ФОРМА ЗАЯВКИ / ФОРМА ЗАЯЎКІ

Nieprzetłumaczalne / Неперекладне / Неперакладальнае - 15-19.06.2022 r. (google.com)


Czy współcześnie nieprzetłumaczalność” rodzi bezradność, czy raczej eksploracyjny potencjał, który kryje się w próbie przetłumaczenia? Czym może być ten stan i w jaki sposób mogą opowiadać o nim różne dziedziny sztuki? Jak współcześnie badać i tworzyć warunki do pokazywania / interpretacji tego, co nieprzetłumaczalne”?
Laboratorium twórczo-praktyczne dla artystów i artystek z Białorusi i Ukrainy.
Projekt to cykl warsztatów i spotkań dla artystów_ek z Białorusi i Ukrainy, których celem jest wygenerowanie pomysłów działań artystycznych oraz przedstawienie ich w formie propozycji projektu wraz z towarzyszącym programem działań edukacyjnych.
Projekt odbędzie się w terminie 15-19 czerwca w Nowym Teatrze w Warszawie.
Projekt ma na celu przybliżenie praktyk edukacji włączającej oraz strategii edukacyjnych w działaniach artystycznych, które rozwijają zarówno twórców, jak i odbiorców sztuki. To również możliwość budowania sieci kontaktów na polu artystycznym oraz zespołowych praktyk współpracy.
W trakcie 5-dniowego projektu artyści_stki wezmą udział w warsztatach, podzielą się wybranymi autorskimi pracami, obejrzą wspólnie 3 spektakle oraz w 4-osobowych zespołach stworzą prezentację pomysłu odwołującego się do tematu projektu. Forma końcowej prezentacji będzie zależała od uczestników/ek. Może to być: prototyp działania, instalacja, prezentacja multimedialna, tekst, film, zbiór fotografii moodbordowych lub innego rodzaju
zbiorcza wypowiedź. Wygenerowany przez zespół pomysł, przy wsparciu prowadzących warsztaty, zostanie skomponowany w eksplikację do spektaklu teatralnego, wystawy lub innego większego wydarzenia wraz z towarzyszącym programem działań edukacyjnych.
Po zakończeniu projektu (max. 10 dni po warsztatach) uczestnicy_czki będą mogli_ły dopracować pomysł oraz skonsultować go z prowadzącymi warsztaty oraz innymi artystami_kami z projektu. Wszystkie ostateczne wersje eksplikacji bądź draftów pomysłów zostaną przetłumaczone na język angielski.
Do projektu zostanie zaproszonych 12 artystów_ek (zdecyduje kolejność zgłoszeń).

Zgłoszenia przyjmujemy dp 20.05. Ogłoszenie uczestników_czek do 30.05.

Uczestnicy_czki projektu będą poproszeni o przygotowanie trwającej max. 15 min prezentacji swoich prac lub dorobku w celu networkingu.
W ramach projektu zostanie zagwarantowany uczestnikom_czkom posiłek w przerwie obiadowej.


Harmonogram spotkań


15.06, g. 10.00 - 18.00, miejsce - Nowy Teatr, Sala prób

10.00 - 10.45 - Przedstawienie założeń projektu oraz osób prowadzących warsztaty, tłumaczy, sesja Q&A
10.45 - 11.45 - Integracja - warsztaty zapoznawcze i wprowadzające
11.45 - 12.00 - przerwa
12.00 - 12.45 - I sesja prezentacji uczestników i uczestniczek
12.45 - 13.45 - Przerwa obiadowa
13.45 - 15.15 - II sesja prezentacji uczestników i uczestniczek
15.15 - 15.30 - Przerwa
15.30 - 16.45 - III sesja prezentacji uczestników i uczestniczek
16.45 - 17.00 - przerwa
17.00 - 18.00 - Działania w zespołach - warsztaty, prowadzenie Kuba Drzastwa


● 18.30 - 20.00 - wystawa Dekolonizacje w STUDIIO Teatrgalerii


16.06, g. 10.00 - 18.15, miejsce - Nowy Teatr, Sala prób


10.00 - 12.30 - Teatr Społeczny - dramaturgie interdyscyplinarne - warsztaty, prowadzenie Pamela Leończyk
12.30 - 13.30 - przerwa obiadowa
13.30 - 16.00 - Siostrzeństwo w praktyce, prowadzenie Magda Fejdasz i Weronika Pelczyńska
16.00 - 16.15 - przerwa
16.15 - 18.15 - Pedagogika teatru - kierunki strategii włączających w instytucjach kultury, prowadzenie Justyna Sobczyk


● 19.00 - spektakl Francuzi, reż. Krzysztof Warlikowski, Nowy Teatr

17.06 g. 10.00 - 18.45, miejsce Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski, sala edukacyjna / TR Warszawa, mała scena.

10.00 - 11.00 - Podział na zespoły projektowe w ramach krótkiego działania
11.00 - 13.00 - Działania społeczne i edukacyjne w instytucjach kultury - warsztaty,
prowadzenie Pamela Leończyk i Kuba Drzastwa
13.00 - 14.00 - przerwa obiadowa
14.00 - 15.30 - Produkować z oddechem, prowadzenie Marina Dashuk.
15.30 - 15.45 - przerwa
15.45 - 16.30 - Brainstorming - gra terenowa w drodze do Teatru TR Warszawa
16.45 - 18.45 - Nieprzetłumaczalne z Teatrem 21 - warsztaty, prowadzenie Justyna Sobczyk (miejsce:  TR Warszawa)

● 19.00 - spektakl Tom na wsi, reż. Wojtek Rodak, TR Warszawa


18.06, g. 10.00 - 18.30, miejsce - Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski, sala edukacyjna


10.00 - 13.00 - praca w zespołach nad wybranym tematem
13.00 - 14.00 - przerwa obiadowa
14.00 - 15.30 - I sesja prezentacji pomysłów i programu działań edu. / feedback
15.30 - 16.00 - przerwa
16.00 - 17.30 - praca w zespołach nad wybranym tematem
17.30 - 18.30 - II sesja prezentacji pomysłów i programu działań edu. / feedback


● 19.00 - spektakl Teatr 21 lub Teatr Powszechny


19.06, g. 12.00 - 16.30, miejsce - Nowy Teatr, mała scena
12.00 - 14.00 - Prezentacja pomysłów i programu działań edu. / feedback
14.00 - 15.00 - przerwa obiadowa
15.00 - 16.30 - sesja końcowa, podsumowanie i ewaluacja projektu

do 29.06: Możliwość konsultacji projektów z prowadzącymi warsztaty oraz innymi artystami/kami z projektu.

Osoby prowadzące warsztaty:

Justyna Sobczyk

Twórczyni warszawskiego Teatru 21, reżyserka, pedagożka teatru, wykładowczyni na Akademii Teatralnej w Warszawie. Ukończyła dwuletnie studia podyplomowe pedagogika teatru Universität der Künste w Berlinie, otrzymując tytuł Master of Arts, a wcześniej pedagogikę na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu oraz zaoczny wydział wiedzy o teatrze na Akademii Teatralnej w Warszawie.  Od 17 lat związana z Instytutem Teatralnym im. Zbigniewa Raszewskiego w Warszawie.

Laureatka nagród indywidulanych: „Kamyka Puzyny” przyznawanego przez miesięcznik „Dialog” i Instytut Książki (2016) za działalność teatralną i pedagogiczną, łączącą sztukę ze społecznym zaangażowaniem oraz nagrody „Wdechy” wręczanej przez magazyn Cojestgrane24.pl w kategorii CZŁOWIEK ROKU. Wraz z Teatrem 21 w roku 2021 otrzymała Paszport Polityki w kategorii “Teatr”.

Pamela Leończyk

Reżyserka, performerka, autorka instalacji artystycznych oraz pedagożka teatralna. Studiuje na ostatnim roku reżyserii teatralnej na warszawskiej Akademii Teatralnej. Absolwentka Wiedzy o Teatrze oraz Performatyki Przedstawień na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie. Stypendystka Laboratorium Nowego Teatru organizowanego przez Teatr Nowy Proxima w Krakowie. Laureatka programu “New Stage” organizowanego przez Instytut Adama Mickiewicza oraz międzynarodowego konkursu na realizację instalacji artystycznej ANIMATUS. Współpracowała m.in. z Teatrem Powszechnym w Warszawie, Teatrem im. W. Horzycy w Toruniu, Teatrem Nowym Proxima w Krakowie, Teatrem Ochoty, Centrum Sztuki Współczesnej "Łaźnia" w Gdańsku.

Magda Fejdasz

Aktorka, tancerka, choreografka. Absolwentka Akademii Sztuk Teatralnych w Krakowie, Wydziału Teatru Tańca w Bytomiu. Od 2013 współtworzy spektakle dramatyczne, choreograficzne, instalacje performatywne i filmy. Współpracowała m.in. z Teatrem Łaźnia Nowa w Krakowie, Teatrem Powszechnym w Warszawie, TR Warszawa, Komuną/Warszawa oraz Martą Ziółek, Renatą Piotrowską, Pamelą Leończyk oraz Mateuszem Bednarkiewiczem. Współtworzy inicjatywę choreograficzną praktyk siostrzeństwa.

Weronika Pelczyńska

Choreografka, tancerka, performerka. Absolwentka Eksperymentalnej Akademii Tańca Współczesnego SEAD w Salzburgu. Stypendystka programów: DanceWEB 2013 ImpulsTanz, Carte Blanche 2013 oraz Alternatywnej Akademii Tańca 2017 i 2019. Autorka choreografii w wielu spektaklach teatralnych. Od 2011 roku prowadzi indywidualne i kolektywne projekty artystyczne m.in. „Europa. Śledztwo”, “it will come later”, “kula”, “still standing”, "Kuliści". Współtworzy Centrum w Ruchu oraz inicjatywę praktyk siostrzeństwa. W teatrze współpracowała m.in. z A. Glińską, M. Szpecht, A. Seniuk, R. Jaroszem, G. Laszukiem. Wykładowczyni Akademii Teatralnej w Warszawie.

Marina Dashuk

Agentka aktorów/ek, producentka teatralna, managerka artystyczna, koordynatorka międzynarodowych projektów kulturalnych. Współpracuje z teatrami i grupami teatralnymi w Białorusi, w Polsce i w Ukrainie. Od 2020 roku rozwijana w Polsce projekty angażujące artystów i artystki w działania twórcze na świecie.

Od 2013 roku mieszka i pracuje w Polsce.

https://marinadashuk.art/Agent

Kuba Drzastwa

Kurator działań edukacyjnych w Dziale Edukacji Nowego Teatru w Warszawie, pedagog teatru, animator kultury, scenograf, dj, autor muzyki do spektakli. Interesuję się projektowaniem sytuacji twórczych, działaniami na granicy sztuk oraz projektowaniem procesów wprowadzających innowacyjne rozwiązania. Współpracuje z teatrami, domami kultury, muzeami, fundacjami, podmiotami prywatnymi, szkołami oraz festiwalami.

http://kubadrzastwa.pl

UA

Неперекладне

Які стани зараз породжує «неперекладність»: безпорадність, чи радше дослідницький потенціал, що криється у спробі перекладу? Чим може бути цей стан і яким чином про нього можуть говорити різні види мистецтва? Як сьогодні досліджувати і створювати умови для показу / інтерпретації «неперекладного»?

Творчо-практична лабораторія для митців і мисткинь з Білорусі й України.

Проєкт передбачає цикл майстеркласів і зустрічей для митців і мисткинь з Білорусі й України, покликаних генерувати ідеї мистецьких практик, а також представляти їх у формі проєктних пропозицій із супровідною програмою освітніх заходів.

Проєкт відбудеться 15-19.06 в Новому Театрі у Варшаві.

Проєкт має на меті наближення інтеграційних освітніх практик та освітніх стратегій в мистецьких практиках, що розвивають як творців, так і реципієнтів мистецтва. Це також можливість будувати мережу контактів у мистецькому полі та колективні практики співпраці.

Під час 5-денного проєкту митці і мисткині візьмуть участь в майстеркласах, поділяться вибраними авторськими роботами, спільно переглянуть 3 вистави, виставку в Театрі Студіо та в 4-особових групах створять презентації ідей на тему проєкту. Форма фінальної презентації залежатиме від учасників/ць. Це може бути: прототип діяльності, інсталяція, мультимедійна презентація, текст, фільм, підбірка фотографій для мудборду, або творче висловлювання в іншій формі.  Ідея, яку створить колектив, за підтримки менторів/ок майстеркласів буде скомпонована в експлікацію театральної вистави, виставки, або іншої більшої події із супровідною програмою освітніх заходів.

Після завершення проєкту (не пізніше 10 днів після майстеркласів) учасники/ці зможуть допрацювати ідею та проконсультуватись з менторами/ками майстеркласів, а також з іншими митцями і мисткинями з проєкту. Всі фінальні версії експлікацій або драфтів ідей будуть перекладені англійською мовою.

До участі у проєкті будуть запрошені 12 митців і мисткинь (в порядку подання заявок). Оголошення учасників/ць – до 30.05

Учасників/ць проєкту проситимемо підготувати презентацію своїх робіт або доробку, тривалістю до 15 хв., з метою нетворкінгу.

В межах проєкту учасникам/цям буде забезпечено обіди.

Програма зустрічей

15.06, 10.00 – 18.00, Новий Театр, мала сцена

10.00 – 10. 45 – Представлення проєкту та менторів/ок майстеркласів, перекладачів, сесія Q&A

10.45 – 11.45 – Інтеграція учасників/ць – ознайомчі майстеркласи

11.45 – 12.00 – Перерва

12.00 – 12.45 – I сесія презентацій учасників і учасниць

12. 45 – 13.45 – Обідня перерва

13.45 – 15.15 – II сесія презентацій учасників і учасниць

15.15 – 15.30 – Перерва

15.30 – 16.45 – III сесія презентацій учасників і учасниць

16.45 – 17.00 – Перерва

17.00 – 18.00 – Робота в групах – майстеркласи, ментор Куба Джаства

 • 18.30 - 20.00 – виставка Деколонізації в Театрі Студіо

16.06, 10.00 – 18.15, Новий Театр, мала сцена

10.00 – 12.30 – Соціальний театр  - міждисциплінарні драматургії – майстеркласи, менторка Памела Леоньчик

12.30 – 13.30 Обідня перерва

13.30 – 16.00 – Сестринство в практиці – майстеркласи з руху, менторка Маґда Фейдаш і Вероніка Пельчинська

16.00 – 16.15 – Перерва

16.15 – 18.15 – Педагогіка театру – напрямки інтеграційних стратегій в інституціях культури, менторка Юстина Собчик

 • 19.00 – Вистава Французи, К. Варліковський, Новий Театр

17.06, 10.00 – 18.45, Центр сучасного мистецтва Замок Уяздовський, освітня зала / TR Warszawa, мала сцена.

10.00 – 11.00 – Поділ на проєктні групи в межах короткого заняття (локація: ЦСМ)

11.00 – 13.00 – Соціальні й освітні заходи в інституціях культури – майстеркласи, ментори: Памела Леоньчик і Куба Джаства (локація: ЦСМ)

13.00 – 14.00 – Обідня перерва (локація: ЦСМ)

14.00 – 15.30 – Створювати видихаючи, менторка Маріна Дашук (локація: ЦСМ)

15.30 – 15.45 – Перерва (локація: ЦСМ)

15.45 – 16.30 – Walking brainstorming – гра дорогою до Театру TR Warszawa

16.45 – 18.45 – Неперекладне з Театром 21 – майстеркласи, менторка Юстина Собчик (локація: TR Warszawa)

 • 19.00 – Вистава Том на фермі, реж. Войтек Родак, TR Warszawa

18.06, 10.00 – 18.30, Центр сучасного мистецтва Замок Уяздовський, освітня зала

10.00 – 13.00 – Робота в групах над вибраною ідеєю

13.00 – 14.00 – Обідня перерва

14.00 – 15.30 – I сесія презентації ідей і програми освітніх заходів / фідбек

15.30 – 16.00 – Перерва

16.00 – 17.30 – Робота в групах над вибраною ідеєю

17.30 – 18.30 – II сесія презентації ідей і програми освітніх заходів / фідбек

 • 19.00 – Вистава Театр 21 або Театр Повшехний

19.06, 12.00 – 16.30, Новий театр, мала сцена

12.00 – 14.00 – Презентація ідей і програми освітніх заходів / фідбек

14.00 – 15.00 – Обідня перерва

15.00 – 16.30 – Фінальна сесія, підсумки і відгуки про проєкт

до 29.06

Можливість консультацій щодо проєктів з менторами/ками та іншими митцями і мисткинями з проєкту.

Контактна особа:

Куба Джаства

jakub.drzastwa@nowyteatr.org

503 660 263

Ментори і менторки майстеркласів:

Юстина Собчик

Засновниця варшавського Театру 21, режисерка, педагогиня театру, викладачка Театральної академії у Варшаві.  Закінчила дворічну післядипломну програму з педагогіки театру Universität der Künste в Берліні і здобула диплом магістра мистецтв, а перед цим – педагогіку в Університеті Миколи Коперника в Торуні та заочний факультет театрознавства в Театральній академії у Варшаві. Впродовж 17 років повязана з Театральним інститутом ім. Збіґнєва Рашевського у Варшаві.

Лауреатка індивідуальних нагород: «Камика Пузини», яку присвоюють щомісячник «Діалог» та Інститут книги (2016) за театральну та педагогічну діяльність, що поєднує мистецтво зі соціальним активізмом, а також нагороди «Вдихи», яку вручає видання Cojestgrane24.pl, в категорії ЛЮДИНА РОКУ. Спільно з Театром 21 у 2021 отримала Паспорт політики в категорії «Театр».

Памела Леоньчик

Режисерка, перформерка, авторка мистецьких інсталяцій, театральна педагогиня. Навчається на випускному курсі театральної режисури у варшавській Театральній академії. Випускниця театрознавства та перформатики вистав у Яґеллонському університеті в Кракові. Стипендіатка Лабораторії Нового Театру, яку організовував Новий Театр Proxima у Кракові. Лауреатка програми “New Stage”, яку організовував Інститут Адама Міцкевича, та міжнародного конкурсу на створення мистецької інсталяції ANIMATUS. Співпрацювала, серед інших, з Театром Повшехним у Варшаві, Театром ім. В. Гожиці в Торуні, Театром Новим Proxima в Кракові, Театром Охоти, Центром сучасного мистецтва «Лазня» в Ґданську.

Маґда Фейдаш

Актриса, танцюристка, хореографка. Випускниця Академії театральних мистецтв у Кракові, факультету театру танцю в Битомі. З 2013 співтворить драматичні і хореографічні вистави, перформативні інсталяції і фільми. Співпрацювала, серед інших, з Театром Лазня Нова у Кракові, Театром Повшехним у Варшаві, TR Warszawa, Комуна/Варшава, а також Мартою Зюлек, Ренатою Петровською, Памелою Леоньчик та Матеушем Беднаркевичем. Співтворить хореографічну ініціативу практик сестринства.

Вероніка Пелчинська

Хореографка, танцюристка, перформерка. Випускниця Експериментальної академії сучасного танцю SEAD у Зальцбурзі. Стипендіатка програм: DanceWEB 2013 ImpulsTanz, Carte Blanche 2013, а також Альтернативної академії танцю 2017 і 2019. Авторка хореографії в багатьох театральних проєктах. З 2011 року реалізовує індивідуальні й колективні мистецькі проєкти, серед них: «Європа. Розслідування», “it will come later”, «куля», “still standing”, «Кулісти». Співтворить Центр в русі та ініціативу практик сестринства. В театрі співпрацювала, серед інших, з А. Ґлінською, М. Шпрехт, А. Сенюк, Р. Ярошем, Ґ. Лашуком. Викладачка Театральної академії у Варшаві.

Маріна Дашук

Агентка акторів/ис, театральна продюсерка, менеджерка мистецьких проєктів, координаторка міжнародних культурних проєктів. Співпрацює з театрами і театральними колективами в Білорусі, Польщі, Україні. З 2020 року розвиває в Польщі проєкти, що залучають митців і мисткинь у творчу діяльність в світі.

З 2013 року мешкає і працює в Польщі.

https://marinadashuk.art/Agent

Куба Джаства

Куратор освітніх заходів у Відділі освіти Нового Театру у Варшаві, педагог театру, аніматор культури, сценограф, dj, автор музики до вистав. Цікавиться проєктуванням творчих ситуацій, діяльністю на помежівї мистецтв та проєктуванням процесів, що запроваджують інноваційні рішення. Співпрацює з театрами, будинками культури, музеями, фондами, приватними обєктами, школами та фестивалями.

 http://kubadrzastwa.pl

BY

Неперакладальнае

Што “неперакладальнасць” спараджае ў нашыя часы: бездапаможнасць ці хутчэй даследчы патэнцыял, схаваны ў самой спробе перакладу? Чым можа быць гэты стан і як могуць гаварыць пра яго розныя галіны мастацтва? Як у нашыя часы даследаваць і ствараць умовы для паказу / інтэрпрэтацыі гэтага “неперакладальнага”?

Творча-практычная лабараторыя для прадстаўнікоў і прадстаўніц творчых спецыяльнасцей з Беларусі і Украіны.

Гэта цыкл майстар-класаў і сустрэч для прадстаўнікоў/ніц творчых спецыяльнасцей з Беларусі і Украіны, мэтай якога з’яўляецца генерацыя ідэй мастацкіх практык і прадстаўленне іх у выглядзе праектных прапаноў разам са спадарожнай праграмай адукацыйных мерапрыемстваў.

Праект будзе рэалізаваны 15-19.06 у Новым тэатры ў Варшаве.

Праект мае на мэце ўвядзенне практык інклюзіўнай адукацыі і адукацыйных стратэгій у мастацкую дзейнасць, што павінна спрыяць развіццю як стваральнікаў, так і адрасатаў мастацтва. Гэта таксама магчымасць стварыць сетку кантактаў у сферы мастацтва і наладзіць калектыўныя практыкі супрацоўніцтва.

Падчас пяцдзённага праекта творцы паўдзельнічаюць у майстар-класах, падзеляцца выбранымі аўтарскімі працамі, разам паглядзяць тры спектаклі, выставу ў Teatr Studio і ў чатырохасабовых групах створаць прэзентацыі ідэй на тэму праекта. Форма фінальнай прэзентацыі будзе залежыць ад удзельнікаў/ніц. Гэта можа быць: прататып дзеяння, інсталяцыя, мультымедыйная прэзентацыя, тэкст, фільм, падборка moodbord-фотаздымкаў або іншая форма калектыўнага выказвання. Распрацаваная камандай ідэя пры падтрымцы вядучых майстар-класаў будзе аформлена ў эксплікацыю тэатральнага спектакля, выставы ці іншай больш маштабнай падзеі са спадарожнай праграмай адукацыйных мерапрыемстваў.

Пасля завяршэння праекта (макс. 10 дзён пасля майстар-класаў) удзельнікі/цы змогуць дапрацаваць ідэю і пракансультавацца па яе тэме з вядучымі майстар-класаў і іншымі творцамі праекта. Усе канчатковыя версіі эксплікацый ці чарнавікі ідэй будуць перакладзеныя на англійскую мову.

Да ўдзелу ў праекце будуць запрошаныя 12 асобаў (значэнне мае чарговасць падачы заявак).

Абвяшчэнне вынікаў да 30.05.

Удзельнікам/цам праекта будзе прапанавана падрыхтаваць прэзентацыі прац або дасягненняў на максімальна 15 хвілін для нэтворкінгу.

У рамках праекта ўдзельнікі/цы будуць забяспечаныя абедамі.

Расклад сустрэч

15.06, 10.00 – 18.00, месца – Новы тэатр (Nowy Teatr), малая сцэна

10.00 – 10.45 – Прадстаўленне сутнасці праекта і асобаў, якія будуць праводзіць майстар-класы, перакладчыкаў/чыц, сесія Пытанні&Адказы

10.45 – 11.45 – Інтэграцыя ўдзельнікаў/ніц – азнаямляльны і ўступны майстар-клас

11.45 – 12.00 – Перапынак

12.00 – 12.45 – І сесія прэзентацый удзельнікаў і ўдзельніц

12.45 – 13.45 – Перапынак на абед

13.45 – 15.15 – II сесія прэзентацый удзельнікаў і ўдзельніц

15.15 – 15.30 – Перапынак

15.30 – 16.45 – III сесія прэзентацый удзельнікаў і ўдзельніц

16.45 – 17.00 – Перапынак

17.00 – 18.00 – Праца ў камандах – майстар-клас, праводзіць Куба Джаства

● 18.30 – 20.00 – выстава “Дэкаланізацыі” ў Teatr Studio

16.06, 10.00 – 18.15, месца – Новы тэатр, малая сцэна

10.00 – 12.30 – Сацыяльны тэатр – міждысцыплінарныя драматургіі – майстар-клас, праводзіць Памэла Леоньчык

12.30 – 13.30 – Перапынак на абед

13.30-16.00 – Практычнае сястрынства – майстар-клас па руху, праводзяць Магда Фейдаш і Вераніка Пельчыньска

16.00 – 16.15 – Перапынак

16.15 – 18.15 – Педагогіка тэатра – напрамкі інклюзіўных стратэгій ва ўстановах культуры, праводзіць Юстына Собчык

● 19.00 – Спектакль “Французы”, рэж. Кшыштаф Варлікоўскі, Новы тэатр

17.06, 10.00 – 18.45, месца  – Цэнтр сучаснага мастацтва Замак Уяздоўскі (ЦСМ, Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski), адукацыйная зала / TR Варшава, малая сцэна.

10.00 – 11.00 – Падзел на праектныя каманды для кароткіх заданняў (месца: ЦСМ)

11.00 – 13.00 – Сацыяльная і адукацыйная дзейнасць ва ўстановах культуры – майстар-клас, праводзяць Памэла Леоньчык і Куба Джаства (месца: ЦСМ).

13.00 – 14.00 – Перапынак на абед (месца: ЦСМ)

14.00 – 15.30 –  Ствараць з дыханнем, праводзіць Марына Дашук (месца: ЦСМ).

15.30 – 15.45 – Перапынак (месца: ЦСМ)

15.45 – 16.30 – Walking brainstorming – гульня-шпацыр па дарозе ў TR Варшава

16.45 – 18.45 – Неперакладальнае з Тэатрам 21 (Teatr 21) – майстар-клас, праводзіць Юстына Собчык (месца: TR Варшава)

● 19.00 – Спектакль “Том на вёсцы”, рэж. Войтэк Родак, TR Варшава

18.06, 10.00 – 18.30, месцаЦэнтр сучаснага мастацтва Замак Уяздоўскі, адукацыйная зала

10.00 – 13.00 – Праца ў камандзе над выбранай ідэяй

13.00 – 14.00 – Перапынак на абед

14.00 – 15.30 – І сесія прэзентацыі ідэй і праграмы адукацыйных мерапрыемстваў / feedback

15.30 – 16.00 – Перапынак

16.00 – 17.30 – Праца ў камандах над выбранай ідэяй

17.30 – 18.30 – II сесія прэзентацыі ідэй і праграмы адукацыйных мерапрыемстваў / feedback

● 19.00 – Спектакль Тэатра 21 або Teatr Powszechny

19.06, 12.00 – 16.30, месца – Новы тэатр, малая сцэна

12.00 – 14.00  –  Прэзентацыя ідэй і праграмы адукацыйных мерапрыемстваў / feedback

14.00 – 15.00  – Перапынак на абед

15.00 – 16.30  – Заключная сесія, падсумаванне і ацэнка праекта

да 29.06.

Магчымасць атрымаць кансультацыю па праекце ад вядучых майстар-класаў і іншых удзельнікаў/ніц праекта.

Кантакт:

Куба Джаства

jakub.drzastwa@nowyteatr.org

503 660 263

Майстар-класы праводзяць:

Юстына Собчык

Стваральніца варшаўскага Тэатра 21” (“Teatr 21”), рэжысёрка, педагог тэатра, выкладчыца  Тэатральнай акадэміі ў Варшаве. Скончыла двухгадовую магістратуру па спецыяльнасці “Педагогіка тэатра Берлінскага ўніверсітэта мастацтваў са ступенню “Master of Arts”, а перад гэтым Універсітэт Мікалая Каперніка ў Торуні і завочна Факультэт тэатралогіі варшаўскай Тэатральнай акадэміі.  З 17 гадоў звязана з Тэатральным інстытутам імя Збігнева Рашэўскага ў Варшаве.

Лаўрэатка індывідуальных прэмій: “Каменьчык Пузыны” (2016) прысуджаецца часопісам “Dialog” і Інстытутам кнігі за тэатральную і педагагічную дзейнасць, якая абядноўвае мастацтва з сацыяльным актывізмам, і прэміі “Удыхі” ў намінацыі ЧАЛАВЕК ГОДА” – уручаецца часопісам Cojestgrane24.pl. Разам з “Тэатрам 21” у 2021 годзе атрымала прэмію “Пашпарт Палітыкі” ў намінацыіТЭАТР.

Памэла Леоньчык

Рэжысёрка, перформерка, аўтарка мастацкіх інсталяцый і тэатральны педагог. Студэнтка апошняга курсу варшаўскай Тэатральнай акадэміі па спецыяльнасці “Тэатральная рэжысура”. Выпускніца кракаўскага Ягелонскага ўніверсітэта па спецыяльнасці “Тэатралогія і перфарматыка спектакляў”. Стыпендыятка Лабараторыі Новага тэатра, арганізаванай Новым тэатрам Проксіма (Teatr Nowy Proxima) ў Кракаве. Лаўрэатка праграмы New Stage, арганізаванай Інстытутам Адама Міцкевіча і міжнароднага конкурсу на рэалізацыю мастацкай інсталяцыі ANIMATUS. Супрацоўнічала, сярод іншага, з варшаўскім “Teatr Powszechny”, Тэатрам імя В. Гажыцы ў Торуні, Новым тэатрам Проксіма ў Кракаве, Тэатрам Ахоты і Цэнтрам сучаснага мастацтва “Łaźnia” ў Гданьску.

Магда Фейдаш

Актрыса, танцорка, харэографка. Выпускніца Акадэміі тэатральных мастацтваў у Кракаве, Факультэта тэатра танца ў Бытамі. З 2013 года выступае як суаўтарка драматычных і харэаграфічных спектакляў, перфарматыўных інсталяцый і фільмаў. Супрацоўнічала, сярод іншага,  з кракаўскім “Teatr Łaźnia Nowa”, варшаўскім “Teatr Powszechny”, “TR Warszawa”, “Komunа/Warszawa”, а таксама з Мартай Зюлэк, Рэнатай Пятроўскай, Памэлай Леоньчык і Матэушам Беднаркевічам. Суаўтарка харэаграфічнай ініцыятывы практык сястрынства.

Вераніка Пельчыньска

Харэографка, танцорка, перформерка. Выпускніца эксперыментальнай акадэміі сучаснага танца SEAD у Зальцбургу. Стыпендыятка праграм: Danceweb 2013 ImpulsTanz, Carte Blanche 2013 і Альтэрнатыўнай акадэміі танца 2017 і 2019. Аўтарка харэаграфіі для шматлікіх тэатральных пастановак. З 2011 года вядзе індывідуальныя і калектыўныя мастацкія праекты, такія як  Еўропа. Расследаванне, it will come later, “шар”,still standing,Шарападобныя. Суаўтарка канцэпцыі прасторы для перфарматыўных мастацтваў “Цэнтр у руху і ініцыятывы практык сястрынства. У тэатры супрацоўнічала з, сярод іншага, А. Гліньскай, М. Шпехт, А. Сэнюк, Р. Ярашам, Г. Ляшуком. Выкладчыца Тэатральнай акадэміі ў Варшаве.

Марына Дашук

Агентка акцёраў і актрыс, тэатральная прадзюсарка, менеджарка культуры, каардынатарка міжнародных мастацкіх праектаў. Супрацоўнічае з тэатрамі і тэатральнымі калектывамі ў Беларусі, Польшчы і Украіне. З 2020 года займаецца развіццём праектаў у Польшчы, якія далучаюць творцаў да міжнароднай дзейнасці.

З 2013 года жыве і працуе ў Польшчы.

https://marinadashuk.art/Agent

Куба Джаства

Куратар адукацыйнай дзейнасці ў Аддзеле адукацыі Новага тэатра ў Варшаве, педагог тэатра, аніматар культуры, сцэнограф, дыджэй, аўтар музыкі да спектакляў. Цікавіцца распрацоўкай творчых сітуацый, дзейнасцю на мяжы мастацтваў і распрацоўкай працэсаў па ўкараненні інавацыйных рашэнняў. Супрацоўнічае з тэатрамі, дамамі культуры, музеямі, фондамі, прыватнымі арганізацыямі, школамі і фестывалямі.

http://kubadrzastwa.pl

 
 
 
Podpis

Zobacz także

 • Aktualność

  Poszukujemy osoby na stanowisko montażysty / montażystki scenografii

  Osoba, której szukamy: umie samodzielnie obsługiwać elektronarzędzia (wiertarka, szlifierka itp.) nie ma przeciwwskazań do pracy na wysokości powyżej 3 m jest sprawna fizycznie umie pracować ...

 • Aktualność

  Solarium Nowego Teatru

  Wracamy z cyklem wystaw, w których uciekamy ku słońcu przed mentalną zimą.

 • Aktualność

  Szukamy Producentki / Producenta

  Na zgłoszenia czekamy do 19 czerwca 2022

 • Aktualność

  Odyseja. Historia dla Hollywoodu z Nagrodą Unii Krytyków

  „Odyseja. Historia dla Hollywoodu” w reżyserii Krzysztofa Warlikowskiego została uhonorowana prestiżową nagrodą Francuskiego Związku Krytyków Teatralnych, Muzycznych i Tańca dla najlepszego ...

Wyrażam zgodę na otrzymywanie newslettera zawierającego informacje handlowe dotyczące Nowego Teatru. Więcej.