18.04

Open call do programu rezydencyjnego Teatru Lliure i Nowego Teatru

18.04

Open call do programu rezydencyjnego Teatru Lliure i Nowego Teatru

AJUTS A LA CREACIÓ CARLOTA SOLDEVILA

Program rezydencyjny Teatru Lliure i Międzynarodowego Centrum Kultury Nowy Teatr

OPEN CALL 2021/22

PROGRAM REZYDENCJI KREATYWNYCH

Naszym celem jest zainicjowanie interdyscyplinarnego projektu badawczego na styku sztuk performatywnych, który pobudzi interakcje pomiędzy Polską i Katalonią.

Zaproszenie jest skierowane do osób związanych ze sztukami performatywnymi, lecz niekoniecznie artystów. Domeną działalności aplikujących może być także zarządzanie kulturą, twórczość dokumentalna, filozofia, pisarstwo, sztuka mediów, dziennikarstwo, sztuki wizualne, komunikacja cyfrowa, działania społeczne etc. Wymagana jest znajomość języka angielskiego.

Projekt powinien zawierać aspekty kulturowe, naukowe lub społeczne umożliwiając podjęcie aktywności w tych trzech obszarach.

Teatre Lliure de Barcelona i Międzynarodowe Centrum Kultury Nowy Teatr wybiorą dwie osoby – jedną w Katalonii, a drugą w Polsce, które podejmą współpracę. Każda z osób będzie gościć drugą w swoim kraju, zaprosi ją do odkrywania kontekstu środowiskowego, społecznego i kulturowego.

Rezydencja trwa dwa miesiące: od marca do kwietnia 2022 roku. W marcu 2022 rezydencja odbywa się w Międzynarodowym Centrum Kultury Nowy Teatr w Warszawie, a w kwietniu 2022 w Teatre Llliure w Barcelonie. Zgłoszenie się do projektu oznacza pełną dyspozycyjność przez dwumiesięczny okres trwania rezydencji.*

* Daty mogą ulec zmianie, gdyby pandemia miała wpływ na możliwości podróżowania.

Podczas pobytu uczestniczki/a w kraju rezydencji, również lokalny/a uczestnik/czka musi być dostępny/a, aby towarzyszyć w procesie twórczym. Każdy projekt może być rozwijany indywidualnie lub wspólnie przez uczestników/czki, w zależności od potrzeb oraz porozumienia między uczestnikami/czkami.

Praca ma charakter eksperymentalny, nie oczekujemy gotowego projektu finalnego. Jednak po 2 miesiącach rezydencji w obu miastach, pod koniec kwietnia 2022 roku, efekty współpracy zostaną zaprezentowane publiczności.

Teatre Lliure wypłaci wybranemu katalońskiemu i polskiemu rezydentowi/ce stypendium w wysokości: dwóch tysięcy pięciuset Euro (2500,00 Euro) netto plus ewentualny podatek. Uczestnik/czka przed otrzymaniem jakiejkolwiek płatności, ma obowiązek przesłać następujące dokumenty:

- certyfikat rezydencji podatkowej
- podpisane oświadczenie o niezaleganiu z podatkami

Obydwa teatry zapewnią wybranym uczestnikom miejsce do pracy w swoich siedzibach. Teatre Lliure pokryje koszty przejazdu obydwu uczestników/czek między krajami, a także zakwaterowanie polskiego rezydenta/tki przez okres 4 tygodni w Barcelonie. Nowy Teatr zapewni zakwaterowanie katalońskiego rezydenta/tki w Polsce we wskazanym okresie.

Propozycje projektu w języku angielskim w formacie PDF (max. 5 stron znormalizowanych) oraz krótkie resume dotyczące dotychczasowego doświdaczenia i osiągnieć zawierające dane kontaktowe prosimy wysyłać na adres mailowy: rezydencje@nowyteatr.org 
Przyjmowanie zgłoszeń trwa od 1 marca do 18 kwietnia 2021 roku włącznie.

Teatre Lliure i Międzynarodowe Centrum Kultury Nowy Teatr wspólnie ocenią przedstawione propozycje i wyłonią rezydentów/tki. Wyniki naboru zostaną ogłoszone nie później niż w pierwszym tygodniu czerwca 2021. Wynik zostanie ogłoszony publicznie podczas prezentacji programu na sezon 2021/22 Teatre Lliure w czerwcu 2021.

Teatre Lliure i Międzynarodowe Centrum Kultury Nowy Teatr planują prowadzenie działań promocyjnych w trakcie przebiegu rezydencji. Uczestnicy/czki rezydencji zobowiązują się do współpracy podczas całej kampanii promocyjnej projektu oraz do obecności na każdym wydarzeniu, spotkaniu, konferencji prasowej, wywiadzie itp., które Teatre Lliure i Międzynarodowe Centrum Kultury Nowy Teatr uznają za konieczne, po uprzednim uzgodnieniu terminów, bez dodatkowego wynagrodzenia.

Udział w konkursie oznacza akceptację przedstawionych warunków i decyzji Teatre Lliure oraz Międzynarodowego Centrum Kultury Nowy Teatr.

Teatre Lliure zastrzega sobie prawo do unieważnienia naboru z przyczyn niezależnych.

https://www.teatrelliure.com/en

Zobacz także

 • Aktualność

  Kontakt z sekretariatem teatru

  Ze względu na remont w budynku biurowym od 28 lipca do 4 sierpnia 2021, prosimy o kontakt z sekretariatem pod numerem: +48 784 393 725

 • Aktualność

  Wakacyjna przerwa w pracy kasy Teatru

  Kasa Teatru nieczynna w dniach 19 lipca - 9 sierpnia.

 • Aktualność

  Poszukujemy krawcowej-garderobianej / krawca-garderobianego

  Osoba, której szukamy: posiada umiejętność sprawnej obsługi maszyn krawieckich (stebnówka, owerlok) i zna podstawy kroju potrafi pracować pod presją czasu (przygotowanie kostiumów przed premierą, ...

 • Aktualność

  Dodatkowe miejsca na widowni

  Uruchamiamy sprzedaż dodatkowej puli biletów

Wyrażam zgodę na otrzymywanie newslettera zawierającego informacje handlowe dotyczące Nowego Teatru. Więcej.