30.01

Nowy Teatr poszukuje specjalistki / specjalisty ds. komunikacji

30.01

Nowy Teatr poszukuje specjalistki / specjalisty ds. komunikacji

Osoba, której szukamy, jest:

- kreatywna;
- odpowiedzialna, dokładna i dobrze zorganizowana;
- komunikatywna;
- posiada zmysł estetyczny;
- interesuje się zagadnieniami promocji w instytucji kultury oraz nowymi technologiami;
- zna angielski (swobodnie w mowie i piśmie) oraz poprawnie posługuje się polszczyzną;
- zna pakiet Microsoft Office.

Dodatkowym atutem będzie:

- doświadczenie pracy w instytucji kultury;
- podstawowa znajomość programu Adobe InDesign;
- zainteresowanie projektowaniem graficznym oraz środowiskiem Internetu i nowych mediów.

Do obowiązków Specjalistki / Specjalisty będzie należało:

- media relations;
- kontakt z artystami;
- koordynacja prac nad komunikacją poszczególnych projektów;
- planowanie kampanii;
- koordynacja i nadzór nad przebiegiem prac graficznych;
- kontakt z drukarniami i koordynacja procesu drukowania;
- zakup powierzchni reklamowych;
- koordynacja kolportażu materiałów reklamowych;
- rozliczanie projektów i archiwizacja.

Oferujemy:

- pracę w dynamicznie działającej instytucji od marca 2021 roku;
- na początek pracę na podstawie umowy cywilno-prawnej, po okresie wstępnym zatrudnienie na umowę o pracę;
- wynagrodzenie miesięczne w wysokości 4150-4850 złotych brutto.

CV oraz krótki list motywacyjny (do 1000 znaków) prosimy wysyłać na adres: promocja@nowyteatr.org do 30 stycznia 2021.
Skontaktujemy się z wybranymi osobami w celu przeprowadzenia dalszego etapu rekrutacji.

Prosimy o załączenie do zgłoszeń następującej klauzuli:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w CV oraz liście motywacyjnym dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji prowadzonego przez Nowy Teatr z siedzibą w Warszawie przy ul. Madalińskiego 10/16.”

Informujemy, że po przesłaniu CV na adres Teatru administratorem Pani/Pana danych osobowych będzie Nowy Teatr z siedzibą w Warszawie, przy ul. Madalińskiego 10/16, 02-513 Warszawa, wpisany do Rejestru Instytucji Kultury prowadzonego przez Urząd m.st. Warszawy pod nr RIA 113/85 (dalej: „Teatr”). Inspektorem Ochrony Danych Osobowych Nowego Teatru jest Pani Dorota Flinker, e-mail: iodo@nowyteatr.org. Teatr będzie przetwarzać dane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO, wyłącznie w celach związanych z procesem rekrutacji na stanowisko specjalisty/tki ds. komunikacji, przy czym przetwarzanie będzie się odbywać zgodnie z zasadami wymienionymi w art. 5 RODO. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do przeprowadzenia i zamknięcia procesu rekrutacji na stanowisko specjalisty/tki ds. komunikacji lub cofnięcia przez Panią/Pana zgody. Zgodnie z RODO, przysługuje Pani/Panu prawo do: dostępu do danych oraz otrzymania ich kopii; sprostowania (poprawiania) danych; żądania usunięcia, ograniczenia lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania; wniesienia skargi do organu nadzorczego. Z tych praw może Pani/Pan skorzystać, kontaktując się z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych Nowego Teatru. Podanie danych i wyrażenie zgody na ich przetwarzanie jest dobrowolne, jednak brak zgody na ich przetwarzanie może spowodować niemożliwość uwzględnienia Pani/Pana w procesie rekrutacji. W każdej chwili przysługuje Pani/Panu prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych, ale cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano zgodnie z prawem przed jej wycofaniem.

Zobacz także

 • Aktualność

  Droga Publiczności!

  Po wielu miesiącach oczekiwania i niepewności od 12 lutego 2021 roku teatry w Polsce mogą znów zapraszać publiczność do swoich siedzib, z zachowaniem zasad bezpieczeństwa i z uwzględnieniem ograniczonej ilości miejsc na widowniach. Czekamy na regularne spotkania na żywo z Wami już prawie rok.

 • Aktualność

  Wróg ludu | Europe Ensemble

  Premiera koprodukcji Zagrzebskiego Teatru Młodych (ZKM), Schauspiel Stuttgart i Nowego Teatru w Warszawie w ramach projektu European Ensemble, którego kuratorem jest Oliver Frljić.

 • Aktualność

  Krzysztof Warlikowski ze Złotym Lwem La Biennale di Venezia

  Krzysztof Warlikowski został uhonorowany Złotym Lwem za całokształt twórczości Teatralnego Biennale w Wenecji.

 • Aktualność

  Akredytacje dziennikarskie na 2021

  Do 20 stycznia 2021 roku przyjmujemy zgłoszenia na roczne akredytacje dla recenzentów i publicystów uprawniające do dostępu online oraz wstępu na prezetowane na żywo wydarzenia Nowego Teatru ...

Wyrażam zgodę na otrzymywanie newslettera zawierającego informacje handlowe dotyczące Nowego Teatru. Więcej.